(15.30 hodin)
(pokračuje Opálka)

Málokdo si uvědomuje, že nezaměstnanost snižuje odchod občanů do předčasných trvale krácených důchodů. Za rok 2012 šlo o 27 852 občanů, kteří odešli do předčasných trvale krácených důchodů a v roce 2013 jde již o 27 309 občanů. A tak když srovnáme konec roku 2012, bylo tam celkem vypláceno 523 886 předčasných důchodů a ke konci roku 2013 již 543 356 předčasných důchodů. Tak se nezaměstnanost statisticky snižuje na úkor důchodového účtu, neboť tito občané byli nuceni řešit své složité ekonomické potíže odchodem do předčasného důchodu, a tím pádem neplatí důchodové pojištění a předčasně čerpají důchodové dávky. To je i jedna z příčin zvyšování deficitu na důchodovém účtu.

Vážené kolegyně, kolegové, chtěl jsem jen ukázat, že problém je daleko složitější. Že v tomto systému zaměstnanost a nezaměstnanost bude vždy problémem a žádné pobídky nepomohou, pokud se nezvýší odbyt domácí produkce zboží a služeb. To je jediná věc, která může pomoci. Každá pobídka, která se vytváří k rizikovým skupinám, ať jsou to absolventi bez praxe, ženy či muži po rodičovské dovolené, zdravotně hendikepovaní nebo senioři těsně před důchodovým věkem, každá pomoc jedné z těch skupin vytlačuje z pracovního trhu jinou skupinu, která tu podporu nemá. Pokud se nepodaří zvýšit odbyt, je celkem složité hovořit o tom, že jsme v této oblasti něco vykonali.

Jsem z Moravskoslezského kraje. Jistě znáte situaci, která tam je - po útlumu hornictví problémy s Paskovem a dalšími třemi šachtami na Karvinsku, problémy na Bruntálsku či Karvinsku, které patří už dlouhodobě k okresům s nejvyšší nezaměstnaností. Byl jsem rád, že se předchozí vláda se - myslím tedy vládu Jiřího Rusnoka - snažila v této oblasti tomuto kraji aspoň nějakým způsobem pomoci. Byl bych rád, kdyby nová vláda, pokud získá důvěru, postiženým regionům moravskoslezskému a ústeckému věnovala pozornost stejně, ale pozornost ne pomocí sociálních dávek a podpor, ale pomocí reálné zaměstnanosti.

Dneska asi nemáme jinou možnost, než vzít informaci, ať k ní můžeme mít jakýkoli názor, na vědomí. Ale každopádně bychom se měli tímto problémem pravidelně zabývat. Ne tedy jenom návrhy zákonů, ale i analytické zprávy a vyhodnocení účinnosti jednotlivých forem a metod, které vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí uplatní, aby byly podrobeny diskusi i na tomto plénu.

Děkuji vám za vaši pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi. Dále panu poslanci děkuji za upozornění. Milé kolegyně, milí kolegové, omluvte prosím moji nezkušenost. Neurčil jsem jako prvního řečníka zpravodaje, ale první řečník tady bohužel není přítomen. Proto si dovoluji požádat pana poslance Laudáta - má nějakou faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, samozřejmě nechci pana kolegu Rykalu připravit o jeho vystoupení, nicméně vzhledem k tomu, co tady předvedl pan premiér, dávám procedurální návrh, aby se na tuto záležitost lépe připravil a aby tento bod byl přerušen do příští schůze a pak pokračoval, až bude na to řádně připraven a skutečně přijde s konkrétními racionálními návrhy, jak tento palčivý problém řešit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Padl tady procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy. Dávám tedy hlasovat o návrhu pana poslance Laudáta na přerušení tohoto bodu. Odhlašuji vás všechny. Přivolám naše kolegy z předsálí. Prosím ještě pana kolegu Laudáta, aby zcela jasně stanovil, do které doby chce přerušit ten návrh. Až přijde pan premiér, to není úplně jasná doba.

 

Poslanec František Laudát: Prosím do příští schůze, tím myslím březnovou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže do příští schůze. Do začátku příští schůze. Dávám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Laudáta na přerušení tohoto bodu do začátku příští schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 111. Přihlášeno je 126 poslanců a poslankyň, pro 28, proti 66. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále se hlásí do rozpravy pan ministr financí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dobrý den. Já jsem včera byl strašně překvapený, dneska kolik tady zaznělo příspěvků k zaměstnanosti. A já bych se pokusil odpovědět panu poslanci Laudátovi prostřednictvím pana předsedajícího, jak konkrétně bychom to chtěli udělat.

Myslím, že je to relativně jednoduché. My jsme včera měli tripartitu, tam byli zaměstnavatelé a oni nám přesně říkali, co by se tady mělo změnit. A možná by bylo dobré se vlastně vžít do pozice investora, co investor vlastně zvažuje, když tady chce investovat a zaměstnávat lidi. A myslím, že je to stejné u českého investora nebo u zahraničního investora.

Měl jsem před volbami setkání skoro se všemi smíšenými hospodářskými komorami, česko-americká, česko-německá, česko-francouzská atd., a většina investorů říká stejné věci. Takže nejdřív každý investor posuzuje asi daňovou atraktivitu státu. V tom si myslím, že jsme na tom celkem dobře, i když daňová kvóta je samozřejmě dneska vyšší než v Polsku a na Slovensku. Cena práce je relativně vysoká. Jsme skoro na 49 %, takže tam jsme na tom hůř a velký prostor tam není. No a samozřejmě posuzuje dopravní infrastrukturu. Já považuji za absolutně skandální, že 24 let od revoluce jezdíme po D1, kterou otevíral myslím že Lubomír Štrougal. Kde se údajně proinvestovalo 25 mld. úplně na nic. Nemáme spojení na Rakousko, nejsme schopni ani udělat Lovosice-Ústí, 11 kilometrů. Nemáme dálniční síť. A samozřejmě nemáme ani rychlovlaky, protože Češi nejsou pracovně mobilní. Mají problém jít z Pardubic do Brna. Kdybychom měli rychlovlaky, tak z Ostravy by možná jezdili do Brna. Kdyby ten vlak jezdil 260 aspoň, jako jezdí TGV.

Administrativní zátěž. Stát otravuje podnikatele místo toho, aby byl vstřícný, aby vycházel vstříc. Dokonce ve Švédsku vám udělá úředník sám daňové přiznání a zeptá se, jestli to dobře vyplnil. No a v neposlední řadě je to korupce. Proto my klesáme v žebříčcích konkurenceschopnosti. Korupce je velký problém. To vám řekne většina zahraničních investorů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP