(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. A nyní pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, já bych se chtěl ujistit, že sněmovní tisk 277/3, konkrétně pozměňovací návrh D, je v pořádku, protože podle mého názoru E je v pořádku, tam to odpovídá i vládnímu návrhu, ale D, což je návrh poslance Miholy, platová základna, tak je tam napsané "od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015". Prosím vás, máme rok 2014, takže ať legislativa řekne, co je tedy platné, a ať si tady nepřipadáme jak u bláznů. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím... Ještě je zde přihlášen pan poslanec Martin Novotný s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážené kolegyně, vážení kolegové, v dnešní době nejčastěji diskutovaným civilizačním psychologickým jevem je tzv. prokrastinace, to je takový fenomén, kdy člověk odkládá rozhodnutí či činy, které dříve nebo později musí udělat, vždycky na zítra. Když jsem byl malé dítě a věděl jsem, že do pátku musím mít něco hotového, tak jsem si v úterý říkal, že ještě není pátek, ve středu jsem si říkal, že ještě není pátek, až jsem se toho pátku dočkal. Za ta léta dospívání jsem pochopil, že mezi tím udělat to rozhodnutí v pátek a v úterý není vůbec žádný rozdíl.

Jestli to rozhodnutí neuděláme dnes, tak ten moment, na který to odložíme, bude pro všechny z vás úplně stejně těžký a nebude se svými dimenzemi a obsahem vůbec ničím lišit od dnešního dne. Pro mě je to takový test, jestli prokrastinaci propadl i Parlament České republiky, jestli jsme všichni ještě malé děti, anebo jestli jsme občas schopni přijmout zodpovědnost za své činy. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji i za dodržení času. Pro pořádek konstatuji, že návrh pana kolegy Miholy je hlasovatelný, protože nahrazuje text § 3a v plném znění, pouze upravuje datum, to znamená, tento návrh je hlasovatelný,.

Vzhledem k tomu, že se nikdo další do rozpravy nehlásí, v tom případě rozpravu končím a táži se, zda si paní ministryně vezme závěrečné slovo. Ne. Pan zpravodaj Laudát? Také ne. Pan poslanec Beznoska jako zpravodaj? Také ne. A pan poslanec Petrů? Také ne.

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já poprosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já vám nejdříve řeknu zhruba obsah těch návrhů, pak navrhnu proceduru, k té proceduře když tak dávejte pozměňovací návrhy. Pak by se hlasovalo o pozměňovacích návrzích k proceduře, pak k navrhované proceduře, pokud to neprojde, nebo v nějaké modifikaci. Pak bychom hlasovali o těch návrzích a potom bychom hlasovali o celku, to znamená závěrečné usnesení, a pak se ještě musíme vypořádat, máme jedno doprovodné usnesení z dílny KDU-ČSL. To nebudu komentovat, já ho přečtu, protože mám problém to komentovat.

Takže prosím ještě doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby vytvořila pracovní skupinu složenou ze zástupců tripartity, poslaneckých a senátorských klubů, Asociace krajů a Svazu měst a obcí pro vytvoření návrhu pravidel pro odměňování ústavních činitelů a představitelů regionální a municipální správy.

Takže prosím, to je tolik, to bude doprovodné usnesení, to tady zatím nikdo nezmínil. A nyní vás prosím, zhruba obsahově, pokud byste měli pocit, že to kamkoli zavádím, tak mě opravte, budu velice rád.

Takže prvně návrh z dílny KDU-ČSL přednesený panem předsedou klubu Miholou, který víceméně říká: zmrazme platy na jeden rok, ustavme tu komisi, to je v doprovodném usnesení, a řešme to následně. Potom je návrh hnutí Úsvit přednesený Tomiem Okamurou, který říká: zmrazme platy do konce tohoto volebního období. Potom je třetí návrh z ČSSD, který zde přednesl pan předseda Sněmovny Hamáček, ten asi znáte, tam je nárůst zhruba o 2,9 %. Vypořádává se i s růstem platů v příštích letech, to znamená jedná se o systémový návrh, který zahrnuje i soudce, a tam by neměl být z hlediska formálně právního problém, resp. nemuseli bychom se pak v jiném bodu nebo s novým bodem zabývat platy soudců. Čtvrtý návrh je komplexní pozměňovací návrh, který je z rozpočtového výboru a ještě ho schválil sociální výbor. Ten komplexně řeší ty věci, to, co je klíčové. Navrhuje plat zhruba mezi 14 a 15 %, postupný nárůst v tomto volebním období a vlastně stanovuje koeficienty tak, aby již byla částka i pro naše příští nástupce fixována. Potom je vládní základní návrh, ze kterého se vychází, to je 1 %, řeší i soudce. A pak je konečně návrh doprovodného usnesení, které jsem vám přečetl. (V sále je velký hluk.)

Prosím klid! Já si vám dovoluji i z hlediska logiky navrhnout, abychom hlasovali od nejmenšího k největšímu, nejmenší jsou dva návrhy - nulové nárůsty, to je KDU-ČSL, jestli vám nebude vadit, že to budu takto ztotožňovat, aby příliš nezněla jména, protože všichni protagonisté to přednášeli jménem svých poslaneckých klubů. To znamená KDU a Úsvit. Potom by se hlasovalo... To znamená první bychom hlasovali návrh přednesený panem předsedou Miholou, druhé by bylo hlasování o návrhu Úsvitu předneseném panem předsedou Okamurou, třetí by byl návrh ČSSD přednesený panem Hamáčkem, čtvrtý by byl komplexní pozměňovací návrh výborů, to znamená rozpočtového a sociálního. Pak by bylo hlasování o celku a pak bychom hlasovali a rozhodli o doprovodném usnesení. Takže toto je můj návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda má někdo jiný návrh procedury hlasování. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám jenom doplnění. Pan zpravodaj neřekl, že v okamžiku, kdy některý z těch pozměňovacích návrhů projde, ty ostatní jsou nehlasovatelné, aby to bylo jasné, že pokud některý bude kladně přijat, tak ty ostatní jsou v tom okamžiku nehlasovatelné. Nic nenamítám proti postupu. Tohle nezaznělo, tak jenom aby to bylo jasné, aby se někdo netěšil, že příště bude pro a příště už nebude.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za upřesnění, ale znovu se táži, zda má někdo námitku proti navrženému postupu hlasování. Nevidím ji, v tom případě dávám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený postup při hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 37, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh je 180. (Proti nikdo.) Tento postup při hlasování byl schválen.***
Přihlásit/registrovat se do ISP