(20.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych poprosil pana poslance Michala Babáka do rozpravy.

 

Poslanec Michal Babák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebude to dlouhé. Já bych poprosil za klub Věci veřejné navrhnout procedurální návrh, a to na přerušení schůze do pátku 9. 11. 2012 do 9 hodin do rána prosím. (Potlesk poslanců VV.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, pan poslanec Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Já bych s dovolením v zastoupení předsedy klubu požádal o přestávku na poradu klubu TOP 09 do 21 hodin. (Protesty v sále ze strany opozice.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tedy přerušuji jednání do 21 hodin a... (Námitky ze sálu, že o procedurálním návrhu je třeba hlasovat bezprostředně.) Nerozumím? Bylo řečeno, že žádá... Prosím, pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já myslím, že to je jasné. Když jsem tady žádal o to, abych dostal slovo, když se hlasovalo o přerušení schůze v úterý, nebylo mi to umožněno. Paní předsedající a předsedkyně Sněmovny sdělila, že se jedná o procedurální návrh, musí se urychleně hlasovat, nebylo možné dát ani pozměňovací návrh. Já vás žádám, abyste urychleně nechal, pane předsedající, hlasovat o návrhu na přerušení schůze, neboť ta přestávka padla až poté! (Potlesk ze strany opozice.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tu tedy návrh hlasovat o přerušení schůze. Já tedy zagonguji a budu hlasovat o přerušení schůze. (O slovo se hlásí posl. Stanjura.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vznáším námitku proti postupu předsedajícího. (Protesty opozice.) To samozřejmě mohu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem neudělil nikomu slovo!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A já vznáším námitku. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přesto se tu ozývá nějaký hlas! (Posl. Stanjura se znovu hlásí o slovo.) Pane poslanče, zde bylo řečeno, že se hlasuje bez jakékoliv rozpravy, to znamená hlasujeme... (Posl. Stanjura mimo mikrofon sděluje, že chce vznést námitku.) Tak prosím, námitka.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vznáším námitku. To se podle mě může. Vznáším námitku proti postupu předsedajícího. (Projevy nesouhlasu ze strany opozice.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak dobře. Paní předsedkyně Němcová má náhradní kartu číslo 12 a budeme hlasovat... Pan poslanec Kováčik. Už to je úplná džungle.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Já vím, že kdo má víc hlasů, větší sílu, tak si to nakonec prosadí. Říká se tomu bolševismus, pravicový tentokrát (bouřlivá provolání a potlesk zleva), ale přesto bych chtěl připomenout, že tady přece v podobné situaci máme z nedávné doby, z minulého úterý, precedens, kdy se nejenže nedala slova přednostně přihlášeným písemně předtím, ale nedala se slova nikomu a okamžitě se o přerušení schůze hlasovalo, zatímco dnes se přinejmenším dal prostor pro námitku. My samozřejmě budeme o námitce hlasovat, nic jiného nám nezbývá, ale jenom připomínám, že když dva dělají totéž, evidentně to totéž není, a mám pocit, že se tady ohýbá jednací řád, tak jak to komu vyhovuje!

Jenom tuto připomínku jsem chtěl říct. Děkuji. (Potlesk a podpůrná provolání zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A budeme tedy hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího, takhle to bylo dáno. Je tady návrh vás odhlásit, já tedy vás odhlašuji všechny. To je námitka, o které budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo tedy souhlasí s námitkou proti postupu předsedajícího? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 148, přihlášeno 189, pro námitku hlasovalo 99, proti 86. Takže námitka byla přijata.

 

Prosím pana poslance Tejce.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji velice za toto hlasování. Já se samozřejmě smířím s tím, že v tuto chvíli má většinu koalice, jako tomu bude zřejmě ještě osmnáct měsíců, nicméně, pane předsedající, byla zde žádost o přestávku na klub do 21 hodin, o kterou si požádala TOP 09. Já očekávám, že této žádosti tedy, protože ta námitka přijata nebyla, vyhovíte. Promiňte, byla přijata.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, byla přijata. Přirozeně vyhovuji a přerušuji jednání Sněmovny do 21. hodiny, tak jak bylo o to požádáno.

 

(Jednání přerušeno ve 20.26 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP