(18.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Přednesu návrh usnesení o celém předloženém návrhu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 880, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 245, přihlášeno je 99, pro hlasovalo 80, proti 8. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Myslím, že můžeme ukončit projednávání bodu 164. (Velký hluk v sále.)

Pan ministr Kalousek se hlásí o slovo. Prosím o klid! Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já bych jenom rád zdvořile pozdravil opozici, která tady při minulém hlasování tohoto zákona bombardovala vládu a vyčítala jí alibismus, že si vláda dovolila předložit varianty. Ono bylo jedno, kolik vláda těch variant předložila, protože pak jsme stejně hlasovali o poslaneckém návrhu. Nicméně tentokrát jste se na alibisticky vypnuli. Konečně vím, co to je alibismus a co alibismus není.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že můžeme přikročit k dalšímu návrhu. Před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 359 o sociálně-právní ochraně dětí, bychom ale měli podle § 99 odst. 5 posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu ve zkráceném jednání.

Otevírám rozpravu k tomu, jestli jsou podmínky pro projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání. Kdo se hlásí do této rozpravy? Když nikdo, tak rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu usnesení, které vám přečtu:

 

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 881 ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 246, přihlášeno je 167 poslanců, pro hlasovalo 120, proti 2. Bylo to přijato. Tento návrh usnesení jsme schválili.

 

(Probíhá kontrola hlasování.) Můžeme pokračovat. Pan poslanec Petrů se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Já jenom pro stenozáznam. Chtěl jsem se zdržet, ale mám na sjetině ano. Takže jenom pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme přistoupit k projednávání bodu 165. Je jím

165.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 881/ - zkrácené jednání

Máme tady před sebou sněmovní tisk 881 a návrh by opět měla přednést ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Takže ji prosím, aby se ujala slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně poslankyně, páni poslanci, budu předkládat druhý návrh zákona, který řeší situaci, která nastala v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí a také novely zákona o zaměstnanosti formou pozměňovacího návrhu tehdy ve sněmovním tisku číslo 564.

V době projednávání tohoto sněmovního tisku v Poslanecké sněmovně Ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládalo, že k datu účinnosti zákona karta sociálních systémů již bude příjemcům dávek pěstounské péče, podpor v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a také klientům pobírajícím kompenzaci odstupného plynule předávána, to znamená, že nový systém bude plně funkční. Z tohoto důvodu nebylo ani v jedné z novel navrženo přechodné ustanovení pro výplatu dávek. Právě s ohledem na posílení právní jistoty příjemců uvedených dávek jsou v předkládaném materiálu navrhovány legislativní změny, které řeší přechodné období pro výplatu těchto podpor a dávek od ledna 2013 do prosince 2013, a to shodně, jak je tomu u ostatních sociálních dávek, tedy na základě příslušných přechodných opatření. Navrhuje se tedy stejná dikce novel zákona, to znamená, že do dne vydání karty sociálních systémů se tyto dávky budou vyplácet podle volby příjemce buď převodem na platební účet, anebo v hotovosti.

Ještě chci dodat, že tento návrh zákona byl projednán dnes ve výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a výbor jej doporučil svým usnesením schválit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já děkuji paní ministryni za úvodní slovo. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl návrh zákona přikázán, jej projednal a přijal usnesení 881/1. Poprosím pana poslance Jaromíra Drábka, aby nás seznámil s výsledkem projednávání ve výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Drábek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý večer vážené kolegyně, vážení kolegové.

Usnesení výboru pro sociální politiku ze dne 18. prosince 2012 ke sněmovnímu tisku 881 zní:

Po úvodním slově Ludmily Müllerové, ministryně práce a sociálních věcí, a zpravodajské zprávě poslance Jaromíra Drábka a po rozpravě výbor pro sociální politiku

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 881 přikázaný výboru podle § 99 odst. 3 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

a) projednala v obecné rozpravě,

b) projednala všechny jeho části i v rozpravě podrobné,

c) projednala jej do úterý 18. prosince do 19 hodin.

2. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 881, schválila.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP