(18.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Jenom upozorňuji, že teď není rozprava, kdy bych dával poslancům slovo. Když se někdo hlásí, tak jen upozorňuji, že to není nějaká moje zvůle, ale nemohu tak učinit.

Nyní prosím, když jsme se takto vypořádali s tímto usnesením, tak bych přistoupil k rozpravě podrobné. V této chvíli otevírám podrobnou rozpravu a očekávám, že se do ní přihlásí, kdo bude chtít přednést nějaké pozměňovací návrhy. Je otevřena podrobná rozprava. Jako první se hlásí pan poslanec Čechlovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 4973.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď poprosím paní poslankyni Janu Suchou.

 

Poslankyně Jana Suchá: Vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím načíst již podruhé pozměňovací návrh týkající se změny z 2,75násobku na 3násobek.

Tady článek I zákona bude znít takto: V § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb. se za slovo "roku" vkládá slovo "3násobek".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já jenom bych pana poslance Čechlovského, když o tom uvažuji, přece jen požádal, kdyby to přečetl, protože tady v tomto režimu, vzhledem k tomu, že postupuje... (Protestní hlasy ze sálu.) Je to tak dlouhé? Dobře. (Ozývají se hlasy, že to všichni mají.) Pokud to všichni mají - je to tak, že to všichni mají? Všichni vědí, o co jde? Dobře, nebudu na tom trvat, pane poslanče. Dobře. Děkuji. Slyším, že to všichni mají.

Do podrobné rozpravy nemám žádné přihlášky. Pan ministr? Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Dámy a pánové, já nechci zdržovat projednávání tohoto bodu, jen chci Sněmovnu upozornit na to, že pokud nebude schválen návrh, který přednesla poslankyně Suchá, tak lze do značné míry očekávat ze strany soudců žaloby o určení zvýšení mzdy, jak to bývalo vždycky. Já považuji za svoji povinnost na to Sněmovnu upozornit.

Také bych byl rád, kdyby prošel ten takzvaný 3násobek. Přestože já v tomto schvalovacím řízení nebo v této formě řízení nemohu nic navrhovat, tak jsem jenom chtěl podpořit tento návrh a dělám to proto, že by byl nepochybně ústavně konformnější a možná by byl konečně v této otázce klid. Takto dost možná nebude.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Stále probíhá rozprava. Do podrobné rozpravy se ještě hlásí pan poslanec John. (Hlásí se s faktickou poznámkou.) Ne, probíhá podrobná rozprava a tam je řečeno, co se může. Vystoupit samozřejmě může, ale jenom upozorňuji, že v rámci podrobné rozpravy prosím.

Podrobnou rozpravu můžeme ukončit. Nyní, pokud je situace přehledná a není třeba dělat přestávku na zpracování pozměňovacích návrhů, tak bychom mohli pokračovat. Nikdo už nechce nic říci? Ani paní ministryně? Ani zpravodaj? V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu.

Podle § 99 odst. 7 zákona může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona. (Neustále se ozývají nesrozumitelné výkřiky ze sálu. Poslanci John a Babák se mimo mikrofon dohadují s předsedajícím, kdy může vystoupil poslanec John s faktickou poznámkou.) Já tady teď nechci debatovat. Byla podrobná rozprava, ve které bylo možné přednést pozměňovací návrhy. Každý měl prostor je říci. Pak jsem podrobnou rozpravu ukončil, takže teď postupujeme podle jednacího řádu.

Podle § 99 odst. 1 můžeme ve zkráceném jednání okamžitě zahájit třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém. Zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu a očekávám, že zpravodaj poslanec Vilímec bude se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou teď otevírám. Otevírám rozpravu ve třetím čtení.

V této chvíli omlouvám Petra Nečase z neúčasti na 49. schůzi od 19. hodiny do konce z pracovních důvodů. Takže teď jsem obdržel omluvu premiéra, se kterou jsem vás seznámil.

Zároveň opakuji, že se nacházíme v rozpravě, do které se hlásí poslanec Radek John. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek John: Děkuji. Já bych chtěl jenom říci, aby bylo průzračně jasné každému ve Sněmovně, že pozměňovací návrh pana Čechlovského, to je osvobození náhrad od platby sociálního a zdravotního znamená, že pokud to poslanci schválí, tak si zvýší příjmy. Čili každý poslanec, který to schvaluje, si zvyšuje příjmy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vás ještě upozorním, že v této chvíli jsme ve třetím čtení. Tady je možné přednášet pouze eventuálně legislativně technické úpravy k pozměňovacím návrhům, které padly. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Požádám o závěrečné slovo paní ministryni nebo zpravodaje. (Nechtějí vystoupit.) A když, tak budeme hlasovat.

Prosím pana zpravodaje, aby nám shrnul, co bychom nyní měli správně učinit. Mám tady návrh, abych vás odhlásil, tak vás rovnou odhlašuji, ještě než dám slovo zpravodaji, a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy jsou skladebné k návrhu vládnímu, tak hlasovací procedura nebude složitá. Navrhuji, aby se hlasovalo tak, jak pozměňovací návrhy byly předloženy, nejprve o pozměňovacím návrhu, který předložil pan poslanec Čechlovský a pak o pozměňovacím návrhu, který předložila paní poslankyně Suchá. Poté bychom mohli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je někdo jiného názoru nebo protestuje někdo proti této proceduře? Pokud ne, tak si myslím, že je to poměrně přehledné, a můžeme začít hlasovat. Prosím, pane poslanče, řekněte vždy, o čem hlasujeme, a prosím o názor váš a paní ministryně. Můžeme začít.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: První je pozměňovací návrh, který předložil pan poslanec Jan Čechlovský. Stanovisko zpravodaje - doporučuji. (Ministryně má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 243, přihlášeno je 94, pro hlasovalo 69, proti 21, takže to bylo přijato. Prosím dále.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Druhý pozměňovací návrh předložila paní poslankyně Jana Suchá. Stanovisko zpravodaje je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně?

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Já - protože se jedná o vládní návrh, vláda předkládala 2,75 - v tomto případě negativní.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 244, přihlášeno 106, pro hlasovalo 24, proti 32, takže to bylo zamítnuto.

 

Nyní bychom zřejmě měli hlasovat o celku návrhu zákona. Je to tak? (Zpravodaj souhlasí.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP