(15.10 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Hlasovali bychom o bodě D1. Stanovisko negativní. (Ministr má rovněž negativní stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 162, přihlášeno 145, pro 11, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Bod D2 je nehlasovatelný. Hlasovali bychom o bodech D3, D4, D5 a D6. Zeptám se, jestli chceme hlasovat dohromady o těchto všech bodech, nebo zda je tady požadavek, abychom hlasovali odděleně. Pokud můžeme hlasovat současně, tak stanovisko ke všem bodům negativní. (Ministr rovněž negativní stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Neregistruji žádnou námitku proti společnému hlasování. Přistoupíme k hlasování o těchto návrzích jako o celku.

Kdo souhlasí s těmito návrhy? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 163, přihlášeno 145, pro 10, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Bod D7. S ohledem na to, že jsme již přijali hlasování pod bodem C2, aspoň jak doufám, že mé poznámky neklamou, tak tento bod je nehlasovatelný.

K bodu D8, ten je hlasovatelný, pokud nebyl přijat bod C3, a ten, pokud mě poznámky neklamou, přijat nebyl. V tom případě bychom hlasovali o bodu D8, D9 a D10. Dávám ke zvážení, zda bychom mohli hlasovat o všech bodech současně. Stanovisko negativní ke všem bodům. (Ministr rovněž negativní stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Je námitka k tomu, abychom hlasovali o všech bodech současně? Nevidím žádnou námitku.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s těmito návrhy? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 164, přihlášeno 144, pro 9, proti 123. Konstatuji, že tyto návrhy nebyly přijaty.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Body D11 až D13 jsou nehlasovatelné. Budeme hlasovat o DII, poslanec Kádner, soudní přezkum rozhodnutí v případě státního občanství. Stanovisko výrazně negativní. (Ministr rovněž negativní stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 165, přihlášeno 144, pro 10, proti 124. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní budeme hlasovat o písmeni E, pan poslanec Babák, udělení státního občanství z důvodu významného ekonomického přínosu. Stanovisko negativní. (Ministr rovněž negativní stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 166, přihlášeno 144, pro 9, proti 123. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní bychom hlasovali o bodu F, legislativně technické opravě navržené mnou ve druhém čtení a zároveň o legislativně technické opravě, kterou jsem načetl v tomto třetím čtení. Navrhuji hlasovat současně. Stanovisko kladné. (Ministr rovněž kladné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 167, přihlášeno 144, pro 133, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní bychom, vážený pane místopředsedo, hlasovali o návrhu zákona jako celku. Stanovisko zpravodaje kladné. (Ministr rovněž kladné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ještě se ujistím, že u legislativy je vše v pořádku. Ano. Takže můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), podle sněmovního tisku 827, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 168, přihlášeno 144, pro 132, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím končíme projednávání tohoto bodu.

 

Dovolte mi, abych vás před dalším bodem ještě seznámil s omluvou. Pan doktor Pospíšil se omlouvá z dnešního odpoledního bloku jednání 52. schůze ze zdravotních důvodů.

 

Budeme pokračovat projednáním bodu s pořadovým číslem 87, kterým je

87.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 854/ - třetí čtení

Pana ministra Kubiceho máme u stolku zpravodajů. Prosím paní zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní kolegyni Andrýsovou, aby zaujala svoje místo. Konstatuji, že ani návrh na zamítnutí ani žádné pozměňovací návrhy nebyly k tomuto bodu předneseny.

Otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Pane ministře, paní zpravodajko, přejete si závěrečná slova? Nepřejete. Vzhledem k tomu, že žádné návrhy předneseny nebyly, můžeme hned hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona číslo 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 854."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 169, přihlášeno 141, pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končíme projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat v projednání bodu s pořadovým číslem 89, kterým je

89.
Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 718/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP