(11.30 hodin)

 

Poslanec Václav Zemek: Tak, je to písmeno D. Je to můj pozměňovací návrh, který se týká - je to pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu výboru pro životní prostředí. Týká se to úpravy skládkování, kdy se zmírňují podmínky pro obce ohledně biologicky rozložitelného odpadu, kdy v obcích, kde je nějaký systém již zaběhlý, např. kompostování nebo nějaký systém na kompostování, tak se jim ubírá povinnost zajistit právě sběrné nádoby pro biologicky rozložitelný odpad.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Je zde požadavek na zopakování, který je to návrh.

 

Poslanec Václav Zemek: Písmeno D.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Písmeno D. Ano. Tak stanovisko prosím, pane senátore. (Neutrální.) Pan zpravodaj? (Kladné.) Koneckonců je to jeho návrh.

 

Takže zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 58. Přihlášeno je 173, pro 54, proti 27. Tento návrh nebyl přijat. Dále prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Nyní by se hlasovala část pozměňujícího návrhu výboru pro životní prostředí pod písmeny A1.1, A1.3, A1.4, A1.8 a A2. Tato část se týká právě té původní senátní novely ohledně úpravy výkupu kovů - nebo těch sběren.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jestli chce pan poslanec Stanjura vystoupit, tak samozřejmě může, ale ... (Poslanec Stanjura přistoupil k řečnickému pultu a vysvětluje si se zpravodajem označení pozměňovacích návrhů.)

 

Poslanec Václav Zemek: Týká se to vlastně - abych tedy ještě doplnil návrh pana kolegy - týká se to vlastně zvýšení pravomoci ohledně těch veřejných vyhlášek, které upravují vlastně upravit tu možnost, zrušit třeba i výkupnu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. A chcete o těchto bodech hlasovat jedním hlasováním najednou?

 

Poslanec Václav Zemek: Já navrhuji hlasovat o nich dohromady.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana senátora prosím. (Podpořit.) Pana zpravodaje? (Negativní.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 59. Přihlášeno je 174, pro 20, proti 117. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Zemek: Tím pádem se stávají nehlasovatelnými pozměňující návrhy pana kolegy Zahradníka pod písmeny C1, C2, C3, C4 a C6. Jinak ještě doplním, že zůstává tedy v platnosti ta původní senátní verze, která pouze rozšiřuje pravomoci krajského úřadu. Tímto hlasováním jsme tomu moc neprospěli.

Jako další navrhuji hlasovat pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí pod písmeny A1.2, A1.5, A1.6 a A1.7. Týká se to vlastně toho skládkování. Shrnu v rychlosti: Je tam zákaz skládkování biologicky využitelných odpadů a recyklovatelných odpadů, je tam vlastně základ skládkování po roce 2024, je tam omezení materiálu na technologické zabezpečení skládky na 20 % a dále zákaz ukládání nebezpečných odpadů právě do tohoto technologického zabezpečení skládky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím stanovisko pana senátora. (Neutrální.) Pana zpravodaje? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 60. Přihlášeno je 172, pro 108, proti 29. Návrh byl přijat. Dále prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Dále navrhuji hlasovat úpravu výboru pro životní prostředí pod písmenem A1.9. To se týká opět toho původního senátního návrhu - ohledně těch výkupen.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím stanovisko pana senátora. (Neutrální.) Pan zpravodaj? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 61. Přihlášeno je 173, pro 134, proti 15. Tento návrh byl přijat.Dále prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Tím pádem se stává nehlasovatelným návrh C5 pana kolegy Zahradníka, který je totožný s tímto návrhem.

Jako další bychom hlasovali návrh A3, což je účinnost tohoto zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko prosím, pane senátore. (Neutrální.) Pan zpravodaj? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 62. Přihlášeno je 173, pro 140, proti 9. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Zemek: Jako poslední bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže pokud bylo hlasováno o všech pozměňujících návrzích a nejsou námitky, tak bych přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 153, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zeptám se na stanovisko pana senátora. (Neutrální.) pan zpravodaj? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem zákona, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 63. Přihlášeno je 173, pro 115, proti 21. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání bodu 20.

 

Předám řízení schůze. Prosím pana předsedu schůze ODS a my se mezitím tady vystřídáme.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vysvětlím, proč jsme hlasovali proti tomu původnímu návrhu, přestože jsme chtěli tento návrh podpořit. To díky tomu, a je to možná i příprava na služební zákon, že jste, kolegyně, kolegové, nedali reálnou pravomoc těm, kteří ty problémy řeší. Takže místo toho, aby to měli šanci řešit starostové a zastupitelstva, tak to budou řešit úředníci krajského úřadu. Ale ti občané - a mnozí z vás, kteří na těch radnicích seděli nebo sedí, to moc dobře víte - si chodí za tím starostou stěžovat a neběží na odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu, který povolení vydává. To jenom zdůvodnění, proč jsme hlasovali proti tomuto návrhu. Věřím, že se ta debata zopakuje i v Senátu. I tam je hodně zastánců těch, kteří si myslí, že samospráva si s tím poradí lépe než úředníci krajského úřadu. Tady bohužel ve Sněmovně výrazně převládl, většinově - to podotýkám - jiný, opačný názor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Ještě pan poslanec František Laudát v zastoupení předsedy klubu TOP 09. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, doufám, že jste si vědomi dopadu, který to bude znamenat. (Výkřiky v jednací síni: Nahlas, není slyšet.)

Doufám, že jste si vědomi toho, co bylo schváleno. My jsme byli připraveni podpořit senátní návrh, nikoliv ve znění pozměňovacích návrhů. Co mně ale rozum nebere, proč tady jste hlasovali, řada z vás, proti legislativně technickým připomínkám. To jsou věci, kdy se doplňují chybějící čárky, nemění se význam, proto se jmenují legislativně technické. To znamená, že jenom odesíláte a děláte Sněmovně ostudu, že jsou tady lidé, kteří třeba občas přehlédnutím udělají i hrubou chybu a podobně. To skutečně už není o politice a je to docela precedenční, že tady někdo se zásadně postaví. To jste tedy fakt ukázali svaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františkovi Laudátovi. Ještě předseda hnutí Úsvit Radim Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych jenom řekl, proč hnutí Úsvit také v tomto případě hlasovalo pro.

Pro nás byly velmi důležité pozměňující návrhy pod bodem A, na které jsme čekali, jak dopadnou. Tyto pozměňující návrhy bohužel neprošly připomínkovým řízením a nejsou u nich ani vyhodnoceny dopady.***
Přihlásit/registrovat se do ISP