(Jednání pokračovalo v 9.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka na poradu klubu Úsvit přímé demokracie uplynula. Vidíme, že se jeho poslanci vrátili do svých lavic, a budeme se tedy zabývat jednotlivými body.

Písemně k pořadu dnešní schůze mám přihlášku pana kolegy Robina Böhnische a z místa se hlásil pan kolega Daniel Herman. Prosím pana kolegu Robina Böhnische, aby se ujal slova. Ostatní kolegy prosím o klid, abychom vyslechli návrh na změnu pořadu schůze. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Navrhuji zařadit nový bod s názvem Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k otázce prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Byl by to, jestli se nemýlím, bod č. 45 naší schůze.

Dovolím si krátké zdůvodnění. Výbor pro životní prostředí, veden obavou, že současná vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny má ambici - přímo deklarovanou ambici - věnovat se tak zásadní problematice, jako jsou limity těžby v severních Čechách, navrhuje Poslanecké sněmovně usnesení, které by stávající vládu vyzvalo nepřijímat k této věci žádná strategická rozhodnutí. Ta bezpochyby náležejí až politické vládě s důvěrou této Poslanecké sněmovny. Debata o limitech musí být poctivá, vzít v potaz všechna pro a proti a jít ruku v ruce s debatou o surovinové a energetické koncepci. Jako taková nemůže být ukončena v nejbližších týdnech.

Dovolím si tedy požádat o zařazení tohoto bodu, a pokud bude tento bod schválen, pak ještě požádám o pevné zařazení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Robinu Bönischovi. Budeme tedy rozhodovat o tom, že bychom na dnešek zařadili usnesení výboru pro životní prostředí jako pátý bod dopoledního jednání.

Nyní požádám pana kolegu Daniela Hermana, aby se ujal slova s návrhem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Vládo, kolegyně a kolegové, mám návrh na rozšíření pořadu schůze Poslanecké sněmovny o prohlášení k situaci na Ukrajině a prosím zařadit tento bod hned teď před jednáním, protože bude velmi krátký a nezdržím vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To samozřejmě můžeme rozhodnout hlasováním. Hlásí se pan předseda Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, rozumím návrhu pana kolegy Hermana, také vnímám aktuálnost situace na Ukrajině. Nicméně v této Sněmovně bývalo dobrým zvykem, že takovéto rezoluce projednával zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, a ten buď rezoluci schválil, a v případě, že se jednalo o velmi výjimečnou věc, doporučil Poslanecké sněmovně, aby se jí zabývala. Byl bych rád, kdybychom tuto praxi drželi i v tomto volebním období. Máme zde odborný výbor, který je složen z lidí, kteří se zabývají zahraniční politikou, a bylo by vhodné, aby takovéto věci předjednal právě tento výbor. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi. Pokud na tom kolega Herman trvá, budeme samozřejmě o jeho návrhu hlasovat, protože nikdo nepředložil návrh na veto dvou klubů nebo 50 poslanců. Jsem informován, že zahraniční výbor takovou věc bude projednávat. Pokud na tom kolega Herman trvá, budeme tedy muset hlasovat jako o druhém pozměňovacím návrhu k pořadu schůze.

 

Nejdříve tedy budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Robina Böhnische zařadit jako 5. bod našeho dopoledního jednání návrh usnesení Poslanecké sněmovny k otázce prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách.

Rozhodneme v hlasování číslo 55, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 143 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zařadili jsme tedy bod č. 5 dnešního dopoledního jednání.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana kolegy Daniela Hermana. Hlásí se pan poslanec Robin Bönisch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo. Nevím, jestli problém je jenom u mě, ale nějak mi nefunguje hlasovací zařízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, pro stenozáznam.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Daniela Hermana. Ptám se, kdo je pro návrh zařadit zvláštní bod usnesení k Ukrajině.

Zahájil jsem hlasování pořadové hlasování číslo 56 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 150 poslanců pro 25, proti 44. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme nyní pokračovat, a to pevně zařazenými body. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem číslo 33, což je volba místopředsedy Poslanecké sněmovny. Dále projednáme pevně zařazené body č. 29, 30 a 31, sněmovní tisky 15, 27 a 34, což jsou mezinárodní smlouvy v prvém čtení. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP