(10.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Třetím návrhem je návrh na to, aby byla podána Informace ministra dopravy o funkčnosti systému centrálního registru vozidel. Má to být třetí bod do bloku zpráv.

Zahajuji hlasování číslo 8. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 8 přítomno 189, pro 87, proti 92. Návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, který žádá o zařazení dvou nových bodů do pořadu schůze. Jedná se o sněmovní tisk 689, druhé a třetí čtení. Druhé čtení navrhuje pevně zařadit na zítřek jako první bod našeho jednání, tedy ve čtvrtek po písemných interpelacích, rozumím-li tomu dobře. To bylo na dnešek jako druhý bod jednání, protože první již byl zařazen.

Zahajuji hlasování číslo 9 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 9 přítomno 190, pro 102, proti 81. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Michal Babák navrhuje vyřazení projednávaného bodu - sněmovní tisk 580. To už se stalo, bylo to již odhlasováno, byly to církevní restituce.

 

Dalším návrhem pana poslance Babáka je návrh na předřazení sněmovního tisku 695 - Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a jiných zákonů - jako první pevný bod, mohl by to být tedy třetí pevný bod našeho jednání.

Zahajuji hlasování číslo 10. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 10 přítomno 190, pro 50, proti 97. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Vít Bárta žádá o zařazení nového bodu s názvem Informace ministra dopravy k netransparentnímu hospodaření na Správě železniční dopravní cesty.

Zahajuji hlasování číslo 11 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 11 přítomno 190, pro 84, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Josef Novotný starší žádá o zařazení nového bodu s názvem Informace ministra financí o přípravě úpravy legislativy hazardních her a žádá ho zařadit po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 12. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 12 přítomno 190, pro 84, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec David Kádner žádá o zařazení nového bodu Podání informace ministra Kubiceho ke kauzám, u kterých po odvolání policejního prezidenta Petra Lessyho hrozí jejich odložení a reálné nebezpečí, že nikdy nebudou došetřeny. Žádá, aby tento bod byl zařazen po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 13. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 13 přítomno 191, pro 51, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Drastichová žádá o zařazení nového bodu "Informace ministra práce a sociálních věcí o řešení situace kolem sociálních karet". Žádá, aby tento bod byl zařazen jako druhý po pevně zařazených bodech.

 

Zahajuji hlasování číslo 14. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 14 přítomno 191, pro 89, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Klasnová žádá o zařazení tisku č. 352, což je novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, jako první bod po pevně zařazených bodech před blokem Volby.

Zahajuji hlasování číslo 15. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 15 přítomno 192, pro 62, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Druhým návrhem paní poslankyně Klasnové je návrh na zařazení nového bodu Informace předsedy vlády Petra Nečase o řešení situace ve státním podniku Lesy České republiky. Tento bod žádá zařadit jako první po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 16. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 16 přítomno 192, pro 90, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Vít Bárta žádá o zařazení nového bodu Informace předsedy vlády Petra Nečase k propadu České republiky v mezinárodních žebříčcích konkurenceschopnosti jako první bod po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 17 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 17 přítomno 192, pro 45 proti 107. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Petr Skokan žádá o zařazení nového bodu Informace ministra průmyslu a obchodu o účinnosti dopadu zákona o významné tržní síle. Tento bod chce zařadit jako první po již zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 18. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 18 přítomno 193, pro 30, proti 111. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Radek John žádá zařazení nového bodu Informace ministra spravedlnosti ve věci finanční efektivity v systému vězeňství a především v souvislosti s nákupem objektu ve Vidnavě jako první po již zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 19. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 19 přítomno 193, pro 81, proti 97. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP