(Jednání pokračovalo ve 21.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat po přestávce. Je tady žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím vás, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Připomínám, že jsme stále ve stadiu sloučené rozpravy. Takže se ptám, kdo se hlásí ještě do rozpravy z místa. Pan ministr Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, rád bych poděkoval za rozpravu. Nicméně si dovolím konstatovat, že podpora veta prezidenta republiky z opozičních lavic byla nepochybně tematická, protože stejně tak jako pan prezident ve své argumentaci nekomentoval tyto předlohy, ale komentoval zákony, které už jsou platné ve Sbírce zákonů a účinné k 1. 1. 2013, drtivá většina vašich argumentů se netýkala předloh, o kterých teď budeme hlasovat, ale týkala se zákonů, které jsme schvalovali v roce 2011 a které jsou platné ve Sbírce zákonů a budou účinné k 1. 1. 2013. S tím jste byli v diskusi s panem prezidentem zcela konzistentní.

Já si tedy dovolím v odpovědi na tuto argumentaci se odkázat na svoji argumentaci a argumentaci pana ministra Drábka z listopadu, z června a z dubna roku 2011, neboť to byly ty časy, kdy jsme tyto zákony, o kterých vy jste dnes hovořili, schvalovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Registruji ještě jednu přihlášku s přednostním právem. Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, pan ministr Kalousek má v jednom dalo by se říct pravdu. Ano, řeknu to veřejně. Je to tak. Část té rozpravy se skutečně týkala toho, co už je platné, ale protože fyzikální zákony lze do značné míry aplikovat i do společenské sféry, tak i tady platí zákon, který definuje fungování spojitých nádob. A tato předloha, o které se teď bude hlasovat, je podmínka, bez které nelze, aby to, co už je schváleno a ve Sbírce zákonů, doopravdy fungovalo. V tomto smyslu alespoň zástupci našeho klubu, klubu KSČM, tu diskusi vedli. Takže omlouvám se, jestli jsem zdržel, ale prostě to spojené nádobí funguje a fungovat zaplať pánbůh bude. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě je tady faktická poznámka - pan poslanec Bárta. Pane poslanče, omlouvám se, měl jste mít přednost s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom faktická poznámka. Já bych rád připomenul, že kdyby pan Kalousek s panem Gazdíkem nebumbal v zákulisí a poslouchal tu debatu, tak by slyšel, že já jsem jasně říkal a připomínal jsem, že pan prezident kritizoval důchodovou reformu od samého začátku koaličního jednání někdy v březnu roku 2011. Jinými slovy řečeno, od začátku pan prezident kritizuje reformu. A je smutné a zcela tradiční, že pan Kalousek zapomíná na to, že to je kontinuální činnost. Možná že by to chtělo více číst, více pamatovat a méně pít.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy, proto rozpravu končím. Přerušuji jednání tohoto bodu.

 

Vracíme se teď k projednávání bodu 6, kterým je

6.
Zákon o pojistném na důchodové spoření
/sněmovní tisk 692/5/ - vrácený prezidentem republiky

Mohu konstatovat, že článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Prosím o nastavení kvora na 101 hlasů. Stalo se.

 

Přečtu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o pojistném na důchodové spoření, podle sněmovního tisku 692/5."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení? Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 149 přihlášeno 193, pro 102, proti 89. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.

 

Tím končím projednávání bodu 6. Vracíme se do bodu 7, kterým je

7.
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o pojistném na důchodové spoření
/sněmovní tisk 693/5/ - vrácený prezidentem republiky

Zde byla rovněž ukončena rozprava a stejně jako v předchozím případě platí, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Kvorum na 101 hlasů máme nastaveno.

 

Přečtu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, podle sněmovního tisku 693/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 150, přihlášeno 194, pro 102, proti 90. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.

 

Tím končím projednávání bodu číslo 7. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP