(17.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Navrhoval jsem, abychom to zařadili jako první bod dnešního programu. Takže to hlasujeme jako první.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento bod, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 8. Přihlášeno je 186, pro hlasovalo 89, proti 96. Tento bod přijat nebyl.

 

Pak je tu další návrh, to byl návrh pana poslance Stanjury. Ten návrh byl nový bod, tisk 801, dnes jako první bod. Pak to bylo další - zařadit pevně bod 25 dnes jako druhý bod a zařadit bod 46. A pak tam bylo vyřadit body 8 a 130 a vyřadit body 15 a 137. To byly všechny návrhy pana poslance Stanjury - takže bych je měl hlasovat zvlášť? Dohromady. Takže dohromady. Takže všechny tyto návrhy ještě jednou přečtu: nový bod dnes - jako první bod tisk 801, druhý - zařadit pevně bod 25, to je tisk 732, dnes jako druhý bod, tři - zařadit pevně bod 46, tisk 772, dnes jako třetí bod, a pak vyřadit body 8, 130, 15 a 137. Toto všechno dohromady poslance Stanjury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tyto návrhy, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 9. Přihlášeno 186, pro hlasovalo 98, proti 85. Tyto body byly přijaty.

 

Pak tady byl návrh paní poslankyně Klasnové. To bylo bod 8, to je ten Nejvyšší kontrolní úřad, zařadit jako první bod v bloku druhých čtení. A pak návrh - další body, tisk 710 a 711, jako první a druhý bod prvních čtení. Tohle zvlášť hlasovat? (Poslankyně reaguje z místa.) Neslyším, omlouvám se. Zvlášť tedy hlasovat budete chtít zřejmě.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Chtěla jsem konstatovat, že bod 8 už byl vyřazen, tudíž tento můj návrh už nemá smysl. (Předsedající: Aha, on už je vyřazený tím hlasováním předtím.) A pak to byl tisk 710 a 711, pokud to říkám správně z hlavy, a ty jsou spolu související, takže prosím, jestli by to šlo hlasovat najednou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže ty hlasovat - zařadit první a druhý bod prvního čtení. Dobře. Takže tady ještě zůstává k hlasování tisk 710, tisk 711 zařadit jako první a druhý bod prvních čtení. Je to jasné.

Zahajujeme hlasování. Kdo je pro, zařadit tyto dva body jako první a druhý bod prvních čtení, tisk 710 a tisk 711, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 10. Přihlášeno je 186, pro hlasovalo 87, proti 84. Takže toto bylo zamítnuto.

 

Pak je tady pan poslanec Petr Gazdík - stažení bodu číslo 10, to je ten poslanecký návrh o rozpočtovém určení výnosů některých daní. Stažení tohoto tisku 541, to je první věc, kterou navrhoval pan poslanec Gazdík. A druhá byla zařazení bodu Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - první bod v úterý 25. 9. Takže to musíme hlasovat samozřejmě zvlášť tyto dva body. (Reakce poslance Stanjury z lavice.) Tak to tady mám. Prosím, tady je první stažení a druhý mám jako zařazení.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Petr Gazdík jako předkladatel stáhl - podle mne to jenom bereme na vědomí a nehlasujeme to.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže on stáhl - co stáhl?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: On stáhl návrh zákona jako předkladatel. Ten bod číslo 10. Zástupce předkladatelů -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha, ten bod 10. On ho vzal zpět. To stažení vzal zpět. (Reakce v sále.) Je tady pan poslanec Gazdík? (Hlasy z lavic: Je omluven.) Já navrhuji, abychom tedy hlasovali o tom vyřazení. To je řešení, které si umím představit. On použil pan poslanec trochu nešťastný výraz. Ale snad to vyřešíme tím, že budeme hlasovat o tom, že to vyřadíme z programu.

A pak je to druhé, to zařazení. S tím je tedy souhlas. Takhle to bylo, Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jako první bod v úterý 25. Už tam jeden je, jak slyším, tak tedy druhý bod. Takže takhle to budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu tisk 541, tedy ten desátý bod. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 11. Přihlášeno 186, pro hlasovalo 183, proti 1. Takže ten byl tedy vyřazen.

 

A ten další bylo zařazení bodu. Byl to Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zařadit to jako tedy teď už asi druhý bod po pevně zařazeném prvním na úterý 25. 9.

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro, zařadit to pevně na úterý - tento bod návrh na volbu člena? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 12. Přihlášeno 186, pro hlasovalo 148, proti 5. Takže to bylo zařazeno.

 

Pak tady byl pan poslanec Miroslav Opálka - vytvoření dočasné komise Poslanecké sněmovny pro... no jo... (smích v sále) ááá - pro přípravu systémového a komplexního návrhu legislativních změn zákona o povinném značení lihu a zákonů či podzákonných norem souvisejících s černým trhem s alkoholem a jeho dopady na nevýběr daní i zdraví a životy lidí. A tento bod tedy poslanec Opálka navrhoval zařadit jako první bod naší schůze. Pokud neprojde návrh na zařazení dnes, alternativně pevné zařazení jako prvý bod na zítřek, středu 19. září, tak po pevně zařazených bodech potom.

Takže budeme hlasovat tady tento bod - návrh pana Miroslava Opálky na zřízení dočasné komise, jejíž název jsem přečetl. Budeme hlasovat nejdřív to zařadit jako pevný bod - já nevím, na čem ještě pan poslanec teďka trvá, protože zařazovat to dneska jako po pevných bodech? Je to reálné, nebo není? Kdo ví tedy? (Poslanec reaguje z lavice.) Budeme to hlasovat?

 

Poslanec Miroslav Opálka: Já bych poprosil, aby se to hlasovalo. A při té příležitosti bych chtěl oznámit, že při devátém hlasování návrhu kolegy Stanjury mám na sjetině ano, ale má vůle byla ne, protože druhý můj návrh vlastně odporuje tomu hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže teď budeme hlasovat ten návrh zřízení dočasné komise zařadit jako první bod této naší schůze, tak jak to bylo původně míněno. Uvidíme, jak to dopadne.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento bod, tedy hlasovat zřízení dočasné komise jako první bod dnešní schůze, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 13. Přihlášeno 187, pro hlasovalo 85, proti 82. Takže zřízení dočasné komise nebylo...

 

Tady byla ale potom ještě možnost hlasovat, pokud neprojde dnes, tak to hlasovat alternativně jako první bod na zítřek po jednání zdravotního výboru. Takhle nějak to bylo míněno. Tak jak jste to napsal, tak to budeme hlasovat. Po tom zasedání zdravotního výboru první bod zítra.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení této dočasné komise zítra po jednání výboru, první bod Sněmovny? Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 14. Přihlášeno 186, pro hlasovalo 82, proti 84. Takže to přijato nebylo.

 

A pak pan poslanec Opálka tady měl bod číslo 67, to byl návrh poslanecký, týká se to důchodového a nemocenského pojištění, zákon 589. To byl další návrh pana poslance, který tento tisk 677 chtěl zařadit jako první bod prvních čtení. Říkám to dobře. (Připomínka ze sálu.) Lze to takto hlasovat? Nebo ne? Už nejde. Nejde, tak nejde, nejde. Nemusíte ani chodit. Když to nemůžeme, tak to nemůžeme. Děkujeme, dobře. Je to vyřízeno, takže od toho také můžeme ustoupit. Pan poslanec netrvá, už to nejde. S tím jsme se vyrovnali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP