(Jednání pokračovalo ve 13.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, je 13.50 hodin a my tady ještě těch deset minut potřebujeme, jak jsem pochopil, takže vás prosím, abyste se všichni rychle posadili, protože pokud máme ještě něco udělat ve třetím čtení, tak nám zbývají pouze minuty. Prosím proto všechny do lavic. Ještě zagonguji.

Já tady jenom ještě přečtu omluvu pana poslance Štětiny, který se omlouvá z odpoledního jednání Sněmovny ze zdravotních důvodů.

 

Rovnou bych ohlásil bod

142.
Návrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala
a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 785/ - třetí čtení

Prosím pana poslance Pavola Lukšu. Zpravodajem zemědělského výboru je František Dědič. Požádal bych oba poslance. My máme pozměňovací návrhy v tisku 785/3. Prosím o klid! Zagonguji a otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které přihlášky žádné nemám.

(O slovo se hlásí poslanec Vidím.)

Přerušuji projednávání tohoto bodu a dávám slovo panu poslanci Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Já vás dlouho nezdržím, paní a pánové. Seznámím vás s výsledky volby, kterou jste uskutečnili před pár minutami.

137.
Návrh na volbu vedoucího Stále delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Při volbě vedoucího Stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie bylo vydáno 129 hlasovacích lístků, odevzdáno pak 128 platných i neplatných. Pro navrženého kandidáta Jana Kubatu bylo odevzdáno 99 hlasů. Jan Kubata byl zvolen vedoucím Stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Já mu blahopřeji.

135.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Seznámím vás s výsledky volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Bylo vydáno 129 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 128 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta Václava Klučku bylo odevzdáno 112 hlasů. Konstatuji, že Václav Klučka byl zvolen. Já mu blahopřeji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, děkuji. Vracím se zpátky do bodu

142.
Návrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala
a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 785/ - třetí čtení

Nacházíme se v rozpravě. Dívám se, jestli se někdo do rozpravy hlásí. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, můžeme rozpravu k Pozemkovému fondu ukončit.

Prosím zpravodaje, aby nám sdělil, jakým způsobem postupovat při hlasování. Prosím, abyste nám bleskově řekl postup.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo. Pane premiére, kolegyně, kolegové, jak máte ve sněmovním tisku 785/3, byly podány dva pozměňovací návrhy, a to pozměňovací návrh pod písmenem A, který je obsažen v usnesení zemědělského výboru, a dále pozměňovací návrh pod písmenem B pana poslance Papeže. O těchto dvou pozměňovacích návrzích bychom postupně hlasovali a na závěr bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

Ještě před hlasováním bych vás chtěl poprosit, abyste oba pozměňovací návrhy podpořili a abychom tím pádem o obou pozměňovacích návrzích i o zákonu jako o celku hlasovali kladně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zpochybňuje tuto proceduru někdo? Nikdo tuto proceduru nezpochybňuje. Budeme hlasovat. Prosím zpravodaje, aby tam zůstal.

Já vás všechny odhlašuji, protože jsem o to byl požádán. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

Budeme nyní hlasovat podle schválené procedury. Prosím, kdybyste vždy řekl, o čem hlasujeme.

 

Poslanec František Dědič: Nejprve pozměňovací návrh pod písmenem A, usnesení zemědělského výboru. (Stanovisko zpravodaje i navrhovatele kladné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, výborně, děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 227, přihlášeno je 128, pro hlasovalo 125, proti 1. To bylo přijato. Prosím o další bod hlasování.

 

Poslanec František Dědič: Dále pozměňovací návrh pod písmenem B pana poslance Jiřího Papeže. (Stanovisko zpravodaje i navrhovatele je kladné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 228, přihlášeno je 128 poslanců, pro hlasovalo 125, proti jeden, takže to bylo také přijato.

 

To jsou všechny pozměňovací návrhy?

 

Poslanec František Dědič: To jsou všechny pozměňovací návrhy. Nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 785, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí usnesení v té podobě, jak jsem ho přednesl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 229, přihlášeno je 131, pro hlasovalo 129, proti 1. Usnesení bylo přijato.

 

Myslím, že můžeme ukončit projednávání tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že o třetích čteních je možné hlasovat pouze do 14 hodin, tak to zřejmě bude poslední třetí čtení, které jsme tady nyní projednali.

 

Nechám nyní hlasovat Sněmovnu o tom, že vyřadíme všechny zbývající body z pořadu schůze. Budeme hlasovat o vyřazení všech zbývajících třetích, prvních i druhých čtení z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení všech zbývajících bodů z pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 230, přihlášeno je 128, pro hlasovalo 104, proti 14, takže to bylo přijato.

 

Tím jsme se vypořádali s celým pořadem schůze. Dovolte mi, abych schůzi Poslanecké sněmovny ukončil. Přeji vám příjemný víkend.

 

(Schůze skončila ve 13.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP