(12.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Rád bych se vyjádřil ke dvěma požadavkům, které tady zazněly. Řekl jsem ve svém úvodním slově a opakuji znovu, že jsme si vědomi politické reality a že samozřejmě chápeme, že chceme-li mít ústavní většinu, posuneme jednotlivá pásma parametricky tak, jak si víceméně bude přát opozice. Pokud sociální demokracie říká, a já jsem to zaslechl ve slově pana poslance Sobotky, že bude ctít dluhovou hranici 60 %, pak opravdu jsme ochotni přistoupit na vaše návrhy, protože nám záleží na tom, aby ústava byla schválena.

Otázka přerušení do okamžiku, než bude předložen prováděcí zákon. Říkal jsem ve své úvodní řeči a opakuji znovu, že zákon teď prochází vnitřním připomínkovým řízením, do vnějšího připomínkového řízení ho zasílám v úterý příští týden a že připomínková místa rozšířím o adresu všech politických klubů v Poslanecké sněmovně. Přijde mi tedy mnohem efektivnější, přijde mi mnohem efektivnější, abychom v rámci odborné i politické rozpravy ve druhém čtení diskutovali i tento prováděcí zákon tak, aby ho sem vláda mohla předložit na základě konsensu tak, jak předjednáme s opozicí. Přijde mi to mnohem efektivnější než čekat na to, až ho sem vláda předloží - a pak budeme opět zase hledat konsensus i na tom prováděcím zákoně. Proto si dovoluji požádat, abychom tu rozpravu nepřerušovali, abychom v ní kontinuálně pokračovali.

Chci říct, kolegové ze sociální demokracie, že pokud si ústavu skutečně přejete, tak se zcela jistě domluvíme, protože, opakuji, jsme ochotni přistoupit na váš - na váš - návrh parametrů jednotlivých pásem. Pokud ji ovšem nebudete chtít, tak prostě nebude, což bych pokládal za velikou škodu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Zeptám se pana zpravodaje, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych jen zopakoval, jaké návrhy v rozpravě padly. První návrh. Pan kolega Sobotka navrhoval přerušení neboli odročení projednávání tohoto zákona do doby předložení prováděcího zákona. A druhý návrh, který padl několikrát, byl - zákon na vrácení k přepracování. Tyto dva návrhy jsou hlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě jsem zaznamenal pana kolegu Petra, který navrhoval stažení. O tom hlasovat ale nemůžeme. To vidím v rovině apelu na předkladatele, který mu evidentně nechce vyhovět, takže budeme hlasovat pouze o těch dvou návrzích, které přednesl pan zpravodaj.

Zahájíme tedy hlasování. První hlasování bude... Je tady žádost na odhlášení, takže vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Tím prvním návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh pana poslance Sobotky, který navrhuje přerušení a odročení tohoto bodu do doby předložení návrhu prováděcího zákona. Je tomu tak, pane poslanče? (Souhlas.)

Číslo přihlášených se již ustálilo. Pardon. (Poslanec Skokan oznamuje, že mu nefunguje hlasovací kartička.) Ano. Dobře. Ještě prosím o strpení. Pan poslanec Skokan má obtíže s hlasovacím zařízením. Dostávám signál, že je vše v pořádku a že nic nebrání tomu, abych zahájil hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování číslo 37 přihlášeno 183, pro 78, proti 104. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat návrhem pana poslance Dolejše, který navrhuje vrátit tento návrh navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování číslo 38 bylo přihlášeno 183, pro 78, proti 105. Tento návrh nebyl přijat.

 

A nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Já se ptám, zda má někdo jiný návrh. Není takový návrh.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna přikazuje tento návrh výboru rozpočtovému k projednání. Kdo je pro?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 39 přihlášeno 183, pro 178, proti 1. Toto usnesení bylo přijato.

 

Tento návrh jsme tedy přikázali rozpočtovému výboru a já končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, budeme projednávat bod

25.
Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
a o změně dalších souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 768/ - prvé čtení

Poprosím o úvodní slovo ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, dovolte, abych předložil vládní návrh zákona, který je plně transpoziční normou, protože transponuje do českého právního řádu směrnici Rady o správní spolupráci v oblasti daní. Je to směrnice, která se dominantně týká zvýšené - toho typu spolupráce, v řadě případů automatické spolupráce při výměně informací mezi daňovými správami. Cíl je jediný: minimalizovat daňové úniky, ke kterým dochází při přeshraničních obchodech a finančních transakcích.

Dovolím si připomenout, že návrh zákona byl zaslán do Poslanecké sněmovny již v srpnu minulého roku. Vzhledem k poměrně velkému objemu agendy se vždy stalo, že byl vyřazen z programu. A vzhledem k tomu, že transpoziční lhůta je k 1. 1. 2013, a vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že pro kohokoliv z nás je tento zákon významným politikem, si pak dovolím požádat o zkrácení lhůty na 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Prosím nyní o slovo zpravodaje. Pro prvé čtení byl určen zpravodajem pan poslanec Radim Vysloužil. Je omluven. Budeme muset tedy hlasovat o náhradním zpravodaji v prvém čtení. Bude to pan kolega Cogan. Tak tedy zní návrh.

 

Zahajuji hlasování číslo 40. Ptám se: Kdo souhlasí s tím, aby se zpravodajské role k tomuto bodu již v prvém čtení ujal pan poslanec Cogan? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 40, přítomno 178, pro 127, proti nikdo.

 

Prosím tedy pana poslance Cogana o slovo zpravodaje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP