(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Takže nejdříve odhlasujeme pana zpravodaje. Návrh pana předsedy výboru pro zdravotnictví je, aby se zpravodajem stal pan poslanec Kasal. Rozhodneme v hlasování číslo 27, které jsem zahájil. Ale omlouvám se, protože vidím, že jsem nestačil vás všechny odhlásit. Prohlašuji tedy hlasování číslo 27 za zmatečné. Nejdříve vás odhlásím a požádám vás o novou registraci a zagonguji, aby se kolegové vrátili do sálu, abychom rozhodovali řádně. Takže hlasování číslo 27 je zmatečné. Všechny jsem vás odhlásil, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených... zahájím hlasování pořadové číslo 28 a ptám se, kdo je pro, aby pan kolega Kasal byl zpravodajem pro tento tisk. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28, z přítomných 130 pro 122, proti nikdo. Pan kolega Kasal bude zpravodajem.

 

Ještě před jeho zpravodajskou zprávou se s faktickou připomínkou hlásí pan kolega Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo, vážená vládo, ne že by bylo mým zvykem opravovat pana ministra nebo pány ministry, ale pane ministře, vy jste řekl "institut přechodného souhlasu", a to je špatně. Je to "institut předchozího souhlasu". Což je terminus technicus. Jenom pro upřesnění, abychom tady potom nehlasovali o něčem, co neexistuje. Institut předchozího souhlasu se to jmenuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za faktickou poznámku. Nyní pan poslanec David Kasal jako zpravodaj schválený Poslaneckou sněmovnou pro prvé čtení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, předstupuji před vás jako zpravodaj zdravotního výboru k vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a o doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Chtěl bych poznamenat, že vláda nám předložila, vlastně Sněmovně, návrh zákona 8. 11. 2013. Navrhovatelem byl pan ministr zdravotnictví. Návrh zákona byl následně rozeslán poslancům jako tisk 10 dne 27. 11. 2013. Navrhovatel, jak už tady sám řekl, navrhuje projednávání zákona ve Sněmovně tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení, podle § 90 zákona číslo 90.

Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil dne 4. 12. 2013 usnesením číslo 4 ve výboru pro zdravotnictví a výsledkem je, že jako výbor pro zdravotnictví doporučujeme schválení návrhu zákona podle § 90 odst. 2 číslo 90 v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevřu obecnou rozpravu s tím, že jak návrh pana ministra za vládu i pana zpravodaje, aby se postupovalo podle § 90, nemůžeme přijmout vzhledem k tomu, že pan kolega Stanjura přednesl veto poslaneckého klubu ODS, jistě s vědomím pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, když to bylo za oba kluby, a budeme tedy postupovat běžným způsobem. Ale to už je v obecné rozpravě.

Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku, ale hlásí se z místa pan poslanec... (předsedající si nemůže vzpomenout na jméno přihlášeného poslance) ... Heger a já mu dávám slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Omlouvám se. Pan poslanec Leoš Heger. Prosím.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedající. Doufám, že jsem nebyl vyškrtnut z evidence lidí, kteří jsou sledováni klubem KSČM.

Dovolte mi, abych jenom krátce podpořil tento návrh transpoziční novely zákona o všeobecném zdravotním pojištění, který stojí asi za vaši pozornost, protože je to dost podstatná změna, kterou se převádí směrnice o přeshraniční péči, směrnice Evropské unie, a která bude znamenat určitou změnu i určitou nutnost pozorovat, jak se náš systém vůči poskytování péče našim občanům v zahraničí chová.

Je potřeba říct, že to není první možnost, kterou naši pojištěnci budou mít, protože už nyní přímým nařízením Evropské unie existuje možnost, aby občané čerpali péči v zahraničí, pokud k tomu dají naše pojišťovny svolení a pokud jsou splněny předpoklady hlavně toho typu, že péče u nás není dostupná a ten pacient ji potřebuje. Já bych jenom pro zajímavost připomněl, že se jedná o takové typy péče, kde bylo nařízení aplikováno v době, kdy tady nebyla transplantována játra dětem, nebo podobné technologie, jako je transplantace plic apod. To zůstává platit, ale ta možnost se teď rozšiřuje na běžnou ambulantní péči zcela bez omezení a rozšiřuje se o možnost hospitalizační péče, pokud vláda svým nařízením nestanoví nějaké bariéry.

Směrnice vzbudila velikou diskusi. Byla tady pořádána dokonce visegrádská debata ministrů zdravotnictví o tom, jestli ta směrnice nebude znamenat velké riziko pro země se slabšími finančními možnostmi, jestli nebudou pacienti odcházet do zahraničí, aby tam čerpali péči, která je zde nějakým způsobem regulována. Nakonec se odborné názory spojily v jeden, že to riziko velmi pravděpodobně hrozit nebude, ale že ho je potřeba poctivě monitorovat. A naopak, že tato směrnice dává zase, zejména v příhraničních oblastech, možnost, aby u nás čerpali zdravotní péči pojištěnci z jiných zemí, zejména tam, kde kapacitně nejsme limitováni a jsme limitováni v našich někdy nadbytečných kapacitách spíše finančně, kdy ta zařízení svou kapacitu nemohou realizovat, protože není dostatek pacientů, nás nebo dostatečné platby z všeobecného zdravotního pojištění.

Já tedy doporučuji, abychom tu novelu schválili. Když neprošlo zkrácené čtení podle § 90 jednacího řádu Sněmovny, tak rozhodně doporučuji kvůli transpoziční lhůtě, aby termín pro projednávání ve výborech byl zkrácen na 30 dní. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi a ptám se, kdo další do rozpravy. Kolegové, komplikujete mi to, já vás ještě všechny neznám. Pan poslanec Rostislav Vyzula, předseda výboru pro zdravotnictví. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Vážený pane předsedo, jenom mi dovolte krátce za výbor pro zdravotnictví, abych podpořil myšlenku pana poslance Hegera, a vzhledem k tomu, že není možnost zkráceného řízení, podávám návrh na krácení lhůty pro projednání ve výboru o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, proto rozpravu končím. Nepadl návrh na vrácení, na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, jiný návrh není.

 

Přistoupíme k hlasování, a to hlasování pořadové číslo 29, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro zdravotnictví. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 29, z přítomných 157 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přikázali jsme návrh výboru pro zdravotnictví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP