(14.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zazněly návrhy k pořadu schůze. Nehlásí-li se nikdo s pozměňovacím nebo doplňovacím návrhem - nevede se rozprava, pane poslanče (Krátký), nedám vám slovo, pouze v případě, že přednesete nějaký návrh.

Nevede se tedy rozprava a ptám se, zda se někdo hlásí ještě s pozměňovacím návrhem. Pokud ne, budeme hlasovat o těch návrzích, které byly podány.

 

Nejprve nechám odhlasovat pozměňovací návrh pana poslance Gazdíka, to je o tom, v jakých hodinách budeme dnes jednat. Tedy, pan kolega Gazdík navrhuje jednat dnes po 19., 21. i po půlnoci, jak zněl jeho návrh, všichni jsme ho slyšeli.

Zahájím hlasování pořadové číslo 2 a zeptám se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem pana poslance Gazdíka. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 2. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 2. Přítomno 177, pro 98, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Budeme se věnovat dále návrhům z grémia. Nejprve je zde návrh na vyřazení bodů 29 a 121 z návrhu pořadu schůze. Je to sněmovní tisk 370, druhé a třetí čtení. Tento návrh podává předseda hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3. Táži se, kdo je pro vyřazení bodu 29 a též 121 z pořadu schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 3. Přítomno 178, pro 152, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh vyřadit body 61, 60, 90 a 91, jsou to sněmovní tisky 328, 348-E, 439 a 464. Vyřazení těchto bodů z návrhu pořadu schůze.

Zahajuji hlasování číslo 4. Kdo je pro tento návrh vyřadit tyto body z pořadu schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4. Přítomno 179, pro 126, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Je zde žádost o zpětvzetí sněmovního tisku 33, bod 92 návrhu pořadu.

Zahajuji hlasování číslo 5. Táži se, kdo souhlasí s tímto zpětvzetím. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5. Přítomno 180, pro 155, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh na vyřazení bodu 70, je to sněmovní tisk 360. (Poslanci Husákovi nefunguje hlasovací zařízení.) Žádost o odhlášení? Takže vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili. Zkontrolujte tedy svá hlasovací zařízení.

 

Budeme hlasovat o návrhu na vyřazení bodu 70, sněmovního tisku 360.

Zahajuji hlasování číslo 6. Kdo je pro tento návrh na vyřazení bodu 70? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6. Přítomno 175, pro 165, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále jsou zde návrhy pana místopředsedy Zaorálka, a to zařadit nový bod našeho jednání - Informaci ministra obrany Alexandra Vondry ke zprávě NKÚ Kontrolní akce č. 10/27.

Zahajuji hlasování číslo 7. Ptám se, kdo je pro návrh zařazení tohoto nového bodu do pořadu schůze. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 7. Přítomno 175, pro 73, proti 89. Návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová navrhuje zařazení nového bodu - Informace premiéra ke konkrétním opatřením vlády v boji s korupcí a navrhuje to jako první bod v bloku zpráv.

Zahajuji hlasování číslo 8. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 8. Přítomno 176, pro 71, proti 98. Návrh přijat nebyl.

 

Oznamuji, že pan ministr Kalousek má náhradní kartu číslo 25.

 

Pokračujeme v návrhu, který přednesl pan poslanec Marek Benda. Navrhuje vyřazení bodů 7 a 99, 8 a 100, 9 a 101, 10 a 102, 11 a 103 a 13 a 105. Jedná se o sněmovní tisky 351, 352, 362, 363, 364 a 371 ve druhém a třetím čtení. Budeme hlasovat jedním hlasováním o všech těchto návrzích, není-li námitka.

Zahajuji hlasování číslo 9. Ptám se, kdo je pro vyřazení těchto bodů z pořadu schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přítomno 177, pro 128, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Anna Putnová chce vyřadit z pořadu této schůze bod 28 a ve třetím čtení je to bod 120. A bod 33, ve třetím čtení 125. Jedná se o sněmovní tisky 340 a 333.

Zahajuji hlasování číslo 10. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 10. Přítomno 177, pro 167, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vojtěch Filip žádá o zařazení nového bodu Zpráva předsedy vlády o postupu vlády v situaci na Šluknovsku. Žádá zařadit tuto zprávu na čtvrtek 22. 9. v 11 hodin.

Zahajuji hlasování číslo 11. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11. Přítomno 178, pro 76, proti 87. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Michal Doktor navrhuje vyřadit bod 141, Zpráva České národní banky, z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování číslo 12. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 12. Přítomno 178, pro 125, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Krátký navrhuje vyřazení bodu 19, sněmovní tisk 369, a s tím související třetí čtení, tedy bod 111.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na vyřazení bodu 19. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 13. Přítomno 178, pro 140, proti 92. Návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP