(10.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Protože je ten postup velmi jednoduchý, tak pokud souhlasíte a nemáte námitku, tak o něm nebudeme hlasovat jako o postupu, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Beznosky a potom o návrhu zákona jako celku.

Nejprve pozměňovací návrh pana poslance Beznosky. Ptám se na stanovisko pana zpravodaje. (Můj návrh je neutrální.) Neutrální. Stanovisko pana ministra. (Nesouhlas.) Pan ministr nesouhlasí. Já tady mám žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Stanovisko jsme slyšeli.

 

Zahajuji tedy hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Beznosky. Prosím, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 146, přihlášeno taktéž 146 poslankyň a poslanců. Pro 53, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Jak jsme slyšeli od pana zpravodaje, bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení a poprosím o klid ve Sněmovně. Počkáme, až se poslanci dobaví.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 253."

O tomto návrhu zákona a usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování č. 147, přihlášeno 152 poslankyň a poslanců, pro 126, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákonem byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

122.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 251/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů setrval místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a dále aby místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 251/2.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tento zákon hnutí Úsvit podpoří, jelikož považujeme za nutné podpořit ty nejzranitelnější, tedy jak seniory, tak děti, a považujeme v této souvislosti za potřebné a velmi vítané, že se léky, tak i dětské potřeby přesunou do nižší sazby DPH, abychom těmto skupinám, které si v podstatě nemohou sami pomoci, ulevili.

Jak už jsem k tomuto zákonu uvedl, nejjednodušší by ale bylo, kdyby stát vybrané komodity, které chce zlevnit, nedanil daní z přidané hodnoty vůbec. Připomínal jsem tady již v minulosti sliby představitelů ČSSD, např. stínového ministra ČSSD pana Krejčího a také bývalého eurokomisaře pana Špidlu, kteří loni před volbami voličům slibovali, že nebude problém vyřídit v Evropské unii výjimku na nulovou sazbu DPH například na léky. Takže musím konstatovat, že tady bohužel platí to pravidlo sliby chyby, že slova ano, ale činy chybějí. Dobře, už jsme po volbách, pravda, že jsme před dalšími volbami, ale je potřeba si tyto sliby připomenout. Protože samozřejmě vláda neudělala vůbec nic, aby po vzoru Velké Británie na tyto komodity např. vyjednala nulovou sazbu DPH.

Jak už jsem uvedl, z praktického hlediska bude zvýšení počtu sazeb DPH pro plátce znamenat větší komplikaci související se zařazením vybraných položek do správné sazby a část plánované úspory samozřejmě spolkne i zvýšená administrace.

Dovolte mi v této souvislosti vyslovit revoluční myšlenku. Samozřejmě úplně nejčistším řešením by bylo zrušení DPH v té formě, jak ji známe, a zavedení daně z obratu, kterou platil pouze konečný spotřebitel. Tím bychom ušetřili skutečně miliardy. Odpadla by jako obrovská byrokracie pro stát i firmy, tak také podvody s vratkami DPH. Takhle myšlenka je samozřejmě revoluční jen v uvozovkách. Nevymyslel ji Okamura, neboť ve světě, v těch ekonomicky nejsilnějších zemích, jako třeba USA, funguje po desetiletí naprosto standardně. Podobný systém je i v Japonsku. Dovolím si říct, že taková daň z obratu a služeb je například v Singapuru tříprocentní a v USA, samozřejmě je to stát od státu, ale v průměru pětiprocentní. O síle a dynamice těchto ekonomik není třeba diskutovat a je zcela evidentní, že stát může bohatnout i tím, že lidem komplikuje život a práci co nejméně. A to je ten trend, který tady v Úsvitu se opakovaně snažíme pojmenovat, že nelze bohatnout jenom tím, a to nám tady předváděly bohužel dosavadní vlády, že se zvyšují platy atd., ale můžeme bohatnout také tím, že naopak snižujeme náklady, což určitě z firemního hospodaření všichni víme, že ta metoda může být i zcela opačná. To znamená, naopak tam, kde lze zlevnit život v České republice, tak se ho pokusit zlevnit.

V tomto ohledu připomínám náš návrh, o kterém už opakovaně píši, a v některých západních zemích funguje, např. o celoplošném pokrytí České republiky sítí, mají to v některých západních zemích, a celá státní správa i občané by mohli třeba telefonovat zadarmo nebo připojeni na internet zadarmo atd., a ušetřili bychom obrovské peníze. Samozřejmě lobbing telekomunikačních firem, ten by byl obrovský, ale doufám, že bychom mu dokázali někteří z nás čelit. Tím bychom vlastně zlevnili náklady na život velice razantně, aniž bychom museli zvyšovat průměrné platy. Takže to je ta cesta, kterou bych chtěl, aby se vláda také ubírala, nebo aby minimálně se nad ní zamyslela.

Jak jsem již řekl, pro návrh zákona budeme hlasovat. Ale s tím, že sami předkládáme a budeme předkládat návrhy, které špatně nastavený systém DPH v České republice postupně napraví. V tomto ohledu znovu připomínám náš první návrh spočívající v platbě DPH až po zaplacení faktury, který jste nám na jaře zamítli, a my ho nyní připravujeme a předložíme do Sněmovny znovu. Protože není možné tolerovat, aby slušní podnikatelé a firmy, které zaměstnávají všechny dohromady statisíce lidí - protože jak víme, více lidí je zaměstnáno v soukromém sektoru v České republice než ve státním, takže je to většina - odváděli DPH, nebo odváděli daň za něco, co vůbec neobdrželi od nějakých podvodníků, nebo do lidí, kteří prostě dluží. Navíc do toho návrhu chceme ještě zapracovat podmínku, aby i ten, kdo má zaplatit, si mohl dát tu fakturu do nákladů, a ty zaplatí. To znamená, v tomto případě výpadek daní nebude žádný, protože vlastně na jedné straně by k tomu nároku nedošlo. Není prostě možné, aby se stát dále podílel na okrádání okradených a vybíral DPH od těch, kdo nedostali zaplaceno, a tím ji v principu žádná daňová povinnost nevznikla. Je to jak proti lidskému rozumu, tak proti přirozené lidské spravedlnosti, na kterou má právo každý občan naší země, včetně podnikatelů.

Takže závěrem říkám, že samozřejmě zákon podpoříme, protože senioři i děti jsou skupiny, které si skutečně samy pomoci nemůžou. Senioři tím, že jim síly ubývají, a samozřejmě děti také ne. Takže potřeby, které prostě jsou nutné k tomu, aby vůbec mohli žít - znovu říkám, je důležité je zlevnit, nejlépe nedanit vůbec. Tím myslím DPH, protože stejně je to vlastně průběžná položka u těchto skupin, stát jim něco musí dát a potom to stejně musí vydávat.

Děkuji za pozornost a přihlásím se u dalšího zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP