(15.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. To byly návrhy k pořadu schůze. Já se zeptám, jestli ještě někdo. Pan kolega Igor Svoják.

 

Poslanec Igor Svoják: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl částečně stáhnout svůj návrh na změnu programu, a sice bod 38, sněmovní tisk č. 700, je již pevně zařazen na čtvrtek a po dohodě s ministrem zdravotnictví tuto změnu, kterou jsem navrhl, stahuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. My se budeme nyní věnovat všem návrhům, které byly předneseny. Nejprve budeme hlasovat o návrzích z grémia, se kterými jsem vás již seznámila. Budu je opakovat a budeme o nich hlasovat. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu.

 

Prvním návrhem je návrh na vyřazení bodu 93 z pořadu schůze. Je to na žádost místopředsedkyně Senátu Aleny Palečkové za předkladatele.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 2. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo je pro, aby bod 93 byl vyřazen z pořadu schůze. Kdo je proti?

V hlasování číslo 2 přítomno 192, pro 151, proti 20. Návrh byl přijat, bod je vyřazen.

 

Dále vyřazení bodu 131, je to sněmovní tisk 796. Na žádost pana předsedy zemědělského výboru Pavola Lukši žádost o vyřazení tohoto bodu.

Zahajuji hlasování číslo 3. Kdo souhlasí s tímto návrhem na vyřazení? Kdo je proti?

V hlasování číslo 3 přítomno 194, pro 187, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Na žádost paní poslankyně Hany Orgoníkové je zde návrh na pevné zařazení bodu 133, je to zpráva veřejného ochránce práv, a to na čtvrtek 1. listopadu v 11 hodin.

Zahajuji hlasování číslo 4. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 4 přítomno 191, pro 131, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Dále návrh na pevné zařazení bodu číslo 34, je to sněmovní tisk 823 v prvém čtení, a to na pátek 26. října po již pevně zařazených bodech, na žádost pana ministra dopravy Dobeše.

Zahajuji hlasování číslo 5. Kdo je pro tento návrh pevného zařazení? Proti návrhu?

V hlasování číslo 5 přítomno 192, pro 108, proti 34. Návrh přijat byl.

 

Posledním gremiálním návrhem je zařazení bodu 88, sněmovní tisk 710 v prvém čtení, na dnešek, tedy na úterý 23. 10. před již pevně zařazený bod 89, tedy jako druhý bod našeho jednání.

Zahajuji hlasování číslo 6. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 6 přítomno 193, pro 109, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Teď jsou zde vaše návrhy, k nimž se dostáváme.

 

Paní kolegyně Klasnová žádá o zařazení nového bodu, a to Vysvětlení veřejných výroků ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka ve věci smlouvy - v uvozovkách jsem dala jenom sKarty pro zjednodušení. Je to žádost o zařazení jako první bod naší schůze.

Zahajuji hlasování číslo 7. Kdo souhlasí se zařazením tohoto nového bodu do programu schůze? Kdo je proti?

V hlasování číslo 7 přítomno 192, pro 89, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Krupka se hlásí? Ne.

 

Paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake navrhuje za prvé zařadit bod 1, sněmovní tisk 352, jako první bod druhých čtení.

Zahajuji hlasování číslo 8. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 8 přítomno 193, pro 161, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh paní místopředsedkyně, bod 65, tisk 715, pevně zařadit jako první bod prvních čtení.

Zahajuji hlasování číslo 9. Kdo je pro? Proti?

V hlasování číslo 9 přítomno 193, pro 138, proti 14. Také tento návrh byl přijat.

 

Pan místopředseda Lubomír Zaorálek má také návrh na dva nové body. První je Informace předsedy vlády - teď budu citovat - jakým způsobem hodlá zabránit vzniku škody hrozící ze smlouvy mezi Českou spořitelnou a českým státem ve věci sKarty.

Zahajuji hlasování číslo 10. Žádá o zařazení tohoto nového bodu jako první bod dnes. Kdo je pro? Proti?

V hlasování číslo 10 přítomno 192, pro 92, proti 83. Tento návrh nebyl přijat.

 

Druhým bodem, který navrhuje pan místopředseda, je zařazení nového bodu, a to jako druhý bod dnes - Informace předsedy vlády Petra Nečase o průběhu jednání Evropské rady.

Zahajuji hlasování číslo 11. Ptám se, kdo je pro tento návrh na zařazení nového bodu.Kdo je proti?

V hlasování číslo 11 přítomno 13, pro 90, proti 86. Návrh přijat nebyl.

 

Pan kolega Jiří Paroubek žádá o zařazení nového bodu, a to s názvem Informace vlády o opatřeních proti daňovým únikům při prodeji lihovin a destilátů a zajištění prodeje bez metylalkoholu. Má to být bod zařazený na čtvrtek 25. 10. po 11. hodině jako první bod.

Zahajuji hlasování číslo 12. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu do pořadu schůze. Kdo je proti?

V hlasování číslo 12 přítomno 193 pro 83, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh pana kolegy Paroubka je totožný s tím, který jsme hlasovali před chvílí, tedy s návrhem pana místopředsedy Zaorálka. Jednalo se o informaci o průběhu evropského summitu. Tento návrh přijat nebyl, tedy je nehlasovatelný.

 

Pan kolega Stanislav Grospič žádá o zařazení nového bodu s názvem Stanovisko vlády České republiky k žádosti krajských soudů na odklad účinnosti nového občanského zákoníku. Žádá, aby tento bod byl zařazen ve středu 24. 10. jako první bod odpoledne.

Zahajuji hlasování číslo 13. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?

V hlasování číslo 13 přítomno 194, pro 79, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Je zde žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste znovu přihlásili. Budeme hlasovat o dalších návrzích.***
Přihlásit/registrovat se do ISP