(16.00 hodin)

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážená paní ministryně, má interpelace se týká domu v památkové zóně na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice, nad nímž se dlouhodobě vznáší nebezpečí demolice. Podotýkám, že proti ní se stavějí mnozí občané, občanská sdružení, uznávaní památkáři a architekti, např. Památková rada Národního památkového ústavu či Klub za starou Prahu, kteří apelují na ministerstvo a zodpovědné úředníky, aby neupřednostňovali zájmy soukromých investorů nad zájmy ochrany kulturního dědictví a památek.

Včera proběhla už poněkolikáté demonstrace za zachování této stavby. Připomínám, že nejdříve povolil demolici svým rozhodnutím památkových odbor magistrátu. Památkáři z ministerstva však shledali jeho stanovisko jako nezákonné a o půl roku později ho zrušili. Překročili však lhůtu, během které tak mohli učinit. Následovalo jednání a rozhodnutí rozkladové komise Ministerstva kultury, která rozhodnutí ministerským památkářům doporučila zrušit. Tehdejší ministr Jiří Besser stanovisko komise potvrdil. Odborníci následně podali návrh na prohlášení domu za kulturní památku. Na konci řízení úředníků však padlo rozhodnutí, že přestože dům vykazuje vysoké umělecké, urbanistické a architektonické hodnoty, památkou nebude. Na jeho místě tak má vyrůst administrativně-komerční centrum za miliardu korun.

Podle veřejně dostupných informací doporučuje rozkladová komise ministryni přezkum. Chci se proto zeptat, v jakém je to stadiu a jaký bude další postup Ministerstva kultury.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Prosím paní ministryni o reakci na interpelaci.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové poslanci, přemýšlím, jestli mám ještě jednou shrnout genezi a vracet se k základním důležitým bodům, které ve věci domu na rohu Opletalovy ulice probíhaly, které byly stěžejní a díky kterým jsme dospěli do bodu, o kterém jste se zmínila v závěru, což bylo doporučení rozkladové komise o zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí Ministerstva kultury, kterým tento předmětný dům nebyl prohlášen za památku.

Již předtím, než komise o tomto rozhodla, jsem byla přesvědčena, že toto přezkumné řízení bude nezbytné. Zároveň jsem rozhodla, že toto doporučení budu akceptovat, že přezkumné řízení tedy proběhne. S tím souvisí také velmi důležitá věc, že jsem rozhodla, že se pozastavují veškeré právní účinky přezkoumávaného rozhodnutí tak, že tento objekt bude po dobu průběhu přezkumného řízení požívat předběžné památkové ochrany. V tomto případě není tedy možné jeho případnou demolici povolit. Tento dům je tedy do té doby ochráněn.

Důvodem pro zahájení přezkumného řízení jsou závažné věcné a také procesní pochybnosti o zákonnosti tohoto rozhodnutí, zejména jsou to důvody z nedostatečného odůvodnění. Pokud budou tyto pochybnosti v přezkumném řízení prokázány, pak bude celé toto rozhodnutí zrušeno a věc bude vrácena zpátky Ministerstvu kultury k novému projednání. Tolik v této chvíli, pak se uvidí.

Děkuji za dotaz a přeji hezké odpoledne.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní ministryně. Paní kolegyně Semelová již nemá doplňující otázku, takže přistoupíme k interpelaci pana poslance Paroubka na ministra zdravotnictví Leoše Hegera ve věci kauzy metanol.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený nepřítomný pane ministře, máme smůlu, ale všichni, na které jsem se obrátil interpelacemi, zůstali - já doufám že ne doma, ale někde jinde v práci, ale tady by mělo být podle zákona jejich pracoviště.

Takzvaná metanolová aféra trvá více než tři měsíce. Zdá se však, že za tu dobu se nepodařilo s touto závažnou situací závažněji pohnout, neboť oběti na lidských životech přibývají. Dnes jsou jich téměř čtyři desítky a další velmi pravděpodobně bohužel přibudou, neboť další otrávení lidé jsou hospitalizováni v nemocnicích. Někteří odborníci očekávají, že nastávající svátky mohou počet obětí ještě podstatně navýšit. Rizikem může být např. i nepečené - nepečené - cukroví s obsahem alkoholu, které by mohlo v případě použití závadného alkoholu, tedy otráveného alkoholu, ohrozit zejména děti. Podle policejních odhadů se totiž mezi lidmi nachází ještě pět tisíc litrů nezajištěného jedovatého alkoholu, možná je to i více.

O závažnosti celé aféry vypovídá i výsledek nedávného průzkumu, kdy se 93 % občanů vyslovilo v tom smyslu, že metanolová kauza ještě stále není vyřešena. Mám ostatně podobný pocit. Jak se v průběhu posledních tří měsíců ukázalo, i vaše ministerstvo muselo minimálně prostřednictví Státní zemědělské a potravinářské inspekce i hygienické služby dlouhá léta vědět o obrovském rozsahu černého trhu s pančovaným alkoholem. Jedná se přibližně o čtvrtinu trhu s tvrdým alkoholem.

Vážený pane ministře, jste schopen odpovědně říci, jaké další konkrétní akční opatření v metanolové kauze vaše ministerstvo podnikne? Již na začátku celé aféry jsem nabídl celou řadu konkrétních opatření, která by měla vést nejen k potlačení černého trhu, ale zároveň k minimalizaci rizik dalšího šíření pančovaného alkoholu mezi občany. Jaké konkrétní kroky připravuje vaše ministerstvo v této věci do budoucna např. ve spolupráci s Ministerstvem financí či Ministerstvem vnitra? Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace na nepřítomného omluveného Leoše Hegera. Nyní je tady Antonín Seďa, který bude interpelovat přítomnou paní ministryni Ludmilu Müllerovou ve věci nezaměstnanosti mladých. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, nezaměstnanost je obrovským problémem, protože snižuje příjmy na sociální a zdravotní pojištění a daňovou výnosnost, zároveň zvyšuje výdaje na sociální dávky a podpory, ale zejména snižuje životní standard těchto osob a jejich rodin. Podle statistik Evropské unie největším problémem je nezaměstnanost osob mladších 25 let, kde průměrně tato nezaměstnanost dosahuje téměř 23 %. Dokonce se hovoří o této ztracené mladé generaci. Také v České republice je bez stálého zaměstnání téměř pětina mladých lidí.

Eurokomisař pro sociální politiku předložil unijní plán boje s nezaměstnaností mladých s využitím zkušeností z Nizozemí, Rakouska a Norska, kde nezaměstnanost mladých je kolem 8 až 10 %. Evropská unie hodlá využít prostředky Evropského sociálního fondu.

Paní ministryně, uvědomujete si závažnou situaci mladých lidí, kteří, pokud nemají praxi, nepobírají podporu v nezaměstnanosti a mají obrovské problémy získat zaměstnání po svém studiu, ať už středoškolském, či vysokoškolském? Proč vaše ministerstvo snižuje podporu aktivní politiky zaměstnanosti? Jaká konkrétní opatření přijme vaše ministerstvo pro zvýšení zaměstnanosti mladých a pro zlepšení jejich uplatnění na trhu práce? Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádal bych paní ministryni Müllerovou, aby se ujala odpovědi, na kterou má maximálně pět minut. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, ještě jednou dobrý den, pane poslanče. Dovolte, abych odpověděla na vaši interpelaci ve věci nezaměstnanosti mladých. Dovolte mi nejdříve pár čísel.

V České republice je 1 250 tisíc mladých lidí ve věku 15 až 24 let, tzn. zhruba 11,9 % z celkového počtu obyvatel, z toho je 310 tisíc osob zaměstnaných, tzn. ekonomicky aktivních, činných, a to je plná jedna čtvrtina. Tři čtvrtiny jsou ekonomicky neaktivní, 810 tisíc osob, a z nich naprostá většina studuje, téměř 70 %. Zbývá necelých 11 %, kteří jsou buď na rodičovské dovolené, nebo jsou nezaměstnaní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP