(18.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Otázka je jednoduchá. Kolegové, Poslanecká sněmovna má funkci nejenom zákonodárnou, ale taky kontrolní. Vy opravdu na tu kontrolní funkci chcete rezignovat? Vy ji nechcete mít? V duchu té komunistické mlátičky, která mluvila přede mnou, u které mi je úplně jedno, jestli byla, nebo nebyla na Václavském náměstí, protože to prostě byl komunistický fízl a jeho názory nemůžu brát vážně? (Nesouhlas z lavic KSČM. Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Gabal, pan poslanec Urban, pan poslanec Fichtner, pan poslanec Stanjura a pan poslanec Štětina. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych ještě možná kolegům z bývalých Věcí veřejných připomněla to, že v roce 2011, když byl předsedou výboru pro bezpečnost, a myslím, že v té době byl i ministrem vnitra pan Radek John, tak na výboru pro bezpečnost jsme měli přizvaného jak pana tehdejšího ministra financí Kalouska, tak pana ředitele Cícera, kteří nám na výboru pro bezpečnost v roce 2011 předkládali nějaký návrh, kterým se budeme zabývat. Já jsem pak byla jako zpravodajka pověřena tím, že mám předložit něco bezpečnostnímu výboru dalšího, což jsem učinila. A pak se to vlastně dostávalo do toho legislativního procesu na konci roku 2012 a v roce 2013 prostě padla vláda. Takže není pravda, že by se v minulém volebním období vládní koalice touto problematikou nezabývala. A bohužel vláda padla i z důvodů rozpadu Věcí veřejných, které se hádaly mezi sebou takovým způsobem, že ta naše původní vládní koalice byla velmi oslabena. Takže bych jenom byla velmi ráda, abychom tady nepoužívali věty, které nejsou pravdivé, že se tomuto problému, této tematice, někdo z vládní koalice nevěnoval. Věnoval a můžete si všichni dohledat záznam z tehdejšího výboru pro bezpečnost, kde jsme o tom vedli, tipuji, dvouhodinovou diskusi, na jejímž závěru byl nějaký výsledek, který se postupně dostával do legislativního procesu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Prosím pana poslance Gabala s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Urban, Fichtner, Stanjura, Štětina, Filip a Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Gabal: Já doplním jenom pár faktických informací pro pana předsedu Stanjuru. Je to v té koaliční smlouvě současné koalice, já jsem to tam sám tlačil, takže není to neznámý problém.

Za druhé, na margo poměrně tvrdých kritických slov pana předsedy Kalouska bych chtěl říct, že FAÚ měl poměrně velký význam po teroristických útocích z 11. září, kdy začal hlídat toky finančních peněz pro případné teroristy. A nemyslím si, že tam nebyly žádné výsledky. Byl zapojen do mezinárodní sítě, která tuto věc dělala. A bylo tam myslím i několik význačných zadržení špinavých peněz při tunelování z privatizace. Problém, který nastal, souvisel se zrušením finanční policie, kdy FAÚ ztratil partnera, který by exekutivně realizoval její nálezy. A mimochodem, pan Cícer, kterého jmenoval pan exministr Kalousek poslední den, než nastupovala úřednická vláda, první, premiéra Fischera, byl původem z finanční policie.

A ještě řeknu jedno poznámku k tomu úsilí minulé koalice. Většina lidí si bude pamatovat, že prvně a naposledy viděla ředitele FAÚ, muže jménem Cícer, kdy vystupoval po boku ministra financí při rozkrývání tzv. kauzy ProMoPro. A řekl bych, že minulá koalice měla dost vážných důvodů k tomu, aby se snažila zablokovat využití FAÚ v politickém boji. To byl taky myslím ten jeden z rozhodujících důvodů. A to, že ministr minulé koaliční vlády padl po zveřejnění tzv. nálezů FAÚ, je prokazatelný fakt. (Upozornění na uplynutí času.)

Takže návrh na tu kontrolu má smysl a je potřeba na něm pracovat a já bych doporučoval, aby před zpracováním vládního zákona vznikla komise, kde budou i opoziční strany, a je potřeba se o tom bavit na půdě parlamentních výborů. To byl velmi uvítal a podpořil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Urban: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že ta parlamentní kontrola a jmenování ředitele vládou tu mělo být už dávno. To, že tady dnes tak trochu prozřeli kolegové, kteří jsou teď v opozici, tak já bych je za to nekritizoval. Dobrá, ale právě proto, že to tak trochu nechtěli v dobách minulých, tak vznikly pochybnosti o tom, jestli ten útvar není zneužíván, jestli je dostatečně profesionální, jestli je dostatečně kontrolován. Pochybnosti nezmizí tím, že bývalé vládní strany jsou teď v opozici a vládní strany jsou jiné. Já myslím, že pořád platí, že kontrola by tady měla být, protože jedině tak se může zamezit pochybnostem, že ten útvar nadále není dostatečně profesionální, že není zneužíván a že je pod demokratickou parlamentní kontrolou. Tedy z mého pohledu měl být dávno, a že nebyl, o tom se můžeme bavit. Dobrá, bylo to špatně, ale může být a já si myslím, že ten návrh je hodný podpory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Urbanovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fichtner, po něm pan poslanec Stanjura, pan poslanec Štětina, pan poslanec Filip a pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedající. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Mě trošku mrzí, že ta debata je hodně zploštělá. Ono se hovoří v tom zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a probírá se kontrola FAÚ a způsob jmenování ředitele FAÚ. Nicméně zapomínáme trošku na to, že bezpečnostní architektura v České republice je složitější. Není to pouze FAÚ a ten problém není pouze u FAÚ. Totiž dobře víte, nebo doufám, že to víte, že máme tady zákon o zpravodajských službách, máme zákon o Vojenském zpravodajství, máme zákon o Bezpečnostní informační službě, ovšem už třeba není zákon o Úřadu pro zahraniční styky a informace. Takže debata o reformě nebo změně bezpečnostní architektury v České republice je určitě dobrá a legitimní, ale měla by být poněkud komplexnější. Mělo by být pamatováno i na ty oblasti, které dosud pokryty nejsou.

Trošku to na mě působí dojmem, že opozice pouze vytrhává věci, které se jí hodí, a s těmi potom operuje. Já se ptám opozice, proč tedy nepřišla například s návrhem zákona o Úřadu pro zahraniční styky a informace, případně proč nepřišla s návrhem samostatného zákona o Finančním analytickém útvaru. To přece jsou věci, o kterých stojí za to přemýšlet a stojí za to dále rozpracovávat a případně je předložit. Takže ten návrh se mi zdá skutečně nesystémový a pouze poplatný situaci na Ministerstvu financí, tak aby zkrátka byla omezena působnost pana předsedy Babiše.

Takže tolik za mne. Pokud to ještě nebylo, tak já nyní dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To ve faktické poznámce nejde, nicméně takový návrh už tu stejně padl od pana poslance Ondráčka. Pokud budete chtít, můžete s k němu v obecné rozpravě připojit.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Po něm pan poslanec Štětina, pan poslanec Filip a pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vždycky toho padne tolik... Tak tomu se říká paranoia. My jsme to dali do koaliční smlouvy v roce 2010, v bezpečnostním výboru jsme to projednávali v roce 2011. Na vládě 2012. Ve Sněmovně to padlo pod stůl v roce 2013 - a celé jsme to dělali proto, abychom omezili ministra financí Babiše! Zajímavé vidění světa, klobouk dolů! To jste věděl vy, že to je v roce 2010 už proti Babišovi. My jsme to netušili, děkujeme za ten výklad. Už vím, proč jsme to tam před těmi třemi nebo čtyřmi lety dali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP