(14.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Jsme u návrhu pana poslance Husáka. Jeho první návrh je pevně zařadit sněmovní tisk 347, bod 18, jako první bod odpoledne ve středu 21. 9.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 14. Kdo souhlasí s tímto pevným zařazením bodu 18? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 přítomno 178, pro 124, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh pana poslance Husáka je pevné zařazení bodu 19, sněmovního tisku 369, na pátek 23. 9. jako první bod ráno.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 15. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 přítomno 178, pro 142, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Zbyněk Stanjura navrhuje vyřadit bod 69, sněmovní tisk 359.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 16. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 16 přítomno 178, pro 133, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Bublan navrhuje vyřazení bodu č. 129. Je to tak, pane kolego? (Ano.)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 17. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 17 přítomno 178, pro 155, proti 7. Návrh byl přijat.

 

To byly návrhy poslanců. Vracíme se do návrhů, které vzešly z dnešního jednání grémia.

 

Tento návrh, který vám předkládám, má stanovit pořadí dnešních bodů, tedy tak, jak budeme dnes pokračovat. Nejprve bodem 31, poté bodem 32, následovat bude sněmovní tisk 473, dále body 26, 35 a 58, dále body 16, 17, 45, 46 a 76 a dále bod 40. O tomto návrhu nechám hlasovat jako o celku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 18. Kdo souhlasí s tímto stanovením bodů jako zahájení naší schůze dnes? Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 18 přítomno 178, pro 109, proti 15. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde stanovení pořadu na středu 21. 9., a to pevně zařadit body 14, 15, 42, 43, 83 a 84, sněmovní tisky 311, 329, 445, 449, 423 a 436, jako první až šestý bod zítra dopoledne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 19. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19 přítomno 178, pro 100, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 23. schůze Poslanecké sněmovny. Předtím se ještě hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, přeji hezký dobrý den.

Chtěl bych Poslanecké sněmovně sdělit, že jsou tři důvody, proč poslanecký klub KSČM nepodpoří hlasováním program této schůze. Nelze nadále totiž trpět na jedné straně kázat vodu, to znamená mluvit, třepit si leckdy i ústa o korupci, o boji proti korupci, o protikorupční vládě, o protikorupčním zaměření všelijakých komisí, vládních výborů a tak podobně, a na druhé straně v okamžiku, kdy je zde patrně dosti silné podezření na korupci, tak silné, že se navrhuje jako obsah nového navrhovaného bodu této schůze, hlasovat proti, tedy pít víno.

Druhý bod, proč nepodporujeme tento navržený program, je, že v okamžiku, kdy některými částmi této země zmítají sociální bouře, v jiných částech hrozí, že napětí, které tam je, může přerůst v hlubší problémy, a kdy Poslanecká sněmovna částí svých poslanců chce slyšet zprávu od premiéra, který byl včera na Šluknovsku - pravda, v médiích se může říci ledacos, my to chceme slyšet přímo z úst pana premiéra -, kdy má pan premiér příležitost nám to tady sdělit jasně, jistě, nezkresleně, jaké světlo přinesl do problematických oblastí, jak pomůže novým pracovním místům, sociálnímu začlenění a dalším a dalším problémům, které tam jsou, tak vládní koalice jako jeden muž a jedna žena hlasují proti. Nedávají panu premiérovi tu příležitost. Proto nepodpoříme.

A ten třetí důvod. Víte, když je nad slunce jasné podezření z nějakého nekalého jednání a je to podezření, není to nic, co by muselo být nutně hotové, protože to rozhoduje soud, a kdy se tady v Poslanecké sněmovně na návrh pana místopředsedy Zaorálka chce otevřít tento bod a myslím tím ona ubytovna vojenské nemocnice, o které pan místopředseda Zaorálek hovořil, a neumožní se ani, aby se bod otevřel, řeklo se, o co jde, rozhodlo se nebo dohodlo se, že se vytvoří například vyšetřovací komise nebo cokoliv jiného, prostě se o tom silou koaličních hlasů vůbec nebudeme bavit a tvářit se, jako že ten problém neexistuje.

Poslanecký klub KSČM si nemyslí, že Parlament, Poslanecká sněmovna je pouhou fabrikou na schvalování vládních návrhů zákonů a všechno ostatní je obtěžující. Máme přece - a já prosím, abychom nerezignovali - i ostatní funkce, z nichž nejdůležitější je ona funkce, o které hovořil Vojtěch Filip: vláda je odvozena od Sněmovny, od Parlamentu, nikoliv naopak. Myslím si, že v tomto složení Poslanecká sněmovna naprosto rezignovala na právo a na povinnost kontrolní funkce Parlamentu vůči vládě. I z toho důvodu návrh programu této schůze poslanecký klub KSČM nepodpoří.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 23. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen a také upraven schválenými pozměňovacími návrhy. (Předsedající gonguje.) Je zde žádost o odhlášení. Prosím tedy, abyste se všichni nově přihlásili svými kartami, a za malý okamžik, poté kdy budou moci přijít také ti, které přivolávám z kuloárů, zahájím hlasování o návrhu pořadu schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP