(12.20 hodin)
(pokračuje John)

Kompetentnost v druhém příspěvku. Pan Bárta tady nemluvil o žádném zápisu, který by si měl pan Korte přečíst. Pan Bárta tady říkal, že mimořádný bezpečnostní výbor, který byl svolán kvůli tlaku pana Kalouska a pana premiéra Nečase na policejního prezidenta Lessyho, přenášela televize přímým přenosem. Koalice se mě snažila zbavit od začátku, od okamžiku, kdy jsme přešli do opozice, a snažila se říkat, že jsem nekompetentní. Tenhle přenos jí velmi zkřížil plány a podívejte se na něj všichni, i obyvatelé České republiky. Ten výbor byl řízen naprosto bez jediné chyby, nebyla tam jediná výtka a na tom výboru se nezjistilo, že lže pan policejní prezident Lessy. Na tom výboru buď lhal pan ministr financí Kalousek, nebo pan prezident Lessy, ovšem pan prezident Lessy řekl, že je ochoten podstoupit detektor lži. Takže si z toho vyvoďte, kdo by tak mohl lhát. A možná by bylo fajn ten detektor lži tady požadovat jako kvalifikaci třeba pro ministra financí. (Předsedající: Čas, pane kolego!) To jenom fakticky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď pan poslanec Kováčik, faktická poznámka, poté pan poslanec Vít Bárta, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Paní a pánové, už to tady několikrát znělo. To nám zase povyroste popularita v Poslanecké sněmovně po tomto, co předvádíme v pátek! Možná je to jenom kocovina po té noční směně, tedy pro vládní koalici vítězné noční směně. Jednou zase chvíli měli bolše, česky překládám většinu, tak si to užili a teď vyspávají, vyspávají kocovinu, jinak to nemůžu ani nazvat.

Nicméně pojďme se domluvit jinak. Máme tady ještě hromadu té, pravda, trošku nudné běžné věcné agendy, kterou máme odpracovat, např. zemědělci dnes docela dost s obavami sledují toto jednání, jestli se podaří ještě dnes odhlasovat ve třetím čtení zákon, který tam je pod bodem 142, a věřte, čekají s obavami o svoji existenci. A je řada jiných občanů, kteří v obavách o svoji existenci očekávají, jakým způsobem zde v Poslanecké sněmovně, ale také ve vládě, v Senátu či na Hradě se budeme my, vrcholní politici, ať chcete, nebo nechcete, jsme jimi a máme se podle toho chovat, jakým způsobem se budeme chovat. Pojďme už to divadlo proboha ukončit, pojďme hlasovat a pojďme taky udělat něco pro lidi. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je zde ještě faktická poznámka, pan poslanec Bárta.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych rád připomenul jenom dvě opravdu krátké souvislosti. Za prvé zcela zapadlo, a je zvláštní, jak se o tom málo mluví a píše, že zcela prokazatelně při návštěvě policejního prezidenta na bezpečnostním výboru, přenášeném Českou televizí, někdo namontoval štěnici do vozu policejního prezidenta. Myslím si, že je to věc, která hodně stojí za pozornost.

A druhá věc. Já musím navázat na svého předřečníka a souhlasím s tím, co říká. Já myslím, že ale nejlépe je to patrné na tom, že když se projednává bod, který předkládá sám ministr financí a který má řešit problém lichvy, tak se tady zapojili opravdu všichni od lékařů napravo po představitele levice. Jediný, kdo se nějak zapomněl k těm věcem vyjádřit, a dokonce ani nemusel být v sále, je onen předkladatel, ministr financí. V momentu, kdy se začne mluvit o korýtkách a o korytech, hnedka pan ministr financí je přítomen v sále, nezapomene se zúčastnit debaty, a dokonce je to jeden z mála bodů, kdy tu je celou dobu, dámy a pánové, na tento bod. Kolik je takových bodů?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď tady mám dvě řádné přihlášky. Pan kolega Koníček, pan kolega Babák. Pan poslanec Koníček má slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl vaši pozornost obrátit k volebnímu řádu, který je součástí jednacího řádu, tedy zákona, a v článku 5 odst. 4 se praví, že poslanci, kteří nejsou členy žádného poslaneckého klubu, mohou nabídnout svůj mandát některému poslaneckému klubu. Já bych se chtěl zeptat všech - a teď si tipněte, kolik jich už máme. Sedmnáct! To už je dost veliká síla, která může přeměnit poměry ve výborech. Takže všech sedmnácti poslanců, kteří jsou nezařazeni, se ptám, jestli nabídli svůj mandát některému poslaneckému klubu pro to přerozdělení ve výborech a kterému. To je první věc. Takovou odpověď bych chtěl znát, abychom si to mohli přepočítat všichni.

Druhá věc. V tom samém článku v odst. 6 se praví: Poslanci, který nebyl zařazen do žádného výboru, se nabídne členství v některém z výborů. Takového člena výboru volí Sněmovna na návrh volební komise většinovým způsobem. Chtěl bych se zeptat volební komise, jestli nabídla těm poslancům, kteří dosud nejsou zařazeni, členství v nějakém výboru. Děkuji za odpovědi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Babák. Ne, nehodlá již vystoupit. Dámy a pánové, jsme stále v otevřené rozpravě. Já se musím zeptat, jestli se ještě do ní někdo chce přihlásit. Pan ministr Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Paní předsedkyně, dámy a pánové, já se chci velmi omluvit, že jsem rozproudil tak živou debatu. Já jsem opravdu nechtěl udělat nic jiného, než poctivě odpovědět na výzvu pana ministra Sobotky a požádat ho o totéž. Nic jiného. Pan ministr Sobotka chtěl vědět... (Námitky ze sálu.) Promiňte. Pan bývalý ministr Sobotka chtěl vědět, proč navrhujeme odvolání pana poslance Johna. My jsme poctivě odpověděli - protože jsme hluboce přesvědčeni, že je zcela nezpůsobilý, nekompetentní, odborně i morálně. To je poctivá odpověď. A současně jsem požádal o totéž. A prosím předsedu sociální demokracie, pokud s tím nesouhlasí, aby předstoupil a řekl: já jako předseda sociální demokracie jsem přesvědčen, že pan poslanec John je zcela morálně i odborně způsobilý, aby tam pokračoval. Když to řeknete, pane předsedo, ujišťuji vás, že náš názor se změní. Vaše reference pro nás bude dostatečná. Ale musíte to říct!

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď dvě faktické poznámky - pan poslanec Bárta. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Dámy a pánové, rád bych vás seznámil s jedním lingvistickým oříškem. Oxymoron - poctivá odpověď Miroslava Kalouska.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Tejc, faktická poznámka.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dámy a pánové, nemá smysl tu debatu moc extendovat. Já se moc těším na to, až proběhne výměna řady ministrů, tak jak se o tom zatím v kuloárech spekuluje, až tady budeme hodnotit jejich kompetentnost a nekompetentnost a to, zda vůbec někdy slyšeli o tom resortu dříve, než se stali ministry toho konkrétního resortu. Na to se docela těším a nechám se překvapit, jaká že ta jména budou. Ale platí, a já bych rád, abychom už tady nebyli vyzýváni jako sociální demokraté k tomu, že bychom snad měli hodnotit pana poslance Johna jako předsedu výboru. My jsme jej nevolili. A já to řeknu jednoduše: Když jste si ho zvolili, tak si ho odvolejte! My se do toho zapojovat nebudeme.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Sobotka, faktická poznámka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já teď nevím, jestli jsme tady v rozpravě neprozradili něco, co ještě mělo zůstat utajeno. Tady už se mluví jako o hotové věci, že se bude rekonstruovat vláda, a já nevím, jestli všichni členové vlády už s touto skutečností byli seznámeni. Možná by bylo dobře, kdyby příště takové věci tady oznamoval předseda vlády, a ne aby to téma tady otevírali opoziční poslanci. Já se omlouvám, pokud jsme něco předběhli a něco jsme prozradili příliš brzy.

Ale jinak taky mám pocit, a stává se nám to všem, nikdo z nás nemládne, stárneme, občas si na některé věci nedokážeme už úplně přesně vzpomenout. Víte, já mám pocit z té rozpravy, kterou tady vedl pan ministr Kalousek a pan předseda Gazdík, že to byla sociální demokracie, která vnutila ODS a TOP 09 pana poslance Johna do vlády jako ministra vnitra, a když jsme s tímto neuspěli, tak pak jsme ho koalici vnutili jako předsedu bezpečnostního výboru v Poslanecké sněmovně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP