(Jednání pokračovalo v 17.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Je 17. hodina 15. minuta a my budeme pokračovat v naší diskusi. Ve stenozáznamu je uvedeno, že dalším přihlášeným do rozpravy byl pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Po něm je tady písemně přihlášen pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající.

Dovolte, abych jménem dvou poslaneckých klubů ANO 2011 a ČSSD dal podle § 53 odst. 1 jednacího řádu procedurální návrh na hlasování o mezinárodních smlouvách po 19. a 21. hodině. Současně navrhuji, aby o dnešním dalším případném přerušení schůze na případná jednání poslaneckých klubů Sněmovna rozhodla hlasováním. Oba návrhy jsou procedurální, a proto žádám, pane předsedající, abyste o těchto návrzích dal hlasovat bez rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se ptám, jestli o nich můžeme hlasovat jako o celku, nebo chcete, jestli Sněmovna souhlasí s tím, jestli o nich budeme hlasovat o obou najednou, nebo chcete hlasovat o každém zvlášť.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych doporučil a poprosil, abychom hlasovali o každém návrhu zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře. Budeme tedy hlasovat nejprve o procedurálním návrhu, aby dnešní sněmovna pokračovala i po 19. hodině hlasováním o mezinárodních smlouvách. O tomto usnesení zahájím hlasování, ale ještě předtím vás odhlásím všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu, aby Sněmovna dnes jednala i po 19. hodině o mezinárodních smlouvách, tak jak jej přednesl pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 96. Přihlášeno 114 poslankyň a poslanců, pro 74, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Dále se budeme zabývat návrhem, aby - jestli to správně tlumočím, prosím, pane předsedo, kontrolujte mě - o každém dalším procedurálním návrhu na přerušení jednání schůze Sněmovna hlasovala. (Poslanec Faltýnek z lavice doplňuje: - jednání poslaneckého klubu.) Na jednání poslaneckého klubu, aby o něm hlasovala. Je to procedurální návrh.

Prosím, je tady námitka proti tomuto postupu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vznáším námitku. Tento návrh není hlasovatelný. Hlasovat dopředu, co se stane, co udělá Sněmovna, až se něco stane, je prostě nehlasovatelné. Vznáším námitku k tomu, že tento návrh je nehlasovatelný. (Hlas z lavice: To není pravda.) To víte, že to je pravda.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak je tady vznesena námitka pana předsedy poslaneckého klubu ODS Stanjury a o této námitce já dám hlasovat.

Zahajuji hlasování o námitce pana předsedy poslaneckého klubu ODS Stanjury. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 97. Přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 50, proti 36. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ANO Faltýnka.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne tlačítko - zmáčkne tlačítko a zvedne ruku, pardon. Tlačítko nemusíte zvedat. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 98. Přihlášeno 129 poslankyň a poslanců, pro 37, proti 41. Návrh nebyl přijat.

 

My se budeme muset dále hlasováním vypořádat s procedurou, která tady je připravena. Začneme návrhem z prezidiálky.

(Z lavice přichází poslanec Kalousek: Měl jsem procedurální návrh, pane předsedající.)

Pardon. Procedurální návrh pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pan předsedo.

(Poslanec Kalousek cestou k řečništi: Jste laskavý, já jsem myslel, že už posloucháte jenom koalici.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, hlasování, které se odehrálo teď, chápe klub TOP 09 a Starostové jako docela závažný precedens. Ale tím se nechceme zabývat. Je to vaše rozhodnutí a vaše svědomí a vaše nastavení parlamentních pravidel.

To, co je z našeho pohledu skutečně mimořádně závažné, je vaše neochota diskutovat o výroku ministra obrany a vaše neochota diskutovat tak, abychom dospěli k nějakému závěrečnému usnesení týkajícímu se našeho společného názoru k možnému umístění vojsk Severoatlantické aliance na našem území. Pro nás je to do té míry šokující, že si dovoluji požádat o přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce 50 minut. Padesát minut si myslím, že je ta minimální možná doba, kterou poslanecký klub TOP 09 potřebuje k tomu, aby se vyrovnal s chováním, které nám bylo demonstrováno navrhovateli i panem předsedajícím. Po těch padesáti minutách jsme vám k dispozici. Hlasujte si samozřejmě o mém návrhu, jak chcete.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Beru to jako procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat - o kterém nebudeme hlasovat, protože návrh pana předsedy Faltýnka neprošel. Takže vyhlašuji pauzu v délce 50 minut. To znamená, sejdeme se tady v 18 hodin 12 minut.

 

(Jednání přerušeno v 17.22 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP