(Jednání pokračovalo v 18.13 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Po přerušení se dostáváme k hlasování o programu, tak jak byl přednesen pozměňovacími návrhy k programu. Ještě než dám hlasovat o pozměňovacích návrzích k programu, pozvu naše kolegy z předsálí. Oznamuji, že dnes se od 19 do 20.30 hodin omlouvá pan poslanec Martin Komárek z osobních důvodů a náhradní kartu číslo 9 má pan Radim (?) Rykala. Dále se omlouvá paní poslankyně Olga Havlová mezi 18.15 a 23 hodin z důvodu jednání.

Než začneme hlasování o pozměňovacích návrzích k dnešnímu programu, máme tady návrhy z grémia, o kterých navrhl pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek, aby se hlasovalo jednotlivě.

 

Takže nejprve budeme hlasovat o žádosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové o pevném zařazení bodu číslo 60 schváleného pořadu, sněmovní tisk 84, zákon o zaměstnanosti, a to na středu 14. 5. jako třetí bod dopoledne.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 99, přihlášeno 136 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o vyhovění žádosti Zastupitelstva hlavního města Prahy vyřadit bod 28 schváleného pořadu schůze, sněmovní tisk 115, zákon o regulaci prostituce z pořadu 8. schůze.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro vyřazení návrhu zákona o regulaci prostituce ze schváleného pořadu schůze, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 100, přihlášeno 138 poslankyň a poslanců, pro 124, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Dále pan ministr zemědělství Marian Jurečka žádá, abychom pevně zařadili bod 54 schváleného pořadu schůze, zákon o potravinách, a bod 55 schváleného pořadu schůze, zákon o Státní zemědělské inspekci, a bod 53 schváleného pořadu, autorský zákon, na středu 14. 5. jako čtvrtý, pátý a šestý bod dopoledne.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 101, přihlášeno 139 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Dále grémium navrhuje zařadit pevně bod 51, sněmovní tisk 170, smlouva, na středu 14. 5. ve 14.30 hodin a ve čtvrtek 15. 5. od 11 hodin zařadit pevně všechny zbývající neprojednané body z bloku Smlouvy a z bloku Zprávy.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 102, přihlášeno 140 poslankyň a poslanců, pro 112, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

Dále návrhy z pléna. Pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL navrhuje, aby bod číslo 3 byl vyřazen z programu schůze.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 103, přihlášeno 140 poslankyň a poslanců, pro 133, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda poslaneckého klubu ANO poslanec Faltýnek navrhuje body 56, 59, 54 a 55 - pardon, paní místopředsedkyně, nepřečtu to po vás - na středu odpoledne po... (Námitka ze sálu.) Takže body 56, 59 jako třetí a čtvrtý bod ve středu dopoledne.

Opakuji znovu, o čem budeme hlasovat. Pan poslanec Faltýnek navrhuje, abychom body 56 a 59 projednali ve středu dopoledne jako třetí a čtvrtý bod. Souhlasí, pane poslanče? (Ano.)

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. - Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné a dávám slovo panu předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: (Začíná hovořit mimo mikrofon:) ... pana předsedajícího. My jsme před chvilkou pevně zařadili něco jako bod 4, 5, 6 a teď znova hlasujeme o zařazení 4, 5, 6. To, co jsme rozhodli, že bude bod 4, tak bude ve skutečnosti bod 6? Nebo ne? Já bych potřeboval vysvětlit to hlasování, to tak nezaznělo. Pak bych poprosil, příště ať jsou ty návrhy seřazeny v nějaké logické volbě, ať dvakrát nehlasujeme o tom samém, jako že ten návrh původně byl čtyři body, hlasujeme o dvou. Pan předsedající nám neřekl, proč o dvou a ne o čtyřech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dámy a pánové, já jsem byl na začátku schůze omluven, protože jsem se účastnil společně s předsedou Senátu a předsedou vlády akce v Senátu a nesledoval jsem tedy rozpravu, která tady padla. Až teď jsem tedy zjistil, že se závěry z gremiální porady hlasují po bodu, a já si tedy kladu otázku, proč ty porady tady děláme. Tak buď jsme se na tom všichni shodli, že takhle to bude. Přiznávám, že pan předseda klubu Faltýnek tam nebyl, ale měl tam paní místopředsedkyni. Tak pokud to bylo konsensem všech zastoupených stran v Poslanecké sněmovně, že to takto bude, tak nechápu hlasování po bodech a už vůbec nechápu, že proti závěrům z gremiální porady se teď vsunují další body z třetího čtení. Tak buď ty porady nedělejme a nechme to všechno na hlasování, anebo držme závěry, které jsme si dohodli dneska dopoledne. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Za poslanecký klub TOP 09 a Starostové...

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, já vzhledem k tomu, že tady nepadlo na začátku, že by se hlasovalo o gremiálních návrzích, dokonce si nejsem tak úplně jistý, že je tady někdo přednesl, tak jestliže tady potom předsedové klubů či poslanci kolegové a poslankyně načítají ty body, my chápeme, že jsou to protinávrhy nebo další doplňující návrhy, takže pak je to skutečně zmatečné, ale to souvisí asi s řízením schůze odpoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak s přednostním právem nejprve pan předseda poslaneckého klubu ODS, po něm pan předseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci říct, že souhlasím s panem předsedou Poslanecké sněmovny. Já na ty gremiálky chodím, to pak nemá žádný smysl. Byl to ovšem předseda koaličního poslaneckého klubu, který navrhl hlasování po částech. My jako opozice, vstřícnost sama, jsme to podpořili, není důvod někomu nevyhovět. Ale pak je fakt zbytečné... Já vím, že vy tam nechodíte, ale to nevadí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP