(13.20 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů zamítnutých a vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům a senátorkám Karlu Korytářovi, Martě Bayerové, Janu Hajdovi, Jiřímu Šestákovi, Miloši Malému, Daniele Filipiové, Aleně Gajdůškové, Petru Víchovi, Petru Šilarovi a Jiřímu Bisovi. Informace k pozměňujícím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Zahájím hlasování. Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů a senátorek? Zahajuji hlasování číslo 3. Táži se, kdo je pro vystoupení jmenovaných senátorek a senátorů, zmáčkněte tlačítko a zvednete ruku.

Končím hlasování číslo 3. Přítomných poslankyň a poslanců je 125, pro 106, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

Nyní otevírám bod. Tím je

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 208/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňujícími návrhy a jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 208/5. Vítám mezi námi pana senátora Karla Korytáře. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Poprosím pana předsedu poslaneckého klubu Faltýnka, aby zajistil přítomnost pana ministra na projednávání dané normy. Do té doby, než přijde pan ministr financí a vicepremiér, přerušuji projednání tohoto bodu. Doufejme, že tu bude záhy.

Přerušuji jednání schůze, a tím pádem i bodu do doby, než přijde pan vicepremiér. Bez něho není možné pokračovat v projednávání toho bodu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.25 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP