(18.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Teď bychom se měli pustit do prvního bodu. Je to

164.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 880/ - zkrácené jednání

Měli bychom posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu k posouzení, jestli jsou podmínky pro projednání ve zkráceném jednání. Hlásí se někdo do rozpravy o tom, jestli ty podmínky jsou splněny? Pokud se nikdo do této rozpravy nehlásí, rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování. Přečtu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 880, ve zkráceném jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení schválit, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 241. Přihlášeno je 168 poslanců, pro hlasovalo 160, proti 3. Takže to bylo přijato.

 

Otevírám tedy složku s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 236, o platu. Přál bych si, kdyby paní ministryně práce a sociálních věcí uvedla tento návrh, než půjdeme dále. Poprosím paní ministryni, kdyby nás seznámila s návrhem. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás velmi stručně seznámila s obsahem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a s důvody jeho předložení.

Vláda poté, co nebyl schválen její předchozí návrh řešení, které se omezuje na nové stanovení obecné úrovně platové základny. Podle této platové základny tak mají být od 1. ledna 2013 určovány platy pouze soudcům obecných soudů a zprostředkovaně též platy státním zástupcům. Žádnou jinou změnu vláda v zákoně nenavrhuje, to znamená, že platy představitelů státní moci, tedy mimo jiné i poslanců a senátorů, budou až do konce roku 2014 určovány ze zvláštní platové základny stanovené v § 3 citovaného zákona, to je z výše 51 731 korun. Výši platové základny navrhla vláda ve výši 2,75násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažených podle výsledků zveřejněných Českým statistickým úřadem za předminulý kalendářní rok.

Pevně věřím, že předložený vládní návrh bude schválen, protože v opačném případě nebude stanovena pro určení platů soudců a státních zástupců žádná platová základna. Ústavní soud totiž neobnovil předchozí výši platové základny ve výši trojnásobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle výsledků statistického úřadu. Myslím si, že toto právě někteří poslanci předjímali. Ústavní soud dnem 31. prosince 2012 stanovenou výši obecné platové základny zrušil.

Chci ještě dodat, že předložený návrh vládního zákona dnes projednal rozpočtový výbor Sněmovny, vyjádřil s vládním návrhem zákona souhlas.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako tisk 880/1. Požádám zpravodaje výboru poslance Vladislava Vilímce, aby nás seznámil s výsledkem projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru ke sněmovnímu tisku 880/1 projednávanému ve stavu legislativní nouze. Přečtu usnesení rozpočtového výboru kompletně, protože tam se také navrhuje Poslanecké sněmovně, aby přijala určité usnesení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Napadlo mě, že by to třeba stačilo v podrobné - nestačilo by to potom v podrobné přečíst?

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Ne, tam se musí ještě rozhodnout, jestli se upustí od obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Dobře, tak to přečtěte. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Přečtu to kompletně.

Po úvodním slově náměstka ministryně práce a sociálních věcí pana Šimerky, zpravodajské zprávě pana poslance Vilímce a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 880) přikázaného mu podle § 99 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

a) neprojednávala v obecné rozpravě;

b) projednala všechny jeho části v rozpravě podrobné;

c) projednala jej do úterý 18. prosince do 19.00 hodin;

d) přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna podle § 99 odst. 7 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny upouští od obecné rozpravy."

Dále rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona ve znění předloženém vládou České republiky podle sněmovního tisku 880 schválila, a pak zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodaji panu poslanci Vilímcovi. Z toho, co tady přednesl, jsem si odnesl, že v této chvíli podle návrhu, který byl tady předložen, musíme rozhodnout o tom, jestli povedeme obecnou rozpravu. Vážení kolegové, sledujte mě. Tady zaznělo, že budeme hlasovat o tomto usnesení, které nám doporučuje hlasovat výbor. Já vám ho teď přečtu a budeme o něm hned hlasovat. Tak prosím, sledujte bedlivě, co přečtu. Přečtu toto:

 

"Poslanecká sněmovna podle § 99 odst. 7 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, upouští od obecné rozpravy. O tom teď hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 242. Přihlášeno je 161. Pro hlasovalo 133, proti 2. Toto usnesení, které navrhl výbor, bylo přijato. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP