Stenografický zápis 4. schůze, 12. prosince 2013


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.35 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Daniel Herman
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Robin Böhnisch


33. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 9.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.45 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013 /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Jaroslav Holík


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslankyně Jana Fischerová


31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973 /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dalibor Štys
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Rom Kostřica


45. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k otázce prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Martin Komárek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Richard Brabec
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Robin Böhnisch
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


10. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Martin Kolovratník


11. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Martin Kolovratník


12. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník


13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník


14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Poslanec Martin Kolovratník


15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací

Poslanec Martin Kolovratník


16. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 11.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.17 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Kolovratník


17. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Martin Kolovratník


32. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno ve 12.37 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


44. Ústní interpelace

Poslanec Josef Šenfeld
Předseda vlády ČR Jiří Rusnok
Poslanec Josef Šenfeld
Předseda vlády ČR Jiří Rusnok
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Jiří Rusnok
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Anna Putnová
Předseda vlády ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Anna Putnová
Předseda vlády ČR Jiří Rusnok
Poslanec David Kádner
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec David Kádner
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Jan Podivínský
Poslanec Ladislav Šincl
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Jan Podivínský
Poslankyně Olga Havlová
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 15.14 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP