(Jednání pokračovalo v 18.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, dámy a pánové, je 18 hodin 10 minut, já vás tedy svolávám do sněmovny, abychom mohli začít hlasovat program schůze. Prosím všechny, abyste se přihlásili a posadili a abyste se přihlásili, kdo jste ve sněmovně. Doufám, že tady mám teď správně rekapitulováno, jaký je výsledek tady té rozpravy o pořadu schůze, protože po vetu, které jsem obdržel, mi tady zůstalo hlasování - vlastně jenom návrhy dvou poslanců, které bychom měli hlasovat. Ještě jednou tedy prosím, abyste se definitivně posadili, a budeme hlasovat.

Já vám tedy připomínám, že to, co bychom měli hlasovat, je - jednak nejdřív budeme hlasovat návrh pana poslance Šincla a pak druhý je návrh pana poslance Marka Bendy. Všechno ostatní podle toho, jak jsem to sledoval, bylo vetem dvou klubů z hlasování vyřazeno. Takže myslím, že můžeme začít.

 

Opakuji tedy, první hlasování je návrh pana poslance Ladislava Šincla, který chtěl dnes po pevně zařazených bodech zařadit bod Informace premiéra nebo ministra financí o vysokých platech vyvolených úředníků. To je tedy první hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit dneska po pevně zařazených bodech tento návrh pana poslance Ladislava Šincla - informaci premiéra. Kdo je tedy pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 237, přihlášeno je 147, pro hlasovalo 68, proti 62, takže tohle je zamítnuto.

 

A tak teď nám tady zůstává návrh pana poslance Marka Bendy a ten vám přečtu, abyste si ho tedy oživili. Je to návrh zítra pevně zařadit body ráno 2, 4, 7, 8 a 156, to jsou všechny ty vratky, jak tedy prezidenta, tak Senátu. Potom by to bylo zařadit body 103 a 107, to jsou všechny ty rozpočtové záležitosti - 103 až 107, tedy série těchto bodů, které všechny se týkají rozpočtu, to je ten rozpočtový balík. A kromě toho ještě je tady návrh ve 13 hodin volit místopředsedu a ve 12.45, vlastně ještě před tím, změny v orgánech Sněmovny.

Pan poslanec Kováčik do toho chce něco.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Ne přestávka ne, v žádném případě, nebojte se, dost bylo přestávek. Ale chtěl jsem se zeptat, pane místopředsedo, jestli byla správná moje informace nebo můj postřeh, a chtěl bych se také zeptat předsedů poslaneckých klubů, kteří navrhovali veto - nevšiml jsem si, že by byl vetován můj návrh na zařazení nového bodu Informace ministra zdravotnictví atd., atd., kde jsem ještě upravoval dobu zařazení toho bodu. Skutečně ten návrh tady nezazněl, a pokud vím, ani se o něm teď nehlasovalo. Takže bych prosil, aby se o tom bodu ještě hlasovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To se taky týkalo zdravotnictví? Aha, tady je to, objevili jsme to, výborně. To je tedy nový bod Informace ministra zdravotnictví k vážnému ohrožení poskytování zdravotní péče v České republice. První bod po pevně zařazených bodech. Takže pokud si to správně vybavuji, tak skutečně v návrhu pana poslance Gazdíka tento bod nebyl, to pan poslanec... Takže ten skutečně zůstává ve hře. Takže ještě než začneme diskutovat nebo hlasovat ten návrh pana poslance Marka Bendy, musíme se vypořádat s návrhem pana poslance Pavla Kováčika. Takže budeme hlasovat. Nikdo to nezpochybňuje.

 

Budeme hlasovat tedy návrh pana poslance Kováčika zařadit nový bod Informace ministra zdravotnictví k vážnému ohrožení poskytování zdravotní péče v České republice.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, tento bod zařadit po pevně zařazených bodech jako první, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 238, přihlášeno 168, pro hlasovalo 79, proti 82. Výsledek je tedy, že by to bylo zamítnuto.

 

Paní poslankyně Drastichová se hlásí o slovo.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Pane předsedající, já se omlouvám, ale také jsem neslyšela veto pana Gazdíka na bod pana poslance Johna. Ještě jsem si to ověřovala ve stenozáznamu, takže si myslím, že bychom o tomto bodu také měli hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pana poslance Johna? Já poprosím pana poslance Johna, jestli by to mohl ještě zopakovat. (Poznámka z pléna.) Ne celé vystoupení, jenom... (Smích v sále.) Omlouvám se panu poslanci, kdyby to tak náhodou špatně pochopil, tak... Prosím, jenom ten bod.

 

Poslanec Radek John: Já samozřejmě respektuji přání předsedkyně Sněmovny, ale jinak bod byl Informace ministra zdravotnictví o vládní politice redukce nemocnic a o úhradové vyhlášce.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, tak pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych chtěl sdělit jménem poslaneckých klubů ODS a TOP 09 a Starostové, že i na tento bod je veto. (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže i na tento bod je podáno veto vůči tomuto bodu, což tedy znamená, že jej nemohu nechat hlasovat podle jednacího řádu. A ještě někdo to chce zkusit? Když ne, tak budeme pokračovat podle těch bodů, které tedy navrhuje pan poslanec Benda.

 

Prosím vás, já jsem už to tady pokoušel jednou vypočítat. Měli bychom teď v balíku hlasovat ten návrh pevného zařazení bodu 2, 4, 7, 8, 156, to jsou ty vratky, potom tedy body 103 až 107 a zároveň ve 13 hodin hlasovat volbu místopředsedů, ve 12.45 předtím bod 157, změny orgánů Sněmovny. Toto v jednom balíku zkusíme odhlasovat, jestli nikdo neprotestuje. Tak zkusíme to.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tyto body, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 239, přihlášeno je 169, pro hlasovalo 90, proti 28, takže toto bylo přijato. Máme program na zítřek.

 

A teď tady byl ještě ten nový bod, který jste navrhoval, a to bylo potvrzení předsedů výborů. Takže ten byl hned za ně. Hned za ně dát tento nový bod. Takže to je hlasování o novém bodě - potvrzení předsedů výborů.

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro to, potvrdit předsedy výborů, zařadit, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 240, přihlášeno je 169, pro hlasovalo 133, proti 8. Takže výsledek je, že i tento nový bod byl zařazen do zítřejšího programu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP