(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To máme poslední bod prozatím. Ještě kam ten bod? Ještě se zeptám pana poslance Tejce, kam ten bod dát vlastně, jsem si uvědomil, že nevím. (Dnes.) Dnes, takže po pevně zařazených bodech. Dobře.

Pan poslanec Bárta se hlásí o slovo.

 

Poslanec Vít Bárta: Já bych poprosil, aby návrh pana předsedy Tejce byl předřazen jako první bod, protože opravdu pravidla a fungování této Sněmovny jsou zásadní a já si toho, co řekl pan předseda Tejc, vážím a pevně doufám, že to je cesta k řešení. A děkuji za to!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Jenom pana poslance Tejce - tady je návrh, aby to byl první bod dnešního jednání. Souhlasí pan poslanec Tejc s tím, aby to byl první bod dnešního jednání? (Ano.) Souhlasí s tím.

Prosím, pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Protože jsme si toho navrhli na dnešek poměrně dost a je 17 hodin, tak mi dovolte, abych jménem dvou poslaneckých klubů navrhl, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21. hodině. Děkuji. (Ironický potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to procedurální, můžeme to hlasovat hned. I když nemáme program? Zřejmě ano. Takže budeme to hlasovat okamžitě, návrh pana poslance Stanjury, abychom hlasovali dnes po 19. i 21. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Námitky, poslanci žádají odhlášení.)

 

Odhlásit? Tak vás všechny odhlašuji, tedy ruším toto hlasování, prohlašuji je za neplatné, všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Prosím, všichni se přihlaste.

 

budeme hlasovat návrh pana poslance Stanjury, aby se dnes hlasovalo po 19. i 21. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 3, přihlášeno je 175, pro 85, proti 82. (Pobavení a potlesk opozice.)

 

Pan poslanec Stanjura zkontroluje hlasování. (Po chvíli.) Pan poslanec Bauer má slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, velice se omlouvám. Hlasoval jsem pro návrh, na sjetině mám proti, proto zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla námitka, o které budeme hlasovat. Hlasujeme o námitce pana poslance Bauera.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Bauera, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 4, přihlášeno je 182, pro hlasovalo 106, proti 44, takže námitka byla přijata a hlasování budeme opakovat.

 

(Nový požadavek na odhlášení.) Znovu odhlásit? Odhlašuji vás znovu. Znovu se přihlásit je nutné.

 

Prosím tedy, budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Stanjury, že hlasovat se dnes bude také po 19. a 21. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 5, přihlášeno 184, pro hlasovalo 95, proti 86. Tak to bylo přijato.

 

Nyní se můžeme pustit do hlasování o návrzích na změnu programu.

 

Nejdřív to byly návrhy z grémia, což byly návrhy: vyřadit bod 109, to byl pan poslanec Vodrážka, vyřadit bod číslo 1 - vrácený prezidentem, vyřadit bod číslo 2, zařadit 3. čtení sněmovního tisku 689. Tento blok, na kterém jsme se dohodli na grémiu, navrhujeme vyřadit.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení těchto bodů? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 6, přihlášeno je 185, pro hlasovalo 179, proti 3. Tak to jsme odhlasovali.

 

A teď prosím tady byl návrh do bloku třetích čtení sněmovní tisk 689 a zároveň zařadit do bloku volební body nový bod. To byl návrh na změny ve složení orgánů, protože některé kluby potřebují provést změny ve složení orgánů, tak jsme se dohodli, že to také umožníme. Tento bod, návrh na změny ve složení orgánů, je dohoda zařadit pevně na úterý 25. 9. jako první bod. Takže tato dvě zařazení jsou také odhlasována, nebo spíš dohodnuta na grémiu. A pak je tu zařadit na středu 19. 9. body, které jsme vyřadili ze 45. schůze. To jsou body, které nám vrátil prezident a Senát, a zařadili bychom je na středu 19. 9., to znamená zítra jako první až osmý bod. A tohle bychom také hlasovali.

Na závěr bych vás chtěl ještě informovat, že ve středu 12. 9. vrátil Sněmovně prezident republiky zákon číslo 359 o sociálně-právní ochraně dětí, ale tento ještě samozřejmě nemá lhůtu, takže ten bude zařazen, až to bude možné. Tohle doplníme později.

 

Takže budeme prosím hlasovat o těch, které jsem se tady dohodl, že je zařadíme, to je to zařazení třetího čtení, tisk 689, a zařazení návrhu na změny ve složení orgánů na úterý 25. 9. jako první bod a zařazení vrácených senátních a prezidentských. Takže to prosím ještě odhlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 7, přihlášeno je 185, pro hlasovalo 182, proti 3, takže toto jsme přijali.

 

A teď se pustíme do této houštiny, kterou jsme projednávali poslední hodiny. Prosím, vezmeme to popořádku tak, jak byly návrhy předkládány.

 

Nejdřív tedy jako první byl návrh pana poslance Zaorálka zařadit nový bod - informace premiéra nebo informace ministra financí - dopady korekce evropských programů na rozpočtový schodek pro roky 2012 a 2013. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP