(10.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím stanovisko pana ministra. (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 80. Přihlášeno je 158, pro 38, proti 87. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Nyní jsme postoupili k hlasování o pozměňovacím návrhu C. To je můj pozměňovací návrh, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem financí..

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko, prosím, pane ministře? (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Mírný souhlas. Veselost v sále.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 81. Přihlášeno je 158, pro 155, proti 1. Tento návrh byl přijat. Dál prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Jelikož tento pozměňovací návrh C byl tedy přijat, jsou tedy nehlasovatelné pozměňovací návrhy A a pozměňovací návrhy B, které jsou, jak jsem řekl, pozměňovací návrhy rozpočtového a ústavněprávního výboru.

Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu D. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Rykaly. Už jsem ho vysvětlil ve svém vystoupení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím stanoviska. Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 82. Přihlášeno je 158, pro 37, proti 81. Tento návrh nebyl přijat. Dále prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu E1. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Fiedlera s tím, že se týká opět diskutovaných tabákových listů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 83. Přihlášeno je 155, pro 42, proti 70. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dále.

 

Omlouvám se panu zpravodaji. Prosím o strpení, bude kontrola hlasování... Je to v pořádku. Nejsou námitky. Prosím, pane zpravodaji, můžeme pokračovat dále.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Chtěl bych poděkovat panu předsedajícímu, že vytvořil časový prostor pro kontrolu hlasování.

Nyní budeme hlasovat postupně o všech pozměňovacích návrzích týkajících se sazby spotřební daně na tabákové výrobky. Upozorňuji, že pokud některý z nich bude přijat, jsou ostatní nehlasovatelné.

Jako první jsem navrhl hlasovat o pozměňovací návrh pod písmenem F. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Urbana.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím stanoviska. Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 84. Přihlášeno je 158, pro 42, proti 77. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Nyní bychom pokročili k dalšímu hlasování o pozměňovacím návrhu E2 a E3. Jde o pozměňovací návrhy pana poslance Karla Fiedlera.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra o stanovisko. (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 85. Přihlášeno je 160, pro 38, proti 87. Tento návrh nebyl přijat. Dále prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Dalším pozměňovacím návrhem je první z pozměňovacích návrhů od vážené pana poslance Stanjury. Jde o pozměňovací návrh G1.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím stanovisko pana ministra. (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas.) Dvojitý nesouhlas.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 86. Přihlášeno je 160, pro 37, proti 89. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Nyní bychom pokročili k návrhu G2. Jde opět o pozměňovací návrh pana poslance Stanjury.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 87. Přihlášeno je 160, pro 32, proti 89. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme dále.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Nyní pokročíme k prvnímu z pozměňovacích návrhů pana poslance Koskuby. To je pozměňovací návrh označený jako H1.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? Prosím stanovisko. (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 88. Přihlášeno je 160, pro 28, proti 86. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Nyní bychom pokročili k dalšímu pozměňovacímu návrhu pana poslance Koskuby a to je pozměňovací návrh H2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 89. Přihlášeno je 160, pro 28, proti 78. Tento návrh nebyl přijat. Dále prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Nyní bychom pokročili k pozměňovacímu návrhu H3. Opět je autorem pan poslanec Koskuba.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr, prosím, stanovisko? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 90. Přihlášeno je 160, pro 26, proti 84. Tento návrh nebyl přijat. Dále prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Z tohoto bloku nám ještě zbývají tři pozměňovací návrhy. Proto prosím o trpělivost. Teď následuje pozměňovací návrh H4. Opět od pana poslance Koskuby.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas.) Dvakrát nesouhlas.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 91. Přihlášeno je 160, pro 27, proti 86. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Teď se omlouvám. Myslím, že jsme hlasovali o H4. Ano. Teď bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu H5. Jde opět o pozměňovací návrh pana poslance Koskuby.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, H5. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 92. Přihlášeno je 160, pro 27, proti 85. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP