(13.00 hodin)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já nemám ambici se vsouvat do tohoto duelu bývalého a budoucího, resp. designovaného ministra. Já jsem chtěl jenom poznamenat - za prvé ti, kteří věří, že co Brusel činí, dobře činí, je to možná, ale možná byste se až divili, jak v rámci implementace se na podobné normy navěsí bych řekl českých domácích zlepšováků. To se prostě stává.

Za druhé, pokud kolegové na pravici nestáhnou své veto, tak s tím asi moc nenaděláme, takže mi nezbývá než připomenout, že asi ten oprávněný výbor, který by to především měl projednat, je rozpočtový výbor. Takže bych rovnou navrhl projednání v rozpočtovém výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan ministr Dienstbier, potom pan místopředseda vlády Babiš.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, moje poznámka je spíše faktická, protože se tady začalo mluvit o tom, co musíme, nebo nemusíme díky tomu, že to přišlo z Evropy. Já bych chtěl upozornit, že Evropa nám sama o sobě nic nenařizuje, protože my jsme součástí Evropské unie. A pokud tady projednáváme jakoukoliv transpozici, včetně této, tak je to pravděpodobně proto, že tehdejší ministr financí na Radě ministrů financí pro toto hlasoval a tento závazek převzal. Takže to jsme si nařídili my sami jako součást Evropské unie provádět transpozici příslušných právních norem. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr financí má slovo, potom pan předseda Kalousek.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já chci říci, že skutečně obdivuji politickou obratnost pana Kalouska, který mluví o zájmu občanů. Já myslím, že občané této země sledují politickou kariéru pana Kalouska od roku 1994 - nebo nevím, kdy schvaloval ty padáky - a jeho celkový vývoj. Určitě jsou všichni dojati a utřeli slzu a určitě teď jsou... To blaho, které pan ministr má na mysli, nám ukázal v minulých letech. Proto TOP 09 měla tolik hlasů ve volbách, kolik měla.

Dnes už k tomu nebudu vystupovat. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek má slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, děkuji. Já jsem se přihlásil k poznámce pana ministra Dienstbiera. K poznámce pana ministra financí snad lze říci jenom že nepřekvapil, zejména v poznámce o padácích lhal, jak je vždy jeho zvykem. Prostě to není pravda.

Nicméně já souhlasím s panem ministrem Dienstbierem. Je to skutečně tak. Souhlasili jsme s tím jako součást Evropy, ale tehdejší ministr financí i tehdejší předseda vlády s tím souhlasili s tím, že přesvědčí český parlament, aby pro to hlasoval jako pro něco, co je v zájmu českých občanů, jako občanů, kteří jsou součástí evropského prostoru, ne že jim tady někdo arogantně řekne: přišlo to z Evropy, koukejte to schválit a vůbec o tom nepřemýšlejte. O to tady vůbec nejde. My vás prostě v té diskusi během 60 dnů chceme přesvědčit, že je to správně, protože jsme na to přistoupili při evropské diskusi.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda klubu ODS se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci jenom připomenout, aby nám vládní poslanci nevyčítali nějaké naschvály. Ten bod jsme zařadili včera. Nebyl vůbec na programu schůze. Včera. Má to 400 stran a vy chcete, abychom to dnes odhlasovali naslepo. My jsme jenom řekli, že to nebylo původně na programu schůze, to mohlo být, nebylo to, že si chceme vzít čas, abychom to prostudovali. Nic víc, nic míň. Nevím, kdo z vás to přes noc měl čas přečíst. My jsme ten čas neměli, my jsme to nestačili od včerejška, kdy se to zařadilo, do dneška přečíst, a tak pro to nemůžeme s klidným svědomím hlasovat v prvém čtení. Nechceme hlasovat proti, protože jsme to nestihli přečíst. Chceme si to přečíst, možná nebudeme mít žádný pozměňující návrh, to je docela možné, ale v této chvíli to prostě nejsme schopni zodpovědně říci. Někteří z vás to přečetli, já tomu rozumím, ale ti zřejmě věděli, že to přijde včera, že bude návrh na to, aby se to doplnilo na program. To je všechno. Třicet dnů nebo šedesát dnů nás určitě žádným způsobem neohrozí. Aspoň můžeme - nebo můžete po těch třiceti dnech předstírat, že jste to přečetli. Takhle, když jsme se to včera dozvěděli, slyšeli jste od pana ministra, kolik to má stran, tak nechci zkoušet, kolik z nás do dneška bylo schopno přečíst ty stovky stran.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan předseda klubu ANO Faltýnek se hlásil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové, já bych navrhl zkrátit lhůtu k projednávání na 30 dnů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Registruji a budeme o tom hlasovat. Pan předseda klubu TOP 09. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, jako vládní koalice máte jistě dost hlasů na to, abyste prohlasovali pozměňující návrh pana předsedy Faltýnka. Já vám jen chci položit řečnickou otázku a prosím, odpovězte si na ni sami. Jestli Evropská unie sama potřebovala téměř tři roky k tomu, aby se dobrala k tomuto závěru, je opravdu nezbytné, aby národní parlament tu lhůtu zkracoval ze 60 na 30 dnů?

Řeči pana ministra financí o infringementu jsou ve vší úctě k té pozici, kterou zastává, pouhý plk. I naši spojenci v rámci Evropské unie dobře chápou, že kvalita má přednost před rychlostí, a že pokud se během těch 60 dnů dobereme k závěru, za kterým si sami můžeme stát, aniž bychom používali toho obvyklého klišé a té alibistické výmluvy "no, vona to po nás chce Evropská unie, tak nám nic jiného nezbejvá" - tohle je přesně ten nejhorší argument, který může jakýkoliv Evropan udělat.

Prosím vás pěkně, pojďme se tomu seriózně věnovat 60 dní. Znovu opakuji, že ve velmi těžkých a sofistikovaných diskusích jsme se na úrovni Rady ministrů Evropské unie k tomu závěru dobírali téměř tři roky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda jsou další přihlášky do rozpravy. Pokud ne, obecnou rozpravu končím. Konstatuji, že během ní zaznělo veto dvou poslaneckých klubů, tedy nemůžeme projednávat tento tisk podle § 90 odst. 2.

Vzhledem k tomu, že nezazněly žádné jiné návrhy, tak se budeme pouze zabývat návrhem na přikázání. Již z výboru organizačního je zde návrh na přikázání rozpočtovému výboru. Stejně tak to navrhoval i pan zpravodaj. Já se ještě zeptám, zdali je zájem o závěrečná slovo. Není, ani pan ministr si nepřeje.

 

Tím pádem budeme hlasovat o přikázání tohoto tisku výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 161, přihlášeno 164, pro 145, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan předseda klubu Faltýnek navrhl, aby lhůta na projednání byla zkrácena o 30 dní. Já toto také podrobím hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí se zkrácením o 30 dní, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 162, přihlášeno je 163, pro 71, proti 30. Tento návrh nebyl přijat.

 

Ještě vyčkám kontroly hlasování. (Chvíli čeká na výsledek kontroly.) V pořádku. Končím projednávání bodu 81.

 

Budeme pokračovat bodem

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 84/ - prvé čtení

Prosím ministryni práce a sociálních věcí paní Michaelu Marksovou, aby se ujala slova a tisk nám uvedla. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP