(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Beru to jako návrh na legislativně technické úpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pakliže nikdo, rozpravu končím a poprosím pana zpravodaje o návrh procedury, která bude poměrně jednoduchá, předpokládám.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, máte pravdu. Skutečně jsme si to moc nezkomplikovali, protože i když jsme měli velké obavy, co ten obsáhlý materiál zahrnuje, tak nakonec jsme se nedopustili žádné tvořivost a je tady pouze k dispozici jediný pozměňovací návrh, a to pana poslance Kubíčka. Navrhuji, i když je to strukturovaný návrh, abychom o něm hlasovali jako o celku. Před toto hlasování bych ještě předřadil hlasování o legislativně technických úpravách, které jsem navrhl, a protože na to nemá vliv, je vcelku jedno, jestli první, nebo druhé, ale navrhuji, abychom těmi legislativními začali.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Má někdo, prosím, námitku proti této proceduře? Jestliže nemá, nebudu o ní dávat hlasovat, protože je to poměrně jednoduchá procedura.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, tak jak ji navrhl pan zpravodaj před chvílí.

O tomto zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout legislativně technickou úpravu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 157, přihlášeno 141 poslankyň a poslanců, pro 126, proti žádný.

 

Prosím pana zpravodaje o další návrh.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Další hlasování by bylo k pozměňovacímu návrhu pod písmenem B, tedy pana poslance Kubíčka. Moje stanovisko je vstřícné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím stanovisko pana ministra. Pan ministr také vyjadřuje souhlasné stanovisko.

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Kubíčka, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 158, přihlášeno 141 poslankyň a poslanců, pro 123, proti žádný.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nyní zbývá jenom prohlasovat usnesení k návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O všech pozměňovacích návrzích tedy bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celkovém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, podle sněmovního tisku 108, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 159, přihlášeno 142 poslankyň a poslanců, pro 127, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat dále bodem číslo

58.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších
na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 43/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Stanislav Polčák - který ale není přítomen. Místo něj to bude pan poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče. A zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Lukáš Pleticha. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 43/6.

Otevírám rozpravu o tomto návrhu změn Ústavy. Jako první se přihlásil pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý večer, děkuji za slovo. Já snad jen v obecné rovině bych řekl rád pár slov. Za prvé úplně v rovině, řekl bych, filozofické. Nejsem příznivcem toho názoru, že čím více na světě bude kontrol, tím ten svět bude lepší a my budeme šťastnější. To je první poznámka obecná. Myslím si, že kontrol dnes u nás, zejména v oblasti komunální politiky, už je dost.

Za další bych rád řekl, že je mi trošku líto v podstatě všech politiků u nás, ale teď budu mluvit o těch komunálních, kteří už dnes ten život nemají vůbec jednoduchý, a není žádný med, jak kandidovat, tak tu funkci vykonávat. Média, která takzvaně vykonávají kontrolní funkci, dnes fungují tak, že si v podstatě neověřují vůbec žádnou informaci, a každý, kdo kandiduje, je okamžitě natřen jen proto, aby to či ono médium bylo první. Teď to prosím není v žádném případě žádný útok na pana Babiše, Mladou frontu, na nikoho konkrétního. Mluvím teď úplně obecně, aby to bylo úplně zřejmé.

Za další, výklady některých orgánů činných v trestním řízení některých zákonů dospívají do stavu šílenství, kdy v podstatě i politická rozhodování se stávají předmětem trestněprávních řešení a řízení. Koneckonců i v této Sněmovně už těch pár případů bylo. Některé se blíží. Považuji oba dva za přesně ten příklad toho, kdy nejlepší je nerozhodovat v komunální politice už vůbec nic, protože nikdy nevíte, který orgán se u vás objeví a vyloží to úplně jinak. A nejhorší ještě na tom je, že každý orgán to vykládá jinak. Z tohoto hlediska si myslím, aby nám do budoucna vůbec někdo kandidoval a někdo ty funkce vůbec chtěl vykonávat, a teď mluvím v malých obcích, tak si myslím, že bychom to rozšiřování kontrol a další byrokracie neměli rozšiřovat.

Na závěr snad jeden příklad, a vlastně z teorie i z praxe. Kdysi některé státy uvažovaly, že nestačí tři takzvané moci, ale že je potřeba ještě moc kontrolní. Konkrétně to znamená zákonodárná a výkonná, soudní a kontrolní. Například Belgie v roce 1831 zavedla jako čtvrtou moc moc kontrolní a za pár let od toho ustoupili. Důvod byl jeden jediný. Pro ně tehdy nečekaný absolutní nárůst byrokracie a nezlepšilo se vůbec nic.

Myslím si, že bychom se mohli poučit i z těchto zkušeností, a myslím, že nemáme důvod dál obce obtěžovat dalšími a dalšími kontrolami, pro ně viděno svrchu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj panu poslanci Blažkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jenom říct, že tento návrh považuji za krok správným směrem a usnesení kontrolního výboru považuji za jeho správné vylepšení. NKÚ se osvědčil ve svých funkcích a domnívám se, že je potřebné rozšířit jeho pravomoci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele a zpravodajů. Pane navrhovateli. (Nebyla slyšet odpověď.) Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy, pánové, v průběhu projednávání se sešlo několik stanovisek z NKÚ, Rekonstrukce státu i z legislativy vlády. Tato stanoviska se vyjadřují k pozměňovacím návrhům a jejich výsledky jsou protichůdné.

Zatímco stanovisko NKÚ a Rekonstrukce státu považují za lepší návrh kontrolního výboru, tak stanovisko z legislativy vlády z 6. května je názoru, že otevřenější a více pravomocí bude získáno skrze pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, protože rozsah kontroly prováděné NKÚ podle navrhovaného článku 97 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR v pozměňovacím návrhu kontrolního výboru je užší, neboť se vztahuje pouze na hospodaření s majetkem, tzn. na hospodaření s předmětem vlastnického práva právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku. Proti tomu rozsah kontroly prováděné NKÚ podle navrhovaného článku 97 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR v pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru je širší, neboť se vztahuje nejen na nakládání s předmětem vlastnického práva, tedy hospodaření s majetkem, vlastnictvím, ale i na nakládání se samotným vlastnickým právem k majetku právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územně samosprávného celku, včetně práva vyloučit jiné osoby z práva nakládat s vlastnictvím. Tento pozměňovací návrh odpovídá terminologii nového občanského zákoníku. (V sále je velice silný hluk.)

Já jenom doplním, že podle zákona o obchodních korporacích ten komplex práv, která jsou spojena s vlastnickým právem, je poměrně široký, poměrně obsáhlý. Vyjmenuji jenom omezení výplaty zisku nebo jiných vlastnických zdrojů, finanční asistence, problematika oblasti pravidel jednání členů orgánů společností - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP