(11.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám do ní nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím pana předsedu poslance Kolovratníka, aby předložil návrh hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Předkládám Poslanecké sněmovně návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací podle návrhu usnesení číslo 19 z volební komise.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

Hlasování pořadové číslo 70 končím. Je do něj přihlášeno 169 poslanců, z toho 151 pro (proti nikdo). Konstatuji, že návrh byl přijat a my jsme tímto ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací.

 

Dalším projednávaným bodem je

16.
Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu
do meziparlamentních organizací

Usnesení volební komise k tomuto bodu vám bylo rozdáno pro informaci na lavice. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Byl jsem si vyměnit materiály.

Vážení kolegové, volební komise včera na své 4. schůzi, 11. prosince, projednala návrhy poslaneckých klubů na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu a do meziparlamentních organizací a přijala usnesení. Je to usnesení číslo 20, které vám bylo rozdáno na lavice. Obsahuje přehled navržených poslanců do jednotlivých delegací zpracovaný na základě přijatého usnesení.

Nyní bych vás, kolegové, rád informoval o tom, že v tomto případě to budeme mít trochu složitější, protože asi vzhledem k účasti nováčků v Poslanecké sněmovně a také nejasným informacím nám místy nesedí počty nominací jak co do celkového počtu, obsahu té jednotlivé delegace, tak i co do rozdělení mezi platné členy a náhradníky. Proto vás teď, paní předsedající, poprosím, abyste otevřela rozpravu.

Pokusím se jednoduše vysvětlit. Máme v zásadě dvě možnosti. Pokud bychom jednotlivé delegace nedali dohromady a neustanovili jednu po druhé zvlášť, tak budeme muset volbu odložit a vyhlásit nové lhůty pro nominace. Ale po dohodě s předsedy poslaneckých klubů se to pokusíme teď zvládnout a pokusíme se vždycky před každou jednotlivou delegací navrhnout malé úpravy, pokud s tím bude Poslanecká sněmovna souhlasit.

Takže prosím o otevření rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře, otevírám tímto rozpravu. Pan předseda klubu Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, já se domnívám, že volební výbor, pokud konstatuje, že nominace jsou nepřesné z hlediska počtu, tak je to v pořádku, protože nebylo stanoveno a není principem obsazování členů delegací systém poměrného zastoupení. To znamená, jednotlivé kluby nominovaly své nominanty do jednotlivých delegací. A jak jsem mluvil se všemi předsedy poslaneckých klubů, kteří avizovali po dohodě se svými nominanty, že jsou ochotni některé své nominace stáhnout, tak se domnívám, že bychom se mohli dostat na ta čísla členů v jednotlivých delegacích, abychom potom mohli bezproblémově zvolit všechny členy.

Takže navrhuji, jak předeslal pan předseda volební komise, abychom postupovali po jednotlivých delegacích a předsedové klubů případně upravili své nominace.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Další přihlášený je pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Trošku se nám to možná zkomplikuje, protože ledacos se dá dohodnout a taky se dohodlo, nicméně klub KSČM respektoval, že v počtu 10 členů plus náhradníků v každé delegaci máme místo jedno, nikoliv dvě, nebo dokonce tři, a nominovali jsme jednoho - ať už člena, nebo náhradníka. A já tady vidím, že některé kluby to respektovaly, také mají po jednom. Respektuji, že silnější kluby jako sociální demokracie nebo ANO mají po dvou, nicméně mi není jasné, proč TOP 09, který je přece jen slabším klubem, podstatně slabším klubem než KSČM, má zde pod dvou nominacích, které by se snad měly potvrdit.

Pokud bychom v této chvíli slyšeli ty úpravy, které tady byly panem předsedou volební komise, resp. panem kolegou Sklenákem avizovány, že klub TOP 09 vzdává jednu z těch kandidatur, mohli bychom pokračovat v té volbě dál. Pokud by to tak nebylo, rád bych požádal, abychom se jako předsedové klubů přece jen ještě jednou sešli v následující přestávce, o kterou požádám, domluvíme-li se na tomto postupu, v délce maximálně dvaceti minut, abychom věc ještě dořešili.

Já vím, že to nemusí být vždycky princip poměrného zastoupení, ale přece jenom tady mně i logika věci připadá trošku jinak. Jestli jsem někomu sáhl do kruhů, tak se omlouvám. Ale vidím, že tady jistý nepoměr je. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se zeptám, chce-li ještě někdo vystoupit. Prosím pana poslance Bezecného.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jenom upozorňuji, že TOP 09 do jednotlivých delegací nominovala vždy jednoho člena, převis je u náhradníků a tam jsme připraveni k dohodě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Teď poprosím pana místopředsedu Juračku a pak vy, pane Kováčiku.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já na úvod jednu technickou. Prosím vás, já jsem Marian Jurečka, ne Juračka nebo Jurečko. (Paní předsedající se omlouvá.) Ne, úplně v pohodě, ono se to stává docela často a pak jsou záměny velice blbé. (Smích v sále.)

Já jenom poprosím prakticky, kdybychom se mohli dohodnout a nedělat přestávku na jednání předsedů klubů, protože pokud dobře počítám, tak všude je deset nominací. A já si myslím, že když půjdeme delegaci po delegaci, tak jsme schopni jako předsedové klubů se dohodnout tak, že přesuneme některé lidi do náhradníků. A myslím si, že bychom zbytečně ztráceli přestávkou čas, že jsme schopni to asi vyřešit teď během jednání Sněmovny. To je můj návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pane předsedo (k poslanci Stanjurovi), vydržte ještě, před vámi je ještě pan předseda Kováčik, byl před vámi přihlášený.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nemá čas. (Předsedající souhlasí vzhledem k tomu, že poslanec Kováčik cosi dojednává a není proti.) Já se omlouvám. Poprosil bych 15minutovou přestávku na jednání klubů. My předsedové to dáme do kupy, protože tady budeme teď jinak patnáct minut chodit a přesvědčovat se, že se potřebujeme domluvit. Tak já to vezmu na nás - žádám jménem klubu o 15minutovou přestávku v jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře. Já se zeptám, jestli pan předseda Kováčik chce ještě vystoupit, než to vyhlásíme.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jestli je 15 minut na poradu, tak je to to, co jsem chtěl, a svoji přihlášku stahuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře. Vyhlašuji tímto 15minutovou přestávku. Sejdeme se ve 12.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP