(15.50 hodin)

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Hovoříme-li o prodeji Lobkovického paláce, je třeba uvádět tento prodej v příslušných souvislostech. Prodej je součástí záměru na řešení problematiky nemovitostí pro diplomatické mise České republiky a Spolkové republiky Německo, což bylo řešeno usnesení vlády České republiky č. 346 ze dne 21. května 2011.

Česká republika bude nucena v krátkodobém výhledu řešit zásadní problém nevyhovujícího stavu stávající budovy zastupitelského úřadu v Berlíně. Provoz budovy je neekonomický, sto milionů korun ročně, což zatěžuje rozpočet Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Budova neodpovídá současným potřebám a je naddimenzovaná. Technický stav budovy vyžaduje v blízké budoucnosti komplexní rekonstrukci v řádu stovek milionů korun. Po zvážení všech alternativ má Ministerstvo zahraničních věcí České republiky zájem prodat stávající nemovitost a pořídit nové sídlo diplomatické mise.

Spolková republika Německo opakovaně projevila zájem získat do svého vlastnictví budovu Lobkovického paláce v Praze, který je sídlem zastupitelského úřadu Spolkové republiky Německo a má pro Spolkovou republiku Německo historický význam spojený s rokem 1989. Z balkonu budovy oznamoval tehdejší ministr zahraniční Hans-Dietrich Genscher stovkám východoněmeckých uprchlíků, že cesta na západ je volná.

Zastupitelské úřady v hodnotných budovách ve svém vlastnictví má v Praze řada států, např. Spojené státy americké, Velká Británie, Francie, Itálie, Rusko - Ruská federace, Rakousko. Spolková republika Německo je mezi důležitými partnery České republiky fakticky výjimkou.

Spolková republika Německo nabídla České republice pozemek, který se nachází ve středu Berlína, v diplomatické čtvrti v blízkosti místa, kde stávala budova velvyslanectví tehdejšího Československa. Na zakoupeném pozemku bude vystavěno nové sídlo zastupitelského úřadu České republiky, odpovídající po všech stránkách současným potřebám. Je zájmem obou stran dosáhnout nejen odpovídajícího řešení existujících problémů, ale také symbolicky demonstrovat vynikající úroveň vzájemných vztahů obou sousedních zemí a přispět k jejich dalšímu posílení.

Ministerstvo zahraničních věcí uskutečnilo výběrové řízení na vypracování znaleckého posudku o ceně Lobkovického paláce. Byly vypracovány dva nezávislé posudky. Ministerstvo zahraničních věcí nechalo vypracovat i specializovaný posudek týkající se zohlednění jedinečnosti stavby, a to zejména uměleckých děl, jehož výsledky byly zahrnuty do výše uvedených cenových posudků. S posudky byla následně seznámena německá strana. V současnosti se připravuje další kolo rozhovorů ke smlouvám, které mají naplnit vládou schválený záměr. Celý postup probíhá a bude probíhat v souladu se zákonem o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích. Finální smlouvy pak budou předloženy vládě České republiky.

Dovolte mi ještě poznamenat, že je zajisté pravda, že Lobkovický palác je významná památka. Ale ani Spolková republika Německo není schopna ji někam odnést. Památka zůstává na svém místě v Praze a Spolková republika Německo bude asi mít víc prostředků ji udržovat v řádném stavu, než má toho času Česká republika. Ale to je jenom vedlejší poznámka.

Nevidím důvodu, proč když Bukvojský, Thunovský palác, Petschkovy paláce atd. byly prodány, proč by neměl býti také tento objekt prodán.

Děkuju mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Paní kolegyně, chcete ještě doplňující otázku? (Ano.) Prosím, minuta je vaše.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Bylo tady hodně řečeno o zájmech různých zemí, především v té souvislosti Spolkové republiky Německo. Já si myslím, že na první místě by měl být zájem České republiky, naše národní zájmy.

A ta cena, která je podle vašich slov ze strany dvou nezávislých posudků vypočtena, ta podle mě akorát nahrává skutečně zájmům Spolkové republiky Německo. A s tímto prostě nemůžu souhlasit.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Prosím, pane ministře, ještě o reakci.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Dovoluji si k tomu poznamenat, že právě aby byly vyvráceny předem všechny pochybnosti, tak jsme to nechali dvakrát ocenit.

Snad vám můžu sděliti, že udržování paláce, Lobkovického paláce i se zahradou, je velice nákladná záležitost a že si jen ve fantazii můžeme představit vyšší cenu. Na trhu dostanete zaplaceno jenom to, o co je zájem. O nákladnou budovu, která je využitelná jenom pro reprezentační možnosti, velký zájem není, když je spojena jak s náklady na údržbu, tak se zatížením předpisy památkového úřadu atd. atd. Prostě cena opravdu odpovídá danému stavu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Takže tím jsme ukončili tuto interpelaci.

Další interpelaci, v pořadí sedmou, vznáší pan poslanec František Novosad na ministra financí Miroslava Kalouska ve věci jednání ministrů financí Evropské unie. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, vážený nepřítomný pane ministře. V úterý se v Bruselu konalo další jednání Rady ministrů financí Evropské unie. Na agendě je několik vážných témat, kvůli kterým tato jednání ztroskotala, a to rozsah pravomocí Evropské centrální banky, která by měla dohlížet na banky v zemích eurozóny, a současně zapojení a role zemí, které nejsou členskými státy eurozóny, tedy i České republiky, v orgánech jak Evropské centrální banky, tak v dohledových orgánech evropského orgánu pro bankovnictví.

Další jednání ministrů financí se má konat příští týden 12. prosince, tedy pouhý den před samotným sumitem Evropské rady, s ohledem na závěry říjnového summitu Evropské rady, kde bylo dohodnuto, že plány na vytvoření takzvané bankovní unie by měly být hotovy do konce roku, aby se mohly začít zavádět v průběhu roku 2013. A zdá se, že nalézt tak rychle shodu bude velice těžké.

Chtěl bych se proto pana ministra zeptat, jakou má Česká republika vyjednávací pozici, aby si zajistila jak členství a rovné postavení České republiky jako nečlenské země eurozóny v Evropské centrální bance, nebo zda o to vůbec usiluje. A co Česká republika činí pro to, aby dosáhla silnějšího hlasu v dohledových orgánech evropského orgánu pro bankovnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Pan ministr Kalousek je řádně omluven, proto vám zašle odpověď v zákonné lhůtě.

Další interpelaci vznáší pan poslanec Vít Bárta, kterého tady nevidím, takže jeho pořadí propadá.

Můžeme přistoupit k interpelaci paní poslankyně Semelové na ministryni kultury Alenu Hanákovou ve věci bourání domu na Václavském náměstí. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP