(17.40 hodin)

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Pan ministr financí ví, že ho svým příspěvkem nepotěším. Věnoval mnoho energie vysvětlení části usnesení rozpočtového výboru a já s nelibostí a především s lítostí shledávám, že ani desetina této energie nebyla věnována komunikaci předmětné věci před projednáním v rozpočtovém výboru.

Za druhé musím konstatovat jako vládní poslanec, že si nedovedu představit, že by takto zásadní věci, koncepční změny, jakkoliv možná v některých účincích chvályhodné, měly být projednávány ve výboru bez projednání ve vládě. Přece jen věci evokující alespoň mou představivost jsou v součtu ustanovení a omezení daných ústavou, ale také tím, k čemu je zřízena Česká národní banka, ve mně vyvolávají obavu jisté ústavní kolize, kdy napříště má být nakázáno subjektům, které zde byly zmíněny, a řekněme například, že se toto beze zbytku týká například 6300 obcí, ale i krajů, jiných příspěvkových organizací, vysokých škol, které pan ministr zmiňoval, a jakkoliv může být řečeno, že onen povinný účet v jedné oblasti povinných osob a těch druhých bude u České národní banky veden v podstatě jenom iluzorně, jenom v jakési virtuální realitě, a posléze budou moci obce svobodně nakládat se zdroji, zároveň je toto tvrzení v kolizi, že tyto prostředky budou využívány k efektivnímu financování obsluhy státního dluhu, resp. k aktivní výpůjčce státu, neboli stát říká: oni mají peníze v zůstatku, já si je od nich budu půjčovat a předpokládám, že úrok, za který si od nich půjčím, bude pro mě výhodnější nežli úrok komerční.

Odpor, který se tu objevil, se neobjevil náhodou. Svědčí o tom, že věc nebyla vůbec komunikována. Svědčí také o tom, že oprávněně se lze domnívat, že kdyby bylo to ustanovení přijato takto, vyvolá mnoho aplikačních potíží.

Podívejte, já jsem přes sněmovnou mnohokrát stál v roli zpravodaje dokumentů projednávaných z pozice ČNB. Ona mimo jiné podává také zprávu o pravidelném hospodaření každý rok a tato zpráva má samostatnou stať, v níž ČNB velmi podrobně zdůvodňuje, proč a za jakým účelem vede pár desítek podúčtů, kterými v podstatě poskytuje službu odborovým organizacím pracovníků ČNB. Já si nedovedu představit, že bez dalšího, bez toho, že bych slyšel názor guvernéra ČNB, bez toho, že bych slyšel ujištění, že technicky je ČNB připravena a schopna administrovat byť jen virtuální realitu účtování, bylo možné tuto změnu zákona pojmout. Prostě ČNB v mých očích a v současném znění zákona není zřízena k tomu, aby mohla nabýt takovéto ambice, a obávám se, že se ani nemůže čestně vyrovnat s úkoly, které od ní očekáváme, jakkoliv cílový stav může být správný. Já se spíše obávám, že v některých detailech bude muset být korigován.

Považoval jsem za čestné, správné a sportovní přihlásit se nejenom do podrobné rozpravy, ve které podám pozměňovací návrh, který jde proti ambici části ustanovení usnesení rozpočtového výboru, tak aby případně mohl pan ministr ještě reagovat, a protože on nemá ve zvyku schovávat se za závěrečná slova, proto svoji ambici takto komentuji. Chci tím předejít případné kolizi a nedorozumění s veřejností a s osobami, kterých se toto ustanovení týká. On ten součet zhruba 200 až 214 mld. Kč, kterých se zmíněné účinky týkají, ať už budou jakékoliv, prostě nevznikl náhodou a řekl bych, že ta obava je naprosto reálná.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se pan ministr.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Tak já jsem to vystoupení pochopil jako výzvu, abych se když tak neschovával za závěrečné slovo. Já na to odpovím.

Kritika nedostatečné komunikace je oprávněná a já se omlouvám. Já jsem si neuvědomil, že prostě některé věci je potřeba neustále připomínat, protože se zapomenou a pak to vypadá, jako že se o nich mluví poprvé.

Projekt státní pokladny tady přece nespadl z nebe. Projekt státní pokladny jsme startovali v roce 2007. Tuším, že pan poslanec Doktor, na rozdíl třeba od jiných kolegů, si nemůže stěžovat, že by u toho nebyl. To znamená, jak v rozpočtovém výboru, tak v kontrolním výboru se poměrně vášnivě diskutovalo, zda platební styk bude realizován přímo na Ministerstvu financí, což upřímně řečeno bylo ambicí mého úřadu velmi, protože to je víc pravomocí a víc peněz a víc investic, a alternativa výrazně úspornější, neboť systém platebních účtů na České národní bance existoval, bylo řídit tento platební styk přes ČNB. Rozhodnutí Ministerstva financí, vlády, bankovní rady, že tedy bude realizován tento styk přes ČNB, padlo již v minulých letech. Myslím, že je možné se na to pana guvernéra kdykoliv zeptat, a upřímně řečeno, kdyby tomu tak nebylo, tak v systému státní pokladny, kdy naším partnerem, tedy co se týče platebního styku, je Česká národní banka, sekce pana Ing. Řežábka, tak bychom nic takového nenavrhovali. Prostě ten projekt nějakým způsobem běží a jeho technická realizace si vyžaduje některé legislativní změny. Není to nic nového! V zásadě jsme o tom rozhodli již před třemi lety. Problém je, že jsem si neuvědomil, že někteří na to zapomněli a někteří u toho nebyli. Za to se omlouvám. To je nepochybně moje vina.

Můžete samozřejmě se rozhodnout, že pro to nebudete hlasovat ve třetím čtení. Pokud mám možnost ještě dodatečnou komunikací, třeba i za podpory argumentů České národní banky, toto rozhodnutí zvrátit, učiním to rád. Pokud tu možnost nemám, bude to vaše rozhodnutí. Druhý den opět vyjde slunce, ptáci budou zpívat, květy rozkvetou, svět se nezboří, jenom ten příšerný nepořádek ve finančním managementu tady bude trvat dál! A o tom, holt, musíme rozhodnout vy!

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom připomenout, že v původním vládním návrhu nebyly kraje, města a obce mezi těmi vyjmenovanými, kteří mají mít zřízen u České národní banky. To se tam dostalo až právě tím pozměňovacím návrhem, navíc ještě narychlo připraveným těsně před jednáním nebo v průběhu jednání rozpočtového výboru, což je vždycky problém, protože nemáme možnost si tyhle věci prostudovat. Pak možná dochází k určitým omylům.

Já plně souhlasím s tím, co tady říkali kolegové, že v podstatě tyto samosprávné celky by tam uvedeny být neměly. Pan ministr říká, že je to myšleno tak, že je povinná část a nepovinná část, ale v tom pozměňovacím návrhu to není, aby byly odděleny právě samosprávné celky, že nemají povinnost si bankovní účet u ČNB zřídit! Takže to byste měl možná, pane ministře, vysvětlit.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nemám žádnou další přihlášku, ale pan ministr bude reagovat.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Logicky vyplývá z jejich zákonných pravomocí. My máme právo jim to určitým způsobem poslat. Nemáme právo jim nařizovat, co s tím mají dělat. Prostě jejich dispozice začíná v okamžiku, kdy jim peníze přistanou na účtu. Jsem ochoten k tomu dodat ještě dodatečný právní výklad. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP