(15.00 hodin)
(pokračuje Tejc)

Pokud bychom se byli schopni vypořádat i s bodem D takto komplikovaně, přijde druhá část bodu D, to je D II, opět návrh pana poslance Kádnera, týkající se soudního přezkumu rozhodnutí z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, který by byl samozřejmě hlasovatelný za všech okolností, a taktéž bychom hlasovali samostatně o bodu E pana poslance Babáka.

Na závěr bychom hlasovali o bodu F, tedy legislativně technické opravě, kterou jsem načetl již ve druhém čtení, a také o druhém hlasování, respektive obou současně, nebude-li proti tomu námitka, i o té legislativně technické opravě, kterou jsem načetl při dnešním jednání. Pak bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Má připomínku kolega Korte.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil navrhnout rozdělit bod A, to znamená pozměňovací návrhy ústavního výboru, na dva bloky, a sice 1 až 18 jedna skupina, a 19 a 20 jako skupina druhá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Máme jasno, pane zpravodaji? Prosím, paní kolegyně Bebarová-Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji. Také prosím o částečnou změnu pořadí procedury hlasování, pokud jde o blok A, tedy návrhy ústavněprávního výboru. S ohledem na kolizi s některými, pouze s některými z mých návrhů pod bodem C navrhuji předřadit hlasování o bloku A hlasování o C1 a C5. Zjednodušíme tím proceduru, že pokud by návrhy nebyly přijaty, je A hlasovatelné jako celek, v opačném případě by se hlasoval pouze zbytek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Máme jasno, co paní kolegyně navrhovala?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Snad ano, nicméně já bych si dovolil za sebe jako zpravodaje trvat na té proceduře tak, jak jsem ji navrhl, protože je opravdu složitá. Nerad bych se dostal do kolize s jinými ustanoveními, byť chápu samozřejmě snahu paní poslankyně Rujbrové o to, aby se její návrhy případně nestaly nehlasovatelnými, nicméně pokud by to bylo možno, tak bych doporučoval, abychom se vypořádali hlasováním s tímto návrhem, s tím, že já samozřejmě akceptuji hlasování samostatně o bodu A19 a 20, jak to navrhl pan poslanec Korte, s tím, že nejdříve bychom asi hlasovali o variantě paní poslankyně Rujbrové jako pozměňovacím návrhu k té proceduře, s tím, že za mě je stanovisko negativní.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobře, takže pokud jsem to pochopil správně, tak první hlasování bude hlasování o změně procedury, návrh, který vznesla paní kolegyně Bebarová-Rujbrová. Prosím ještě připomínku.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Já se to pokusím usnadnit, i když to bude možná delší, a to tedy v případě za situace, kdy pan zpravodaj nesouhlasí s předřazením hlasování o mých pozměňovacích návrzích, navrhuji oddělené hlasování v rámci bloku A o bodu A1, 2. Podotýkám, ty by mohly být následně dohromady, a A19. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Tak to můžeme asi vyhovět. Dobře. Tak, přesto o proceduře nechám hlasovat.

 

Kdo souhlasí s návrhem procedury tak, jak ji přednesl pan zpravodaj, s úpravou, kterou teď navrhla paní kolegyně Bebarová-Rujbrová a kolega Korte?

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s procedurou tímto způsobem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 153. Přihlášeno 144, pro 126, proti nikdo. Proceduru jsme schválili.

 

Takže pane zpravodaji, prosím o přednášení jednotlivých návrhů.

 

Poslanec Jeroným Tejc: V tomto případě bychom ve druhém čtení hlasovali ve druhém čtení nejdříve o písmenu B, tedy výbor pro bezpečnost, body B1 až B6. A hlasovali bychom jako o celku, pokud nejsou námitky.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Nevidím žádné námitky, zahajuji hlasování -

 

Poslanec Jeroným Tejc: Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane ministře? (Ano, souhlas.) Toto hlasování prohlašuji za zmatečné, protože jsem ho již zahájil.

 

Takže budeme hlasovat o tomto návrhu. Stanoviska jste slyšeli.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 155. Přihlášeno 144, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Následně bychom hlasovali o bodech A 1 a A 2. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s těmito návrhy? (Ministr: Kladné.) Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 156. Přihlášeno 144, pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Paní kolegyně Bebarová-Rujbrová - faktická poznámka je omyl. Děkuji. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní budeme hlasovat současně o bodech A3, A4, A5, A6, A7 jako doplnění B1, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17 a A18. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s těmito návrhy? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 157. Přihlášeno 144, pro 133, proti nikdo. Tyto návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní budeme hlasovat o bodech A19, A20. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s těmito návrhy? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 158. Přihlášeno 143, pro 80, proti 25. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní bychom pokračovali v hlasování o bodech z části C s tím, že jako hlasovatelné jsou body C2 a C3. Dovoluji si nechat hlasovat nejdříve o bodu C2. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 159. Přihlášeno 144, pro 125, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní bychom hlasovali o písmenu C 3 paní poslankyně Rujbrové. Stanovisko kladné. (Ministr: Záporné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 160. Přihlášeno 144, pro 77, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní bychom hlasovali o legislativně technické opravě k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kádnera. Stanovisko kladné. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s těmito úpravami? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 161. Přihlášeno 144, pro 129, proti nikdo. Tyto návrhy byly přijaty.***
Přihlásit/registrovat se do ISP