(16.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Paní kolegyně Marta Semelová žádá o zařazení nového bodu, a to s názvem Informace ministra školství Petra Fialy o průběhu kontrolu NKÚ na Ministerstvu školství - o opatřeních, která přijme Ministerstvo školství v souvislosti s touto kontrolou. Žádá o zařazení tohoto bodu na středu 31. 10. jako první bod odpoledne.

Zahajuji hlasování číslo 14. Ptám se, kdo je pro tento návrh nového bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 14, přítomno 185, pro 84, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Ivan Ohlídal žádá o vyřazení z pořadu schůze bod 91, sněmovní tisk 699.

Zahajuji hlasování číslo 15. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 15, přítomno 190, pro 156, proti 12. Návrh nebyl přijat. - Pardon, návrh byl přijat, omlouvám se.

 

Pan kolega Radek John žádá o pevné zařazení bodu 72, sněmovní tisk 748, jako první bod prvních čteních. Ale to už je obsazeno, tam jsme zařadili bod, který navrhovala paní místopředsedkyně vlády, čili by to mohl být druhý bod prvních čteních. Je s tím souhlas? Ano.

Zahajuji hlasování číslo 16. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 16, přítomno 192, pro 90, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Jeroným Tejc žádá o pevné zařazení bodu číslo 10, sněmovního tisku 801, ve druhém čtení dnes jako první bod.

Zahajuji hlasování číslo 17. Kdo souhlasí s tímto návrhem na pevné zařazení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 17, přítomno 192, pro 91, proti 93. Návrh přijat nebyl.

 

Pan kolega Igor Svoják stáhl svůj druhý návrh, zůstává tedy pouze jeden, a to zařadit pevně bod číslo 12, sněmovní tisk 590, jako první bod v pátek. Je to druhé čtení. Tento pátek.

Zahajuji hlasování číslo 18. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 18, přítomno 192, pro 148, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vladislav Vilímec žádá o vyřazení bodu 80, je to sněmovní tisk 802, z pořadu 47. schůze.

Zahajuji hlasování číslo 19. Kdo souhlasí s tímto návrhem na vyřazení bodu? Proti návrhu?

Hlasování číslo 19, přítomno 193, pro 153, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Michal Babák měl totožný návrh s panem poslancem Tejcem, jeho první návrh není hlasovatelný, druhý návrh, tedy zařazení bodu 70 - pardon, ještě pan kolega Babák. Prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Paní předsedkyně, omlouvám se, že můj návrh nebyl totožný, protože jsem chtěl zařadit sněmovní tisk 801 na pořad schůze ve druhém čtení jako první dnešní bod a ve třetím čtení jako první páteční bod. To znamená, že nebyl totožný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová My jsme hlasovali o návrhu, který byl jako první dnešní bod, to máme za sebou, teď bychom mohli hlasovat o zařazení třetího čtení na pátek v 9 hodin, to asi můžeme udělat, ovšem nevíme lhůty atd., je to velmi atypický postup. Já myslím, že správné to není, že ve chvíli, kdy projdeme druhým čtením, můžete požádat o zařazení - tak by to bylo správné udělat. Pokud tedy ale na tom trváte, tak to podrobíme hlasování. (Poznámka poslance Babáka: Prosím. Děkuji.)

 

Jedná se tedy - upřesním pro Sněmovnu - o zařazení sněmovního tisku 801 ve třetím čtení na pátek v 9 hodin ráno. Tento pátek.

Zahajuji hlasování číslo 20. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 20, přítomno 193, pro 57, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Druhým návrhem je zařazení bodu 70, sněmovní tisk 742, jako první bod prvních čteních, tedy druhý bod prvních čteních, první už máme obsazený.

Zahajuji hlasování číslo 21. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 21, přítomno 193, pro 89, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Bohuslav Sobotka žádá o zařazení dvou nových bodů. První nový bod s názvem Informace předsedy vlády o přípravě důchodové reformy. Žádá, aby tento bod byl zařazen na středu 24. dopoledne jako první bod. Já nevím, jestli - paní ředitelko (organizačního odboru)? Jako první bod. Pokud ne, tak po pevně zařazených bodech. Čili nejprve budeme hlasovat jako první bod.

Zahajuji hlasování číslo 22. Ptám se, kdo je pro zařazení této informace, tedy nového bodu, jako první bod ve středu 24. 10. dopoledne. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 22, přítomno 193, pro 92, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Sobotka má druhý návrh, to je zařazení nového bodu s názvem Zřízení vyšetřovací parlamentní komise ve věci působení ministra Jaromíra Drábka a jeho náměstka pana Šišky na MPSV. Takhle zněl ten návrh? Ano. Na středu 24. 10. jako první bod odpoledne.

Zahajuji hlasování. - Toto hlasování musím prohlásit za zmatečné, protože je tu žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP