(18.20 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Slibuji, že toho nezneužiji jako pan kolega, kterému už dávno vypršel čas a ještě tady pořád diskutoval, přestože neumí řídit nemocnici a má ji ve ztrátových číslech.

Dneska byla příležitost, přátelé, bavit se o šesti miliardách korun, které využije Ministerstvo zdravotnictví v roce 2014. Místo toho řada kolegů spěchala na jednání poslaneckých klubů a podobně, místo toho, abychom detailně vyzpovídali pana ministra, ptali se ho, kudy vlastně kráčí kapitola Ministerstva zdravotnictví, a on neuměl odpovědět ani na to, co je prioritou Ministerstva zdravotnictví v jeho kapitole. Místo toho byla odpověď - jsou to 2,5 % peněz, které tečou do zdravotnictví, ale je to šest miliard. Já jsem se ptal, proč není možné uvnitř toho rozpočtu najít něco na ty nemocnice.

A vzkaz poslaneckému klubu KSČM: Nikdo z vašich kolegů k tomu nepromluvil. Tady všichni na kameru dobrý, ale ve zdravotním výboru ani slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. K další faktické poznámce je přihlášen pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Možná už bychom skutečně měli směřovat k nějakému závěru, ale kdo nechce chápat, tomu budiž zopakováno. Pokud stát na jedné straně bude vydávat, zpochybnitelně vydávat, protože žádný jasný explicitní seznam jsme neviděli, rozhodlo se tady v podstatě od boku, a na druhé straně bude dojit svoje vlastní občany tím, že jim bude nařizovat poplatky, protiústavní poplatky, tak jsem jenom řekl, že komunisté prostě nepodpoří žádnou takovou věc. Jestli to chcete změnit, změňte prvně Ústavu, a potom teprve se mohou nasazovat poplatky. A já nebudu opakovat to, že zdravotní péče - jaké jsou podmínky v poskytování zdravotní péče v České republice.

A co se týká poznámek pana kolegy Bendla - prostřednictvím předsedající. Já si myslím, že zrovna z úst pana kolegy Bendla coby třeba i bývalého hejtmana zrovna na adresu komunistického klubu a zrovna v souvislosti se zdravotnictvím by žádná slova padat neměla. Hospodaření v nemocnicích, to je samostatná kapitola. Středočeši se měli, pravda, možná ozvat více, aby zcela jasně dokladovali, jakým způsobem to je. Ale končím tím, že prostě za těchto podmínek se komunisté o nějakých poplatcích vůbec bavit nehodlají.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou je přihlášena paní poslankyně Marková.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych prostřednictvím paní předsedající poděkovala panu Bendlovi za pochvalu, protože mě pochválil tady přede všemi za mé vystupování tady v Poslanecké sněmovně. Já si toho velmi vážím.

Druhá věc je, že na výboru pro zdravotnictví, kde jsme dnes probírali rozpočet Ministerstva zdravotnictví, který je v rozsahu 6 miliard korun, o tom jsme se dnes bavili, tak bych to dala jenom do souvislosti s tím, že většinou je zdravotnický systém hrazen z veřejného zdravotního pojištění a to je celkem tedy těch řekněme více než 200 miliard. Takže jeho otázky, které kladl na pana ministra a na jeho náměstky, byly minimálně nekompetentní. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Prosím pana poslance Bendla s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem tedy od poslaneckého klubu KSČM neslyšel k tomu materiálu vůbec nic, jenom zvedli ruku a v podstatě jim nevadila ta diskuse, absolutně nezajímavá pro ně. Říkám, tady se předvádíte, ale ve výboru nebylo slyšet téměř nic. Šest miliard pro mě není málo peněz. Můžete je zpochybňovat a můžete říkat - 200 miliard je víc. No, bezesporu. Ale 6 miliard - ono prostě ke každé koruně, nebo každá koruna dobrá, halíře dělají talíře.

A panu předsedovi Kováčikovi prostřednictvím paní předsedající: No, přijďte se podívat, pane předsedo, jak je vaše komunistická kolegyně zodpovědná za financování, nebo za práci a financování zdravotnictví ve středních Čechách. Můžete nás kritizovat, ale fakta neukřičíte. Když jste přebírali se socialisty středočeské zdravotnictví, přebírali jste nemocnice v černých číslech. Včera při projednávání krajského rozpočtu jsme se dozvěděli, že za rok 2012 jsou tam dluhy 160 milionů korun, letošní rok je přibližně 150. Odkládáte financování, stavíte muzea, ale stavíte je tak, že budou profinancovány až o rok později. Takhle vypadá hospodaření komunistů a sociálních demokratů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Další faktická - paní poslankyně Marková.

 

Poslankyně Soňa Marková: Opět prostřednictvím paní předsedající panu kolegovi Bendlovi. Poslankyně a poslanci za KSČM na dnešním jednání výboru pro zdravotnictví nezvedli ruku pro rozpočet. Je to zaznamenáno. To za prvé.

Za druhé, já bych znovu připomněla, zastropování minus 9 miliard ze zdravotního pojištění, zvýšení DPH o 1 % minus 5 miliard pro zdravotní pojištění atd. atd. Nevím, o čem se tady velmi nekompetentně baví pan kolega i někteří další, kteří tady mluvili.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Dalším přihlášeným s faktickou je pan poslanec Jakubčík.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Prostřednictvím předsedající - pane poslanče, program schůze výboru pro zdravotnictví byl projednání kapitoly 355, což je rozpočet Ministerstva zdravotnictví. Vy s vašimi nekompetentními dotazy týkajícími se úhradových vyhlášek, týkajícími se financování nemocnic a dalších věcí jste byl absolutně mimo realitu. Projednávala se kapitola 355, rozpočet Ministerstva zdravotnictví. A Ministerstvo zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění, to jsou řekl bych trošku rozdílné pojmy. To znamená, pokud je možno, nastudujte si, co co znamená, a když je na programu výboru něco, držme se programu, který jsme si odhlasovali. My jsme si na výboru odhlasovali úplně něco jiného, než vy jste se tam pokoušel vašimi nekompetentními dotazy způsobit. Bylo by skutečně dobré, než o něčem mluvím, se na to podívat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Další technická pana poslance Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Už doopravdy poslední, ať jdeme k nějakému konci. Já si myslím, že obrátíme-li se do budoucna, nemůže již být hůř jak za minulých pravicových vlád ani pro zdravotnictví, ani pro kraje, které byly velmi silně finančně podvazovány, třeba i těmi úhradovými vyhláškami, a třeba i tím DPH atd. atd., o čem tady byla řeč.

Myslím si, že hospodaření nemocnic a vůbec krajů se zlepší mimo jiné i tím, že vláda, která nastoupí - a kterákoli by teď nastoupila, tak to bude dělat líp jak ty minulé -, bude lépe myslet nejen na potřeby svého pravicového vládnutí, ale také na to, že se celá republika potřebuje, a to je myslím, hodně důležité, vyvíjet rovnoměrně, že nelze trestat kraje za to, že si občané zvolili levicová krajská zastupitelstva, nebo prostě jiná, která jsou, než je momentální vládnoucí garnitura.

To si myslím, že je ten hlavní vzkaz, a nějaké řeči, kolik byly nemocnice zadluženy tak či onak, musíme rozebrat také tím způsobem, a to tady bylo řečeno, kolik stálo zastropování, kolik stálo jedno jediné procento zvýšení DPH, kolik stála prodleva valorizací úhrady za státního pojištěnce. To se přece někde ukázat muselo. Ukázalo se to třeba také tady.

Věřme - a teď pardon, omlouvám se jedné politické straně -, bude líp.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Další přihlášený s faktickou poznámkou je pan poslanec Grospič. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP