Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. září 2012 v 10.00 hodin
Přítomno: 198 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 45. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás všechny.

Prosím, abyste se jako obvykle nejprve přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo žádáte o vydání karty náhradní, tak vás prosím, abyste mi to oznámili. Nyní oznamuji, že pan poslanec Janek má náhradní kartu číslo 32.

Dostáváme se k omluvám. Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Omlouvá se pan poslanec Vojtěch Adam z osobních důvodů. Z členů vlády se neomlouvá nikdo, žádná omluva mi nebyla doručena. To byly všechny omluvy, které jsem do této chvíle obdržela.

Než zahájíme naše jednání, musíme se vyrovnat s jednotlivými návrhy, které byly předneseny včera. Byly to návrhy k pořadu 45. schůze. Nejprve se zeptám, jestli se někdo hlásí, protože si nejsem jista, že byl včera večer uzavřen seznam vystupujících. Musím se zeptat, jestli se někdo hlásí ještě s nějakým návrhem k pořadu schůze.

Pan kolega Stanjura.

Prosím o klid.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhl vyřazení bodu číslo 3, Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi z pořadu této schůze. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Musím říci, že tento návrh již včera několikrát zazněl v návrzích, které byly předkládány. Takže pokud projde předtím, tak návrh pana poslance Stanjury bude již nehlasovatelný, ale mám jej zaznamenán.

Ještě někdo, prosím, se hlásí k pořadu schůze? Paní poslankyně Bohdalová.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré dopoledne. Vážení kolegové, z důvodů nedodržení zákonných lhůt navrhuji vyřazení těchto tří bodů z pořadu schůze: bod číslo 19, Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, bod číslo 20, Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře, a bod číslo 21, Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tyto volební body navrhuji zařadit na příští řádnou schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jedná se tedy o vyřazení těchto bodů.

Pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mám ještě jeden návrh k programu schůze, a to na vyřazení bodu číslo 8, Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další návrhy k pořadu schůze jsou? Pokud nejsou, tak oznámím, že paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu číslo 16. Pan kolega Mencl má náhradní kartu číslo 18.

Budeme moci zahájit hlasování v pořadí, jak byly návrhy včera předkládány a dnes doplněny.

 

Prvním návrhem, o němž rozhodneme, je návrh pana poslance Johna, který žádá o zařazení nového bodu s názvem Podání informace ministra vnitra Kubiceho ve věci způsobu a časování odvolání policejního prezidenta Lessyho. Žádá, aby tento bod byl zařazen jako první bod naší schůze.

Zahajuji hlasování číslo 2 a táži se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 2. Přítomno 177, pro 82, proti 95. Návrh přijat nebyl.

 

Druhým návrhem je návrh pana poslance Petra Gazdíka, který navrhuje předřazení bodu číslo 17, je to návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny, jako první bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování číslo 3. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Gazdíka. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 3. Přítomno 183, pro 150, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem pana poslance Gazdíka je, aby byl bod číslo 22, což je Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Davida Ratha zařazen jako první bod našeho pátečního jednání.

Zahajuji hlasování číslo 4. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4. Přítomno 185, pro 182, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek navrhuje vyřazení bodu číslo 3, zkráceně řečeno církevní restituce.

Zahajuji hlasování číslo 5. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5. Přítomno 186, pro 180, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Vojtěch Filip navrhuje tři body. Prvním novým bodem má být Informace ministra vnitra o legalitě postupu včetně jednotlivých kroků při zbavení funkce policejního prezidenta.

Zahajuji hlasování číslo 6. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6. Přítomno 188, pro 87, proti 98. Návrh přijat nebyl.

 

Druhým návrhem pana poslance Filipa je opět žádost o zařazení nového bodu s názvem Informace ministra spravedlnosti o současném stavu a postupu ve vyšetřování ve věci ProMoPro.

Zahajuji hlasování číslo 7. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zařazení nového bodu. Proti návrhu?

Hlasování číslo 7. Přítomno 188, pro 88, proti 96. Návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP