(Jednání pokračovalo ve 13.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme pokračovat. Nyní bych poprosil za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům, aby se vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Kolegyně a kolegové, omlouvám se, ale nebyl jsem upozorněn a byl jsem na tiskové konferenci s premiérem. Bohužel mě nepřišel nikdo vytáhnout z konference, takže omlouvám se, že jsem vás zdržel.

Chtěl bych tedy přečíst stanovisko.

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který se týká změny sazeb spotřební daně z tabákových výrobků z důvodu povinnosti České republiky splnit požadavek na minimální zdanění cigaret stanovený směrnicí Rady 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. Tento návrh byl Poslanecké sněmovně vrácen Senátem ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je do předloženého tisku začlenit novelu zákona o spotřebních daních, která opětovně zavádí daňové zvýhodnění takzvané zelené nafty. Protože se jedná o legislativně technickou úpravu, tedy o spojení dvou novel zákona o spotřebních daních, aby se věcně změnil jejich obsah, souhlasím s přijetím sněmovního tisku číslo 208/4 ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane vicepremiére. Táži se, zda se chtějí postupně k předloženým pozměňujícím návrhům Senátu vyjádřit předseda rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava a zpravodaj ústavněprávního výboru Radek Vondráček. Pane poslanče, chcete se vyjádřit? Máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pouze chci sdělit stanovisko své jako zpravodaje sněmovního, které je souhlasné s tím, co nám vrátil zpátky Senát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Radek Vondráček? Máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Bude to krátké. Žádné nové stanovisko ze strany ústavněprávního výboru k této věci není, to znamená setrvává stanovisko to původní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Karel Korytář. Dále se potom připraví pan poslanec Okamura, který je řádně přihlášen. Máte slovo, pane senátore.

 

Senátor Karel Korytář: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, Senát na své 24. schůzi dne 27. srpna 2014 schválil výše uvedený návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů, když z přítomných 69 senátorů 47 bylo pro a 5 proti. Důvodem přijetí pozměňovacích návrhů, jak již máte uvedeno ve zprávě, kterou jste obdrželi, byla snaha napravit stav, kdy vláda v rozmezí dvou dnů poslala do Poslanecké sněmovny dvě novely zákona o spotřebních daních, to je tisk Poslanecké sněmovny číslo 208 a 215, a Poslanecká sněmovna se tomuto bez dalšího přizpůsobila.

Byť každá z těchto novel zákona o spotřebních daních řeší věcně různou problematiku a jde o politicky citlivá témata, nelze si představit, že by se tento postup měl stát standardním legislativním postupem, neboť by mimo jiné mohl vést až k absurdnímu zmnožení novel jednotlivých zákonů. Pomineme-li procedurální aspekt takovéhoto postupu, pak situace dvou souběžně jdoucích novel téhož zákona, navíc předložená týmž navrhovatelem, zakládá stav nepřehlednosti, a to jak již při projednávání návrhů v Parlamentu, tak především následně při aplikaci práva jeho adresáty. Senát z tohoto důvodu převzal kompletně ze senátního tisku číslo 326, tisk Poslanecké sněmovny číslo 215, právní úpravu tzv. zelené nafty a začlenil ji beze změny do senátního tisku číslo 327, totiž do tisku Poslanecké sněmovny číslo 208, přičemž návrh zákona obsažený v senátním tisku číslo 326 logicky poté zamítl.

Právní úprava takzvané zelené nafty má zajistit v co nejkratší možné době vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu za předpokladu minimalizace rizika spojeného s možností daňových úniků. V další části této novely cílem návrhu zákona bylo reagovat na zhoršující se směnný kurs české koruny vůči euru tak, aby sazby spotřební daně pro tabákové výrobky odpovídaly minimální výši této daně v eurech stanovené předpisy Evropské unie. Kromě harmonizace spotřebních daní z tabákových výrobků s předpisy Evropské unie bylo cílem návrhu zákona zajištění vysokého stupně ochrany lidského zdraví.

Z výše uvedených důvodů vás žádám o podporu návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane senátore. Nyní, jak jsem řekl, řádně přihlášený do diskuse je pan poslanec Okamura. Po něm s přednostním právem pan poslanec Fiala a poté pan poslanec Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, no tak samozřejmě když jsem se díval na tento tisk, tak nelze být proti snížení spotřební daně pro zemědělce, tedy takzvanou zelenou naftu. Na rozdíl od pana premiéra ale stejně jako mnozí kolegové ze stran vládní koalice, jak se ukázalo v hlasování v červnu, jsme přesvědčeni, a to i spolu s mnohými ekonomickými odborníky, že tu takzvanou zelenou, to znamená lacinější naftu, by si zasloužili nejen zemědělci, ale všichni podnikatelé, firmy, živnostníci a občané. Hnutí Úsvit samozřejmě trvá na tom, že jsme hlasovali pro snížení ceny nafty a benzinu pro všechny občany České republiky. A jak víte, toto naše hlasování bylo vzápětí vládní koalicí přehlasováno.

V poměru k českému spotřebnímu koši, k reálné kupní síle, je cena pohonných hmot v naší zemi vysoká, a to i v porovnání s některými sousedními zeměmi. Srovnávat nominální ceny s Rakouskem či Německem opravdu nemá smysl, protože výdělky firem i občanů jsou tam v úplně jiné lize než u nás v České republice. A každý přitom ví, že vysoká spotřební daň z pohonných hmot každodenně zdražuje vše, po čem spotřebitel, důchodce nebo živnostník sáhne. A je jedno, jestli to je rohlík, nebo cihla.

Musím se také znovu ohradit, a to jsem chtěl zdůraznit, proti stylu a způsobu, jakým tento zákon projednává a tlačí Poslanecká sněmovna a nyní i Senát. Někdejší kritici přílepků dnes bez rozpaků přílepkují. A samozřejmě ti, kdo si dříve, a oprávněně, stěžovali u Ústavního soudu na porušování sněmovních procedur, je dnes sami ohýbají podle svých potřeb. Proto v podstatě k tomuto tisku byl přilepen ten druhý tisk, kde se jednalo o spotřební daně z nafty a z benzinu, protože vládní koalice má strach z případné ústavní stížnosti, která zde byla avizována, a to jen kvůli zpackanému červnovému hlasování vládní koalice, kdy - jenom připomínám, že to hlasování nebylo dokonce zpochybněno ani bezprostředně po tom daném hlasování, ale poté proběhlo ještě jedno hlasování o zákonu jako takovém, dokonce poté byla ještě hodinu přestávka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP