(11.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

To znamená, já bych navázal na kolegy, kteří říkali, že u našich zákonů někde chybí tečka za větou. Tak tady chybí zásadní věci, které jsou pro nás jako pro opozici důležité, abychom takovému zákonu mohli vyjádřit souhlas, a proto jsme celý tento zákon nepodpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Skončilo údobí mezi jednotlivými body a budeme pokračovat v našem programu jednání, a to bodem číslo

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 214/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava.

Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku a z místa také nikoho nevidím. Protože rozprava neproběhla, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Ano, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, jenom bych shrnul. Ve druhém ani v prvním čtení nebyl podán návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Ve druhém čtení nebyl podán žádný pozměňovací návrh, nebyl podán ani na rozpočtovém výboru, takže můžeme hlasovat o zákonu tak, jak byl předložen Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Situace je velmi jednoduchá.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 214."

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 64, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 64, z přítomných 174 poslanců pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 21.

 

Předpokládám, že pan ministr a dokonce i pan zpravodaj tam zůstanou, protože dalším bodem je

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 215/ - třetí čtení

Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 215/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan předseda, poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, takzvaná zelená nafta má jediný cíl, učinit naše zemědělce konkurenceschopné, a takový cíl je jistě chvályhodný. Ovšem, co je důvodem vracení spotřební daně z nafty? Bezesporu vysoká spotřební daň a ta snižuje konkurenceschopnost nejen zemědělců, ale všech firem a živnostníků v celé České republice.

Když tedy chápeme nutnost snížit spotřební daň pro zemědělce, jak to, že nechceme vidět likvidační účinky vysoké daně v jiných oblastech? Když budeme hlasovat o výjimce pro zemědělce, prosím každého z vás, představte si čistě hypoteticky, že bychom o nějakých 30 % až 50 % snížili spotřební daň z pohonných hmot plošně. Co by se stalo? Ano, podle statistik lze spočítat teoretický pokles výběru daně. Praxe by ovšem byla dramaticky jiná. Razantní snížení cen pohonných hmot by znamenalo také razantní růst jejich prodeje. Tak jako dnes naši šoféři... (Jeden z poslanců stojí za zády řečníka a baví se s některým z ministrů.)

Prosím vás jenom jestli byste mi nemluvil za zády, já se nemohu soustředit. Já se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, ještě chviličku vás přeruším. Požádám Sněmovnu o klid, abyste mohl v pořádku přednést svůj příspěvek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Takže v případě, že bychom snížili plošně daň z pohonných hmot, tak by to v praxi znamenalo, že by došlo ke snížení cen pohonných hmot, a to velmi razantním způsobem, což by naopak znamenalo výrazný růst jejich prodeje. Tak jako dnes naši šoféři tankují v zahraničí, tak by naopak cizinci hromadně tankovali u nás. Snížení ceny dopravy by se odrazilo na cenách prakticky všeho zboží v České republice. Pokles cen znamená růst hodnoty reálných mezd a důchodů. Stát by tak i bez zvýšení důchodů a mezd zvýšil reálně jejich kupní sílu, a tím životní úroveň svých občanů.

Takzvaný multiplikační efekt je v tomto nesmírný. Z tohoto důvodu v hnutí Úsvit podporujeme pozměňovací návrh kolegy Urbana z ČSSD, přičemž my - samozřejmě i já osobně snížení spotřební daně z motorové nafty navrhuji již delší dobu a hovořil jsem o tom i v předvolební kampani. Jak mnozí vědí a v naší vládě někteří možná alespoň tuší, cílem našeho snažení v Úsvitu není plošně škrtat či přepisovat číslice v rozpočtu, ale rozhýbat ekonomiku naší země. A tady se malinko začínáme rozcházet. A v tomto ohledu je třeba dopřát takzvaně zelenou naftu všem občanům České republiky. Věřte, že země na tom neprodělá, a proto bych vás také prosil o podporu toho pozměňovacího návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi. Dále do rozpravy pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. TOP 09 bude hlasovat proti. My se domníváme, že zemědělcům se dají poslat ty peníze zcela jiným způsobem, tak aby nebyl znepřehledňován daňový systém. V čem vidíme obrovský problém, je, že to je parketa pro daňové úniky. Je to přesně v rozporu s tím, co říkal pan ministr financí. Takže my jsme zaplatili politickou daň za to, že jsme prosadili zrušení zelené nafty, vy ji zase zavádíte. Je to vaše právo, ale jenom chci říci, proč my budeme hlasovat proti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Radim Fiala v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Velmi krátce k zelené naftě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, náš postoj vůči zelené naftě zní - nebuďme papežštější než papež. Dokud mají ostatní zemědělci ve většině zemí Evropské unie privilegia a výsady jako dnes, máme na výběr. Buď budeme ty naše také trochu podporovat, nebo neobstojíme v konkurenci a o vlastní zemědělskou produkci prostě přijdeme

Já myslím, že dnes je víc než jasné, že naše zemědělství se propadá. Propadá se neustále. Teď nediskutujeme o tom, jestli chceme být soběstační v některých komoditách, ale neustále se jeho podíl v hospodářství snižuje. Jde také o údržbu naší české krajiny. Jde o potravinovou bezpečnost republiky a hlavně jde o více než 100 tis. pracovních míst, která se většinou nacházejí v lokalitách, kde už ani alternativní možnost zaměstnání neexistuje. Jedná se hlavně o český venkov.

Je samozřejmé, že by bylo nejlepší, kdyby náš daňový systém obsahoval co nejméně výjimek a byrokratických kliček, ale pokud dnes nebudeme mít vratku na spotřební daň z nafty zemědělcům, tedy takzvanou zelenou naftu, může se ještě jednou stát, že zítra již nebudeme mít tolik zemědělců. Jednou neúroda, podruhé propad světových cen, několikrát za dekádu čelí naši zemědělci spolu se svými kolegy z ostatních zemí hrozbě zániku, a náš stát nesmí dopustit, aby to byli právě ti naši občané pracující v zemědělství, kteří půjdou tentokrát z kola evropské konkurence ven.

Já si pamatuji, když nastupoval do funkce pan ministr Jurečka a média se nás ptala, zda bude hnutí Úsvit podporovat zelenou naftu, a my jsme stejně jako dnes řekli, že v rámci konkurence nejbližších evropských zemí, které jsou sousedy České republiky, nemůžeme zemědělcům udělat to, abychom jim připravili takovou konkurenční past, do které by se prostě zrušením zelené nafty dostali. Takže hnutí Úsvit bude pro české zemědělství, bude pro české zemědělce a bude pro zelenou naftu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se přihlásil pan poslanec Petr Bendl, poté pan poslanec Milan Urban. S přednostním právem? Požádám oba kolegy o strpení, s přednostním právem pan předseda Pavel Kováčik. Omlouvám se, pane poslanče, evidoval jsem všechny tři přihlášky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP