(18.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Ta stovka není nic moc, tady padlo, to je pakatel, řekl pan ministr něco v tom smyslu, pardon exministr Heger. No ono záleží na úhlu pohledu! Pro pana exministra Hegera to je pakatel a pro tu babičku to nemusí být až tak úplně pakatel, ta stovka nebo 60 korun. Ale hlavně dokud stát na jedné straně bude vydávat miliardy a desítky miliard na podivný a neprůhledný dar církvím, po tu dobu klub Komunistické strany Čech a Moravy prostě nebude diskutovat o tom, že by podpořil jakékoliv poplatky, protiústavní navíc ještě, poplatky ve zdravotnictví! Děkuji. (Potlesk KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dalším přihlášeným s faktickou je pan poslanec Skalický.

 

Poslanec Jiří Skalický: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, to, že poplatky budou v příštím roce velké téma, je naprosto evidentní a je legitimní je řešit. Ale řešme je jako komplexní systém, jako systémovou věc, ať už je názor zleva takový, nebo zprava takový. A to, co máme dnes na stole, je marginální, v uvozovkách marginální drobnost a byl bych jednoznačně pro a považoval za rozumnější, aby se ten čas zkrátil co nejméně (?). Proto je mně trošku i líto, že neprošel ten zákon v devadesátce, protože tímto krokem se zbytečně zdravotnická zařízení připravují o určité finanční prostředky, a znovu opakuji, komplexní regulační poplatky řešme úplně během příštího roku jako nový systém. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou je přihlášena paní poslankyně Semelová.

 

Poslankyně Marta Semelová: Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já bych chtěla prostřednictvím paní předsedající reagovat na pana poslance, který tu zmiňoval své pacienty, které údajně poplatky vůbec nezajímají. Chtěla bych říci, že nejenom dál od Prahy, jak tady řekl kolega Opálka, ale i tady v Praze je řada lidí, a já se mezi nimi pohybuji, mezi těmi staršími, kterým pomáhám jako poslankyně, kteří se skutečně musí rozhodovat, jestli vůbec půjdou k lékaři, protože se bojí jít k lékaři, bojí se brát léky, bojí se jít do nemocnice, protože na to nemají. A podívejte se na statistiky, jak se víc a víc rodin, víc a víc jednotlivců propadá nejenom na, ale i pod hranici chudoby. A já jsem velice zvědavá, když voláte po tom, aby se naplnila pokladna nemocnic, s čímž samozřejmě souhlasím, tak jak budete hlasovat pro ty návrhy, o kterých tady poslanci za KSČM mluví, ať už je to odstropování, ať už je to progresivní daň a další zákony. (Potlesk KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Jakubčík.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Vážená paní předsedající, vážený zbytku vlády, dámy a pánové, pracuji jako náměstek ředitele v krajské nemocnici, která má 18 oborů. Je to přechod mezi krajskou a víceméně takřka fakultní nemocnicí. Regulační poplatky u nás činí 10 mil. Kč ročně. Ano, je to relativně velká částka, ale zvýšení DPH, pánové, které vy jste zařídili (dívá se vpravo), nás stojí 12 milionů ročně! (Směrem k poslancům KDU-ČSL:) Vy ne, o kousek vedle. Dvanáct milionů ročně! To znamená, pokud by DPH zůstalo tam, kde bylo, mohlo být o 12 milionů více v rozpočtu naší nemocnice. My hospodaříme se ztrátou. Hospodaříme s velmi velkou ztrátou.

Regulační poplatky měly snížit počty pacientů. Máme navýšení počtu případů a počtu pacientů o 20 %. Není to tím, že by lidé simulovali. Je to tím, že skutečně ti lidé jsou nemocní. Populace nám stárne, lidé se dožívají stále vyššího věku a vyžadují čím dál tím větší zdravotní péči. Mluvilo se tady před nějakou dobou o seniorech. Já tentokrát jsem říkal, o seniorech mluvit nebudu, ale teď o seniorech mluvit budu. Senioři na regulační poplatky doplácejí nejvíce. Když proberu dlužníky, kteří dluží Klatovské nemocnici, kde pracuji, tak skoro polovinu tvoří senioři. Není to tím, že by nechtěli platit, ale většina z nich při delší hospitalizaci platit nemůže.

Jsem tu honěn za čas, takže já to velmi rychle zkrátím. Pánové, kdybyste nezvyšovali DPH, tak ve zdravotnictví by peněz bylo výrazně více a regulační poplatky jsou nižší částka než to vaše zvýšení DPH! Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S další faktickou pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobrý večer, vážená předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já mám trošku pocit, že se debata už v tento okamžik začíná míjet účinkem, protože zde padlo veto tří klubů. Řešit zde budoucnost a minulost regulačních poplatků v zásadě nemá v tento okamžik žádný smysl. Jsou to jenom rétorická cvičení. Jenom prostě je potřeba si uvědomit, pokud regulační poplatky v tento okamžik od ledna nebudou, tak to prostě bude výpadek. My jsme na klubu říkali, že bychom se přimlouvali za to, aby systém pokračoval dál, dokud zde nebude komplexní řešení nové vlády, protože prostě peníze v tom systému budou chybět, bude to další zářez na pažbě, další nedostatek. Myslíme si, že kdyby ta kontinuita pokračovala a kdyby příští vláda přišla s komplexním řešením, s komplexními návrhy, bylo by to zodpovědné řešení. Bohužel vůle v tento okamžik, jak se ukazuje, asi není, takže je o tom zbytečné asi dál debatovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Další přihlášený s faktickou poznámkou je pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Naprosto fakticky. V Alence v Říši divů a za zrcadlem se říká: Humpty Dumpty seděl na zdi, Humpty Dumpty ze zdi spad. Celé královo vojsko, celá králova jízda ho nedovedli na zeď zpátky dát. Víte proč? Protože Humpty Dumpty byl vajíčko. A když spadl dolů, tak se rozbil.

Byl bych hrozně rád, kdyby se tady přestalo mluvit o tom, co kdo zavinil, co kdo udělal, pro co hlasoval. Já jsem šel do Sněmovny s tím, že jsem se domníval, že tu začneme pracovat a hledat nová řešení, a my se tady politicky vracíme k tomu, jestli někdo hlasoval pro to, nebo pro ono. Pojďte hledat řešení, pojďte o tom začít diskutovat jako nová Sněmovna, protože to vajíčko, ten Humpty Dumpty, spad, ten už prostě není hratelný. Musíme začít v této věci znova a já bych se za to velmi přimlouval, jinak nemá smysl tady být. Vyprávět si o tom, co bylo, to můžeme večer u táboráku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dalším přihlášeným je pan poslanec Herman.

 

Poslanec Daniel Herman: Vážená paní předsedající, vládo, kolegové, kolegyně, určitě téma zdravotnických poplatků je závažné a myslím si, že to, co před chvílí říkal můj předřečník, je velmi důležité - abychom se osvobodili od nějakých politikaření na toto téma a skutečně se zabývali tím tématem vlastním. A v této souvislosti chci opravdu velice jasně odmítnout to, co tady zaznělo od jednoho z mých předřečníků, od pana poslance Kováčika, že s tímto tématem spojuje tzv. dar církevních restitucí. Je to opravdu velmi nefér a podpásová hra, jestliže to zaznívá z řad těch, kteří způsobili tyto problémy a kteří i v oblasti zdravotnictví způsobili hluboký propad zdravotní péče v naší zemi, takže se tím musíme dodnes zabývat! Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL, ODS a TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Další přihlášený s faktickou je pan poslanec Bendl.***
Přihlásit/registrovat se do ISP