(10.40 hodin)

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající, jak jsem již ve svém vystoupení avizoval, mám tady připravený, myslím, že docela logicky, návrh procedury hlasování k tisku 208, s kterým byli seznámeni opravdu všichni zpravodajové ze všech poslaneckých klubů. Do této chvíle jsem k této proceduře, kterou jsem jim rozdal již minulý týden, nezaznamenal žádné námitky. Snad možná bychom mohli tuto proceduru projít hladce. Nicméně já vám to tady teď přednesu.

Nejdřív bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu I1, to je poslanecký návrh kolegy pana poslance Stupčuka - ve variantě 1. Jde o pozměňující návrh k mému pozměňujícímu návrhu, tj. pod písmenkem C, který jsem zde už vysvětloval v minulém vystoupení.

Pokud by to nebylo přijato, hlasuje se o druhé variantě pozměňujícího návrhu pana poslance Stupčuka, a to je ten jeho pozměňující návrh I1, ale varianta 2.

Pokud by tento nebyl přijat, hlasuje se o pozměňujícím návrhu dalším pana poslance Stupčuka, který je pozměňujícím návrhem k mému pozměňujícímu návrhu, tj. k pozměňujícímu návrhu C, jak jsem to tady již vysvětloval.

Nicméně pokud by to nebylo přijato, tento můj pozměňující návrh, který je označen pod písmenem C, potom by se hlasovalo o pozměňujícím návrhu A a B. Jak jsem již řekl ve svém vystoupení, pozměňující návrh A je pozměňující návrh takzvaně rozpočtového výboru a pozměňující návrh B je návrh ústavně právního výboru, neboť když jsou totožné, ten pozměňující návrh B a A jsou v podstatě doslova totožné.

Potom bychom hlasovali samostatně o pozměňujícím návrhu D jako Dana, předkladatelem, jak jsem již řekl, byl poslanec Rykala a týká se tabáku do vodních dýmek.

Potom bychom hlasovali samostatně o pozměňujícím návrhu E1, kde je již zmiňovaný a komentovaný pozměňující návrh pana poslance Fidlera, týká se zde diskutovaných tabákových listů.

Potom bychom hlasovali postupně následující pozměňující návrhy týkající se sazby spotřební daně na tabákové výrobky. Upozorňuji, pokud by některý z nich byl přijat, jsou ostatní nehlasovatelné.

Teď je tady blok pozměňujících návrhů. Předřadil jsem jako zpravodaj ze všech pozměňujících návrhů návrh poslance Urbana pod písmenkem F, který byl až do minulého týdne určitým favoritem, nicméně uvidíme to na vašem hlasování. Kdyby neprošel pozměňující návrh F, pokračovali bychom pozměňujícím návrhem E2 plus E3. Jde o pozměňující návrhy týkající se sazeb spotřební daně od pana poslance Fidlera.

Potom bychom postupovali dále na G1, předpokládám, že mě garanti klubu sledují, to je pozměňující návrh pana poslance Stanjury. Potom bychom postupovali na G2, opět je předkladatelem pan poslanec Stanjura, potom na A1, to je první návrh pana Koskuby, potom H2, opět Koskuba, potom H3 Koskuba, potom H4, H5, H6.

Tím bychom se vyrovnali s celým blokem návrhů na změny spotřební daně. Pardon, ano, vidím vás, s tím, že pokud ani jeden pozměňující návrh ze skupiny upravující sazbu daně by nebyl přijat, potom bychom hlasovali ještě o návrhu, který tam zbyl, a to je o G3, předkladatelem je, jak už se hlásí, pan vážený poslanec Stanjura. S tím, že po bodech bychom ho rozdělili, s tím, že bychom hlasovali o tři A, potom tři B a potom tři C včetně textu uvedeného pod tabulkou.

Na závěr, kdybychom se vyrovnali s těmito pozměňujícími návrhy, bychom hlasovali o návrhu zákona ve znění přijatých případných pozměňujících návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. K proceduře vystoupí pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nemám protinávrh k proceduře, budu hlasovat pro, jen bych poprosil pana zpravodaje, aby u těch jednotlivých návrhů v krátkosti řekl, o co se jedná, zejména u toho kolegy Stupčuka, protože jsme schválili pozměňující návrhy jak na rozpočtovém, tak na ústavněprávním výboru. Tam jsou dvě varianty, tak vždycky jednou nebo dvěma větami charakterizovat ty změny, jestli bych mohu poprosit. Jak jste sám říkal je jich 23, je to poměrně problematické. Než abychom řekli: je to varianta jedna, usnesení rozpočtového výboru, což se týká např. prodeje cigaret na trafikách atd. Jestli bych mohl poprosit. Je to jen prosba na pana zpravodaje. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Takže pokud pan zpravodaj souhlasí, ale to se netýká přímo procedury...

 

Poslanec Ladislav Šincl: Jelikož nás čekají ještě náročnější body programu, já bych opravdu zestručnil svoji odpověď na to, jak jsem řekl, pan kolega Stupčuk předložil pozměňující návrh k mému pozměňujícímu návrhu -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, já jsem pochopil tu žádost, aby toto zaznělo před hlasováním o tom konkrétním návrhu. Tak to bylo myšleno. V této fázi se zeptám, zda chce ještě někdo vystoupit k proceduře. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že je složitá, tak ji nechám odhlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 77, přihlášeno je 156, pro 155, proti nebyl nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňujících návrzích. Poprosím zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy, a poté pana ministra a pana zpravodaje, aby k nim vždy sdělili stanovisko. S tím, že jsem zaznamenal žádost o větší prostor mezi jednotlivými hlasováními. Ale předpokládám, tam se jedná hlavně o ten blok hlasování od bodu F až do bodu H6. Je to tak? Výborně.

Takže pane zpravodaji, prosím o první návrh.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Jak jsem už avizoval, nebo jsem několikrát sděloval, nejdřív bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu k pozměňujícímu návrhu pod bodem I1 varianta jedna. Jde o pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu kolegy pana poslance Stupčuka. Velice stručně řečeno, jde o tzv. remitendu cigaret vůči svým dodavatelům a vůči státu. To je stručně. Jak jsem řekl, jde o pozměňující návrh k mému pozměňujícímu návrhu pod písmenkem C.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Takže zeptám se na stanovisko. Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 78, přihlášeno jenom 158, pro 39, proti 78, tento návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Nebylo přijato, hlasuje se o poslaneckém návrhu I1 ve variantě dvě.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím stanovisko: pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 79, přihlášeno je 158, pro 41, proti 77, tento návrh nebyl přijat.

 

Já se omlouvám všem... Pardon, my tady řešíme komplikaci s hlasovacím zařízením pana ministra vnitra, ale ukazuje se, že to je v pořádku, takže nemusíme přijímat žádná další opatření. Prosím, budeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Pokud nebyl přijat tento pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu, budeme hlasovat o dalším pozměňujícím návrhu kolegy Stupčuka, který je pozměňujícím návrhem k mému pozměňujícímu návrhu pod označením I2, jak již jsem vysvětlil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP