(17.50 hodin)
(pokračuje Votava)

Takže si myslím, že je to dosti licoměrné. Navíc, proč tedy pan kolega Kalousek takto nehoroval pro kontrolu v roce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, ale až 2013, až pomalu ke konci volebního období? To je taky dosti licoměrné. Nebyl v tom jiný zájem? A říkat dnes, že si to analytici přáli, no nevím, jestli si to zrovna analytici přáli. Ale když to říká pan kolega Kalousek, nevím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Pak další tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Kalousek. Po něm pan poslanec Štětina, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nejprve k panu poslanci Ondráčkovi, poté k panu poslanci Votavovi.

Pane poslanče Ondráčku, možná že tenkrát jste byl ještě docela mladý, nicméně jedna z největších vymožeností listopadu 1989, kterou jsme vnímali my našeho věku, byla skutečnost, že represivní složky, tedy zpravodajské a policejní, se opět po desítkách let dostaly pod politickou kontrolu. Jestli vy dnes říkáte, že si tu politickou kontrolu nepřejete, tak svým způsobem odmítáte ten listopad 1989. Protože to, že tyto složky budou pod politickou kontrolou, je jednou ze základních podmínek naší svobody, byť se hloupí gynekologové hloupě smějí. To za prvé.

Za druhé. To, co říkal pan poslanec Votava, a to, že bude šéfa Finančního analytického útvaru jmenovat vláda, a to, že na to bude zřízena komise, bylo v koaliční smlouvě z roku 2010 na můj návrh. Návrh jsem předložil roku 2012 a jsem prostě přesvědčen, že to je správně, protože politická kontrola nad tímto útvarem má být. A znovu opakuji, že útvar tady existoval od roku 1996. Jedenáct let za něj byla odpovědná sociální demokracie a jedenáct let ho nikdo nepotřeboval kontrolovat, protože tento útvar objektivně nic nedělal a dělali tam jenom nekompetentní, hloupí a líní vysloužilci ze sociální demokracie, se kterými sociální demokracie už neuměla udělat nic jiného, než že je Slávek Sobotka šoupl do Finančního analytického útvaru. Proto tento útvar nebyl vůbec nebezpečný a nebylo ho potřeba kontrolovat. Teprve v okamžiku, kdy tam v roce 2007 nastoupili profesionálové, začal pracovat tak, jak zákon z roku 1996, tedy před jedenácti lety, předpokládal. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Štětina. Po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, nevím, jestli bych tu neměl uronit slzu, že se tu objevuje geniální nápad, jak reformovat Finanční analytický útvar. Já se ptám, jaký byl důvod k tomu, že už nebyla tato reforma udělána v předminulém volebním období, protože nepočítám přechodné období k něčemu standardnímu. Já jsem dalek toho, abych zde urážel někoho zprava nebo zleva, kdo za to může nebo jestli jsou analytici na Finančním analytickém útvaru schopní nebo neschopní. To mi skutečně nepřísluší. Ale ptám se, jak je možné, že jsme se tím nezabývali v roce 2010, když jsem ještě byl koaličním partnerem. Pak už jsem jím nebyl. A že najednou máme veliký problém, a zejména když jsme se mediálně dozvěděli, že bývalý ředitel tohoto útvaru zřejmě asi nebyl to pravé ořechové.

Já se domnívám, že když vláda slíbila, že připraví novelizaci tohoto zákona, nechť to udělá. Já rozhodně tento návrh podporovat nebudu. Ne že není potřeba. Je potřeba, ale samozřejmě je potřeba tak, aby to bylo slušné a objektivní, což v předminulém období nebylo.

Děkuji vám, že jste mě vyslechli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Po něm pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Kalousek, po něm paní poslankyně Černochová a po ní pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Je to trochu zmatená debata, když prý opoziční poslanec tady hájí vládu. Ale proč ne. Nejhorší jsou ti, co se pod něco podepíší, nepřečtou si to a po čtyřech letech se diví.

Milý pane kolego Štětino prostřednictvím pana místopředsedy, přečtěte si koaliční smlouvu, kterou jste podepsal a pro kterou jste hlasoval jako tehdejší koaliční poslanec. Tam to prostě je. Máte zpoždění čtyři roky, podepsal jste, nečetl jste to. Bohužel.

K debatě. Nevím, proč debatujeme o kvalitách FAÚ, proč debatujeme o našem kolegovi Miroslavu Kalouskovi. Je to náš návrh a řeší pouhé dvě věci - aby ředitele jmenoval ministr po projednání ve vládě nebo aby ho jmenovala vláda na návrh ministra a abychom zřídili parlamentní orgán. To, že mlátička ze 17. listopadu, soudruh VB nebo jak se jmenoval, necítí potřebu kontrolovat represivní složky, to mě nepřekvapuje. Vás možná ano. Ale ten, kdo tehdy bil mladé studentky, logicky musí být přesvědčen, že je to hrozné, že ho někdo kontroluje a že mu to někdo vyčítá, když tak udatně bránil socialistické zřízení. To mě fakt nepřekvapuje.

A debaty, jestli to bylo dříve, nebo později. Dobře, je to později. Kdyby nebyla rozpuštěna Sněmovna, bylo to schváleno v minulém volebním období, a řekl bych, se souhlasem tehdejší opozice. My jsme neudělali nic složitého. Vláda to ve svém programu neměla. Neměla to ve svém plánu legislativních prací, který jste tak dlouho projednávali a pak jste ho vystavili. A až když jsme podali návrh zákona, jste přišli s tím - ale už jsem to říkal třikrát na této schůzi, já tomu rozumím -, že vláda přijde s vlastním, lepším, komplexnějším, systémovějším. Dneska máme opoziční okénko. Je tady asi tak devět návrhů zákonů. Když si přečtete všechna odmítavá stanoviska vlády, tak je tam vždycky "přijdeme s vlastním, lepším, systémovým". Proč ne? (Předsedající upozorňuje na čas.) Ale v drobnostech byste mohli s námi spolupracovat, debatovat třeba mezi prvním a druhým čtením.

Já se pak přihlásím znovu, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, jste neustále přihlášen znovu. Eviduji vaše přednostní právo. Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Kalousek, po něm paní poslankyně Černochová a další dva. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Typický příklad naší parlamentní demokracie, kam jsme se dohrabali po 25 letech. Tam, kde docházejí opozičním pravicovým poslancům argumenty, jdou osobní útoky a antikomunismus. Výborně, nemáte vlastní program, tak klidně útočte. Jestli o mně potřebujete nějaké informace, tak si zjistěte, jestli jsem toho 17. listopadu opravdu zakročoval.

Vraťme se zpátky k zákonu. Co řekl pan kolega Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, byl-li útvar bezzubý, není potřeba, abychom ho kontrolovali. No možná bychom mohli zrušit taky komisi pro kontrolu GIBS a možná celou GIBS, protože, prostřednictvím pana předsedajícího, vašimi finančními opatřeními jste zdecimoval celou policii a možná i bezpečnostní sbory. Takže proč je kontrolovat, když už jsou dneska skoro bezzubé. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Prosím pana poslance Kalouska. Po něm paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, nechci zdržovat. Přihlásil jsem se proto, abych v úctě k věkovému rozdílu, který nás dělí, odpověděl panu doktoru poslanci Štětinovi, který říkal, jak je možné, že jsme si toho nevšimli dřív, jak je možné, že to řešíme až teď.

Pane doktore, prostřednictvím pana předsedajícího, byl jste velmi blízký spolupracovník Vítka Bárty a člen Věcí veřejných a člen klubu Věcí veřejných. Všimli jsme si toho už v roce 2010 a v roce 2010 jsme společným úsilím pánů Johna, Bárty, Kalouska, Schwarzenberga, Nečase, Tluchoře, Stanjury dali do koaliční smlouvy, že Finanční analytický útvar bude kontrolován komisí, kterou zřídí tato Poslanecká sněmovna, a že jeho šéfa bude jmenovat vláda. Je to v roce 2010 a vy jste byl součástí dohody. Těžko se teď divit, jak je to možné. Já jsem na základě této koaliční dohody, která byla takto sepsána, zákon předložil a naši analytici si to přáli. Takže to nebylo nic jiného než společná politická vůle na základě toho, čeho jsme si všimli už v roce 2010. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP