(19.00 hodin)
(pokračuje Heger)

A abych se vrátil k proceduře, tak jestliže se objevil najednou po vládním prodebatovaném koaličním návrhu pozměňovací návrh, který jeden velký segment hygieny kompletně likviduje, tak se nelze divit, že vznikla okolo toho velká nervozita, velké debaty a debaty o tom, kdo se s kým chtěl scházet a kdo se s kým scházet nechtěl. Tak tolik na vysvětlení k tomu, co se děje.

Musím na závěr dodat pozitivně, že podle mých poznatků kompromis, který je vtělen do pozměňovacího návrhu, je akceptovatelný - nechci mluvit za zemědělství, ale zcela určitě ze strany hygieniků, takže z mého pohledu o něm hlasovat klidně můžeme. Ale chtěl jsem svým vystoupením jenom upozornit na to, že opravdu se jednalo v tom pokusu o zcela mimořádný zásah, který naštěstí se nepodařilo dotáhnout úplně do konce a v té podobě, v jakém ho máme, možná některé kontroverze trošku vylepší a donutí obě složky, jak zemědělství, tak hygienu, aby i nadále spolupracovaly. A to, že to možné je, se ukázalo v metanolové aféře, která naštěstí ukázala, že lidé, kteří někdy proti sobě stojí profesně a mají jiné zájmy, spolupracovat dokážou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi. Už se nikdo nehlásí, tak končím rozpravu ve třetím čtení. Ještě než požádám zpravodaje, aby se přihlásil o závěrečné slovo, a pana ministra, konstatuji dvě další omluvy. Pan Milan Šarapatka z pracovních důvodů od 19 hodin a pan poslanec Tomio Okamura od 19.30 z rodinných důvodů.

Nyní tedy... (O slovo se hlásí poslanec Laudát.) Já jsem ale už ukončil rozpravu, pane poslanče, a právě proto jsem četl už omluvy.

Nyní tedy závěrečná slova. Pan ministr, jestli se hlásí se závěrečným slovem? Není tomu tak. Pan zpravodaj Štětina, jestli se hlásí se závěrečným slovem? Nehlásí. Pan zpravodaj Kováčik se závěrečným slovem? Ne. Pokud nejsou závěrečná slova, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Žádám pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim společně s panem ministrem vyjádřil. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, komplex pozměňovacích návrhů, které máte k dispozici ve sněmovním tisku 72/7 má tři části. První část, která je obsažena v usnesení zemědělského výboru, druhá část jsou pozměňovací návrhy, které byly načteny zde ve druhém čtení, a třetí část jsou legislativně technické návrhy, které rovněž byly načteny ve druhém čtení. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy načtené ve druhém čtení jsou koncipovány jako pozměňovací návrhy k návrhu nebo k usnesení zemědělského výboru, musíme o nich hlasovat prvně.

Čili doporučuji nebo navrhuji, aby procedura byla taková, že nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k usnesení zemědělského výboru přednesených ve druhém čtení, a to v pořadí: Jako první hlasování návrh B paní kolegyně Havlové, jako druhé hlasování návrh C1 a C2 pana kolegy Šenfelda en bloc. Je to věc, která spolu souvisí. Jako třetí hlasování návrh pana kolegy Hovorky, jako čtvrté hlasování bychom mohli mít - říkám mohli mít a teď prosím o pozornost - návrh pana kolegy Bendla, který ovšem, jak tady mám poznámku, upozornění, a vy to tam máte napsáno v tom tisku také, legislativního odboru: návrh těchto úprav nebyl zohledněn v dalších ustanoveních návrhu zákona, čili vyžadoval by další změny. Já bych jej považoval za nehlasovatelný, ale vzhledem k tomu, že jak jistě je o mně dobře a dlouho známo, jsem dobrota sama, tak bych doporučil, abychom i tento návrh podrobili hlasování. V dalším hlasování potom budeme hlasovat o usnesení zemědělského výboru a já doporučuji, abychom hlasovali o téměř všech bodech návrhu usnesení zemědělského výboru, to znamená o bodech A1 až A34 en bloc, protože tam nebyly žádné připomínky, dohodli jsme se tak i ve výboru vícekrát, dokonce za souhlasu téměř bych řekl generálního, s výjimkou onoho sporného bodu A33, který bychom hlasovali zvlášť, a to v pořadí: prvně bod A33, potom zbylé body A1 až A34. Předposledním hlasováním by bylo hlasování o bodu D poslance Kováčika, čili legislativně technických návrzích, a to tak, že D1 až D9 en bloc. A posledním hlasováním, pane předsedající, by bylo potom hlasování o usnesení k návrhu zákona jako celku.

Tolik návrh procedury. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo výhradu k navržené proceduře? Není tomu tak, ale přesto raději dám hlasovat o proceduře, protože je přece jen o něco složitější a diskuse o ní byla.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 146 a ptám se, kdo je pro postup podle navržené procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 146 z přítomných 156 pro 143. Procedura byla schválena.

 

Můžeme postupovat jednotlivé kroky, tedy za prvé bod B.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. První budeme hlasovat o bodu B paní kolegyně Havlové. Zpravodaj má neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan ministr souhlas... (Nesouhlas!) Čili dobře, nesouhlas a neutrální stanovisko.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 147 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 147 z přítomných 156 pro 13, proti 96. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Druhý návrh je návrh C1 plus C2 kolegy Šenfelda en bloc. Zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlasí.) Ano.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 148 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 148 z přítomných 156 pro 138, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Třetí hlasování - návrh E pana kolegy Hovorky. Zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 149 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 149 z přítomných 156 pro 8, proti 106. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Další návrh je návrh pod písmenem F pana kolegy Bendla. Zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 150 a ptám se, kdo je pro návrh kolegy Bendla. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 150 z přítomných 157 pro 12, proti 128. Návrh nebyl přijat. Pátý návrh prosím?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dalším hlasováním je potom hlasování o usnesení zemědělského výboru pod písmenem A a podle schválené procedury nejdříve budeme hlasovat onen bod A33, to znamená významnou tržní sílu. Zpravodaj velmi vřele souhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.) Ano.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 151 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 157 pro 73. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Další hlasování, pane předsedající, o zbylých návrzích z usnesení zemědělského výboru, tedy A1 až A34 s výjimkou A33.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 152. Ptám se, kdo je pro. (Zpravodaj: Souhlas. Ministr: Souhlas.) Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 152 z přítomných 157 pro 136, proti 2. Návrh byl přijat. Sedmý návrh?
Přihlásit/registrovat se do ISP