(15.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

A vstřícnost veřejné správy. Před volbami jsem navštívil například ABB v Brně, to je jeden z největších investorů. Chtěli stavět novou halu, kde chtěli zaměstnat 500 lidí. Magistrát se s nimi soudil asi 15 let. A potom máme cenu energií, která je důležitá. Máme tady soláry - bude nás to stát tisíc miliard. Stále nikdo vlastně neví, komu ty dotace 25 mil. ročně platíme.

Pokud tady mluvíme o zaměstnanosti, tak se samozřejmě musíme srovnávat i s okolními zeměmi. Ve východním Německu, když chcete investovat, tak vám dají třetinu hotově. To nejsou ani pobídky. Je tu velká konkurence. A pokud mluvíme o zaměstnanosti a myslíme si, že teď něco rychle změníme a že se stane zázrak, tak tato situace je jenom důsledkem toho, co se tady dělo za posledních 20 let v této zemi. A pokud někdo očekává, že nová vláda udělá zázraky a že někdo půjde investovat na Bruntálsko, tak to tak asi nebude, a myslím, že musíme začít vlastně od začátku a skutečně zatraktivnit Českou republiku, abychom byli skutečně atraktivní.

I takové blbosti, jako když mi říkal turecký velvyslanec, že tady byla delegace podnikatelů a někteří chtěli investovat, ale naše velvyslanectví v Ankaře, nebo kde to je, nebo v Istanbulu konzulát, tak i když jsme samozřejmě v rámci Schengenu, tak dáváme víza na tři dny, single-entry. Francouz dává na tři měsíce, taky je Schengen multiple, takže proč by tady ten Turek měl investovat? A tak dále. Potom jsou to samozřejmě zahraniční vztahy, ohledně Číny, Indie a tak dále. A potom bychom taky měli mít gramotné lidi, kteří jsou schopni zahraniční investory vyhledat, protože oni sami nepřijdou a je velká konkurence.

To jsou nějaké základní věci, které jsou podmínkou pro to, aby tady byla zaměstnanost. Samozřejmě se to týká i českých investorů. Proč by někdo měl investovat do fabriky v Karlových Varech, když tam taky není dálnice? To je v podstatě asi z mého pohledu, jakým směrem by se to mohlo ubírat. A pokud někdo čeká zázrak a někdo si myslí, že tady řekneme nějaké číslo, že za dva roky nevím co všechno uděláme, tak si myslím, že tak jak dlouho to jde někam, tahle země, tak ta náprava bude trvat taky velice dlouho. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Teď se s dovolením vrátím k určení zpravodaje. Vžitým pravidlem je, že požádáme prvého řečníka v rozpravě. Prvým řečníkem byl pan poslanec Kalousek. Pane poslanče, prosím, táži se vás, zda jste ochoten ujmout se funkce zpravodaje tohoto tisku.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, já si té důvěry velmi vážím a kdykoliv jindy skutečně velmi rád, ale tady vás teď všechny prosím o pochopení. Já jsem přesvědčen, že intelektuálně nedosahuji na většinu diskusních příspěvků, které zazněly, a prosím tedy, aby tím byl pověřen někdo flexibilnější, a prosím o pochopení svých vlastních mentálních limitů.

Jinak zneužiji situace a odpovím prvnímu místopředsedovi vlády. On nikdo z racionálně uvažujících lidí žádné zázraky skutečně od vlády nečeká, pane první místopředsedo vlády prostřednictvím pana předsedajícího. Problém je, že vy jste zázraky slibovali, tak teď je na vás, abyste je předvedli. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Byť toto nebyla důvěra, to byl zvyk, o který se to opírá. Proto si dovoluji požádat paní místopředsedkyni Jermanovou o to, jestli by se ujmula funkce zpravodaje. Má proti tomuto postupu někdo nějakou námitku? Nemá, takže děkuji.

 

Dám hlasovat o tom, aby se zpravodajkou tohoto bodu stala paní místopředsedkyně Jermanová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 112. Přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 126, proti žádný. Děkuji vám, určili jsme zpravodajkou tohoto bodu paní místopředsedkyni Jermanovou.

 

Dále tu mám s faktickou poznámkou pana předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Patřím k těm, kteří neočekávají zázraky od kterékoliv vlády. Jak už jsem říkal včera, když jsme debatovali o zařazení tohoto bodu, tak to není vláda, která vytváří pracovní místa a pracovní příležitosti. I dnešní debata ukazuje podle mého názoru oprávněnost mého skeptického pohledu na to, že na každé schůzi bude tento bod zařazen a budeme takhle obecně mluvit o nezaměstnanosti.

My plédujeme pro to, abychom tady měli konkrétní návrhy zákonů, které mohou zlepšit situaci pro ty, kteří pracovní místa skutečně vytvářejí. Nicméně bych chtěl říct, že vláda může udělat chybné kroky, kterými to zhorší. My považujeme za chybný krok to, co se objevilo v návrhu programového prohlášení - zvyšování minimální mzdy. Budeme opakovaně říkat, že to nepovede ke zvýšení počtu pracovních míst.

A pak si myslím, že je třeba se poučit z chyb, které udělala Sněmovna, a neopakovat je. Když se kdysi hlasovalo o zákonu o podpoře obnovitelných zdrojů, tak má politická strana byla jediná, která byla proti. Můžete si přečíst vyjádření mých kolegů, kteří tady v té době vystupovali za Občanskou demokratickou stranu a kteří varovali před tím přístupem a postupem, který nastal. A chystá se opakování. Přestože premiér deklaruje, že chce zastavit zdražování, tak jeho straničtí kolegové podporují nový přístup Evropské unie, který bude nadále zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů, nadále zvyšovat účinnost a to znamená zhoršovat podmínky pro podnikatele i domácnosti, zhoršovat ceny energií. Ještě to můžeme zastavit! Stačí, aby se náš pan předseda vlády nemusel v březnu ukázat jako ten, který bude vždycky s hlavním proudem, a nepřistoupí na tyto podle mne fantasmagorické plány lidí, kteří nadále poženou Evropu jako celek do konkurenční nevýhody proti ostatním rychle se rozvíjejícím ekonomikám a tradičním ekonomikám, jako je americká. Ještě to můžeme zastavit. (Předsedající upozorňuje na čas.) Aby tady za pět, osm let neseděli jiní a neříkali: "Ježíšmarjá, k čemu se Česká republika zavázala? Jak my budeme brzdit soláry, a tisíce miliard, které končí bůhvíkde."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Konečná. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, nebudu zdržovat. Jenom mě hrozně baví, jak si ODS neustále hraje na obhájce těch, kteří tady platí drahé ceny energií. Byli jste to vy, pane Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, kteří jste tady v roce 2008 za vaší - tehdy Topolánkovy - vlády s panem ministrem Římanem jako ministrem průmyslu a obchodu o tom problému věděli. Stejně tak jste to byli vy, kteří tady tehdy implementovali na rok vládu, která byla spojením, koalicí ODS a ČSSD. Nevymlouvejte se na to, že jste to nevěděli, protože vy jste prostě jenom nic neudělali. Možná jste čekali, až si ty soláry všichni dostavíte. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. S další faktickou poznámkou nebo s přednostním právem pan ministr financí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se nebudu obracet na kolegyni poslankyni prostřednictvím předsedajícího, prostě je to taková stará klasická finta. Viník není ten, kdo založil požár tím, že tady hlasoval. Viník je ten, kdo tady možná pomalu přijel hasit. A my vám budeme pořád dokola připomínat, že jste to byli vy a vy a vy, kteří jste hlasovali pro ten návrh zákona, a politické strany, které už dneska nejsou. A byla to naše vláda, která první začala brzdit, a vy jste před tím varovali. My jsme udělali přítrž, možná pozdě.

Podívejte se na své složenky. Podívejte se každý z vás na podíl, který platíte ve své složence, a podívejte se v jednotlivých letech od roku 2005 do roku 2006. Ten problém vznikl v roce 2010 poté, co tady fungovala tak mimořádně populární Fischerova vláda. My jsme tady od března 2009... naše vláda to prostě nebyla. Tak se na to podívejte, na ty složenky, podívejte se, kde ten problém reálně vznikl. A hlavně - vy, kteří jste hlasovali pro, tak možná říkáte, že hasiči přijeli pozdě, ale vy jste založili požár.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dále s přednostním právem pan ministr financí. (Ze sálu se ozývá, že faktická poznámka má přednost.) Pardon. Pane ministře, byla to faktická, nebo přednostní právo? Faktická, takže fakticky 30 sekund. Prosím. Fakticky máte přednost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP