(12.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Proboha! Znovu opakuji - my jsme s tím neměli nic společného! Pana Johna do vlády nominovala vaše koalice, pana Johna za předsedu výboru zvolila vaše koalice. Sociální demokracie s tím neměla nic společného. Takže prosím, nezatahujte nás do vašeho problému, který tady máte. Naše věc to není. Ale naše věc je, jestliže vy tady proti vůli poslaneckých klubů přeskládáváte poslance z jednoho výboru do druhého, protože tím tady likvidujete politickou kulturu. Pro příští volební období to je velmi negativní informace. Podle mě to zhorší vztahy tady v Poslanecké sněmovně, jestliže se budou proti vůli klubů, poslaneckých klubů, tady dělat takového personální zásahy, jaké vy chystáte vůči mandátovému a imunitnímu výboru.

Pane ministře, já jsem ani jednou tady nezmínil bezpečnostní výbor. Opakovaně se ptám, proč má dojít ke změně ve složení mandátového a imunitního výboru. Nikdo mi tady na tuto otázku neodpověděl.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka, pan kolega Koníček, potom pan ministr Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, protože ani mně prozatím na mé dvě otázky nikdo neodpověděl, tak dávám návrh na přerušení projednávání tohoto budu, abychom opravdu znali ty správné poměry ve Sněmovně, a to zda volební výbor nabídl těm poslancům, kteří nejsou zařazeni ve výborech, nějaké místo, tak jak nám to ukládá jednací řád Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane kolego, upřesněte prosím, dokdy žádáte o přerušení, ať o tom můžeme hlasovat. Pana poslance Koníčka prosím. Prosím, abyste upřesnil svůj požadavek, dokdy žádáte přerušení.

 

Poslanec Vladimír Koníček: No do té doby, než nám vy jako předsedkyně předložíte, jestli nezařazení poslanci nabídli svůj mandát nějakému klubu, anebo nenabídli, oni nemusí nabídnout, a jestli těm poslancům, kteří nejsou zařazeni v žádném výboru, byla nabídnuta nějaká funkce v nějakém výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to je podmínka, kterou k tomu stanovujete, k tomu návrhu na přerušení. K tomu ještě pan kolega Stanjura...

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vznáším námitku. Tento návrh není hlasovatelný, takže poprosil bych, abychom hlasovali o této mé námitce.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak teď ještě dám slovo panu předsedovi Kováčikovi, abychom se už nějak hnuli z místa. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Tento návrh skutečně není hlasovatelný. Předložím hlasovatelnější verzi, pozměňovací návrh k návrhu pana kolegy Koníčka: do doby, než bude odpovězeno na otázky z rozpravy k tomuto bodu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak ještě pan kolega Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Protože pan kolega Koníček položil otázku také volební komisi, tak předsedou volební komise.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak teď víme, o čem budeme hlasovat, tedy o návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do doby, než předseda volební komise odpoví na otázky, které byly v průběhu debaty vzneseny panem poslancem Koníčkem. K tomu ještě pan kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Já jenom, taková drobná poznámka. Volební komise nemá předsedu. (Smích a potlesk v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: To není žádná překážka, protože jakmile bude zvolen předseda volební komise, může se touto otázkou zabývat a vypracovat odpovědi a předložit Poslanecké sněmovně. Myslím si, že je to možné a je to hlasovatelné. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A žádáte, abychom o tom hlasovali okamžitě?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, samozřejmě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Takže myslím, že všichni víme, jak zněl návrh, nebudu ho opakovat. Jenom ještě přivolávám naše kolegy, ale doufám, že jsou všichni již v sále.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který jsme právě slyšeli, na přerušení bodu za stanovených podmínek.

Zahajuji hlasování číslo 196. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na přerušení projednávaného bodu? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 196, přítomno 154, pro 64, proti 75. Tento návrh přijat nebyl.

 

Jsou před námi tedy tři faktické poznámky. Pan ministr Kalousek žádal o slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem chtěl poděkovat panu předsedovi Sobotkovi za odpověď. Byla to poctivá odpověď. On mi v podstatě řekl: My jsme si od začátku tohoto volebního období mysleli a byli jsme přesvědčeni o tom, že tam pan poslanec John nemá co dělat, tak teď nás do toho netahejte.

Ano, já to beru. Promiňte, pane předsedo, přiznávám svoji chybu. Já na rozdíl od vás jsem k tomuto názoru dospěl o něco později. Dnes si oba dva myslíme, že tam pan poslanec John nemá co dělat, tak prostě tento názor, ke kterému jsme dospěli, a já vám přiznávám, že vy jste na to přišel dřív než já, spojme a udělejme to, co oba dva pokládáme za správné.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď faktická poznámka - pan poslanec Ohlídal? Ne. Pan poslanec Svoboda - faktická poznámka? Ne. Takže pan kolega John, faktická poznámka.

 

Poslanec Radek John: TOP 09 tady nepředložila zdůvodnění a já vám ho prozradím. Koalici se stala nepříjemná věc, že v obou výborech má většinu opozice. To znamená, lze tam zařazovat i body, které jsou koalici nepříjemné. Ty oba výbory mohou plnit dobře kontrolní funkci. Koalice tímto dosáhne toho, že opozice ztratí většinu, a to je skutečný důvod. Pak nebude možné zařazovat některé body na bezpečnostní výbor, když si to koalice nebude přát, a ztratí se poslední pozice, ze které lze alespoň trochu kontrolovat, jak je nakládáno s policií, která je teď v područí ODS. Děkuju. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak, to byla faktická poznámka. Ptám se, zda se hlásí někdo ještě do rozpravy k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí? Pan poslanec Vít Bárta.

 

Poslanec Vít Bárta: Dámy a pánové, já myslím, že je zapotřebí v jistých situacích využívat všech možností, které dává poslanecký mandát. A já se domnívám, že to, co tady řekl pan předseda John přede mnou, je dostatečně vážný důvod k tomu, aby se koalici nenechal prostor k této zvůli. A já z tohoto hlediska myslím, že je namístě v té debatě dále pokračovat. A já si myslím, že jestli někdo chce jít na oběd, tak ať klidně jde, protože já si myslím, že ta debata z tohoto hlediska bude ještě asi velmi dlouhá.

Já bych začal tím, že by mě zajímalo, jakým způsobem provádějí psychoterapii lidé, kteří tady v Poslanecké sněmovně tady sedí jenom a jenom díky Radku Johnovi a kteří nyní po jeho zádech vylezli sem, do Poslanecké sněmovny. Dnes jsou připraveni zvednout ruku jako řádní členové, jako neřádní členové koalice pro to, aby ten, který je do té Sněmovny dovedl, ten, který vedle nich stál na těch volebních mítincích a říkal: Dáša Navrátilová je dobrá holka, patří sem do Sněmovny, stojím za ní. Jiří Rusnok je výborný kluk, patří sem do Sněmovny. A na těch volebních mítincích se Radka Johna, a já jsem u toho byl, ptaly spousty lidí, a říkali: Ale my tu Dášu Navrátilovou ani toho Jirku Rusnoka neznáme, jak nám budete garantovat, že oni jsou stejní jako vy, pane předsedo Radku Johne? A Radek John jim tehdy na to říkal, že do politiky patří mladí lidé, že do politiky patří lidé, kteří v politice nikdy nebyli, že do politiky je zapotřebí přinést změnu normálních lidí, kteří se budou něco snažit změnit. A já musím říct, že nyní mě fascinuje to, ten úsměv na tváři, ta síla osobnosti, která umožňuje jim tady sedět, a toho, kdo se za vás postavil, kdo vás sem do té Sněmovny přivedl, kdo jednoznačně je ten, díky němuž máte možnost vykonávat svůj poslanecký mandát, tak ho tady nyní nejenom že nebráníte, nejenom že mlčíte, ale jste připraveni ho popravit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP