(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Přátelé, já vás poprosím o klid v sále. Vysvětlují se tu důležité věci týkající se onoho zákona. Je zde také návrh na zamítnutí, budeme za chvilinku rozhodovat. Prosím, poslouchejte zástupce navrhovatele.

Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Podle včerejšího sdělení MPO je považován tento návrh, zejména obsažený v mém pozměňovacím návrhu, jako vyvážený mezi spotřebiteli a poskytovateli služeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Jsme v rozpravě. Kdo se ještě hlásí do rozpravy k tomuto návrhu zákona? Nikoho nevidím, tedy rozpravu končím, zeptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Tak dobře, je třeba konstatovat, že je zde návrh na zamítnutí, o kterém nyní budeme hlasovat, a pak případně podle rozhodnutí o tomto návrhu budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Takže nyní konstatuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, a to dle usnesení hospodářského výboru číslo 234 ze dne 6. 3. Dámy a pánové, prosím o klid v sále. Zahájím hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto sněmovního tisku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 113. Přihlášeno 152 poslanců, pro návrh 8, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Tím přicházíme k další fázi projednávání tohoto tisku. Budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim vyjádřil své stanovisko. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedající. Členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámil s procedurou hlasování. Měla by být víceméně jednoduchá, protože byly podány tři pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh poslance Doktora pod písmenem A, který máte uvedený v tisku 836/2. Potom pozměňovací návrh poslance Šidla pod písmenem B a nakonec pozměňovací návrh poslance Husáka jako komplexní pozměňovací návrh k novele zákona pod písmenem C.

Procedura by spočívala v tom, že u poslance Husáka se jedná o komplexní pozměňovací návrh a o úpravy, kterou avizoval ve svém vystoupení v obecné rozpravě. Takže bychom hlasovali o tomto pozměňovacím návrhu jako o prvním, to znamená pod písmenem C, a navrhuji jako hlasování o celku. Potom bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích poslance Doktora pod písmenem A v případě, že nebudou přijaty pozměňovací návrhy pod písmenem C. Jinak je tento pozměňovací návrh jako celek nehlasovatelný. Na závěr by se hlasovalo o pozměňovacích návrzích poslance Šidla, kde v případě, že budou přijaty pozměňovací návrhy pod písmenem C poslance Husáka, nejsou hlasovatelné pozměňovací návrhy pod písmeny B2, B3, B4 a byl by hlasovatelný pouze jeden, který je legislativně technickou úpravou pod písmenem B1. A to závěrečné hlasování by bylo o zákonu jako o celku.

Takže pane předsedající, tak to vypadá.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Procedura je jasná. Chci se zeptat: Chce někdo dát hlasovat o proceduře? Chce někdo vystoupit k návrhu procedury? Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že procedura je jednoduchá, nemusíme o ní hlasovat, nikdo to nenavrhuje. Takže pane zpravodaji, prosím, pojďme k prvnímu hlasování.

 

Poslanec Karel Šidlo: Takže první hlasování, jak jsem avizoval, je hlasování o pozměňovacích návrzích, o komplexním pozměňovacím návrhu poslance Husáka pod písmenem C. Moje stanovisko neutrální. (Navrhovatel: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 114. Přihlášeno 155 poslanců, pro návrh 114 poslanců, proti žádný poslanec, návrh byl přijat. Prosím pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Jak už jsem avizoval při seznámení s procedurou, tím pádem pozměňovací návrhy poslance Doktora pod písmenem A jsou oba dva nehlasovatelné a hlasovatelný je pouze pozměňovací návrh poslance Šidla pod písmenem B1.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Ano. Prosím o stanovisko formálně, pane zpravodaji. (Zpravodaj: Já samozřejmě kladné. Navrhovatel: Kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 115. Přihlášeno 156 poslanců, pro návrh 147 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Pokud mě neklamou moje záznamy, procedura byla naplněná, prohlasovali jsme všechny pozměňovací návrhy a nyní je to na vás, pane předsedající. Budeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Ano, pane zpravodaji. Mám stejné záznamy jako vy. Tedy přečtu závěrečné usnesení.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Husáka, Ludmily Bubeníkové, Václava Cempírka, Jaroslava Ečka, Františka Laudáta a Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 836, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pro toto usnesení? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 116. Přihlášeni 151 poslanců. Pro 83, proti 10. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji a konstatuji, že jsme se vypořádali s třetím čtením tohoto návrhu zákona.

Pan poslanec Husák. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych moc poděkovat za podporu tohoto zákona. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Pan poslanec Korte se hlásí.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl obrátit na přihlížející mladé lidi na balkonu, aby se v žádném případě nenechali ovlivnit úrovní jazykového projevu přítomných poslanců a poslankyň, jinak neodmaturují. Neříká se dvěmi, ale dvěma. Neříká se hlasovati něco, ale hlasovati o něčem. A neříká se spousta jiných věcí, které zde z tohoto mikrofonu zazněly, neříká se například bysme, ale bychom. Takže prosím, dejte si na to pozor.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. (Potlesk převážně z řad pravice.) Lingvistické okénko.

 

Nyní přejdeme k druhému pevně zařazenému bodu. Je to

132.
Návrh poslanců Jana Husáka, Zdeňka Bezecného, Ludmily Bubeníkové,
Jaroslava Ečka, Petra Gazdíka, Martina Gregory, Michala Janka, Luďka Jeništy,
Jany Kaslové, Heleny Langšádlové, Františka Laudáta, Jiřího Olivy
a Renáty Witoszové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 755/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP