Začátek schůze Poslanecké sněmovny
30. srpna 2011 v 15.01 hodin
Přítomno: 187 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dovolte mi, abych, tak jak jsem avizovala, zahájila nyní 22. schůzi Poslanecké sněmovny.

Schůzi jsem svolala podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 44 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby ve středu dne 24. srpna 2011.

Opět vás všechny požádám, abyste se přihlásili vašimi registračními kartami. Oznamuji, že náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno v úvodu 21. schůze, která byla přerušena.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Martu Semelovou a paní poslankyni Gabrielu Peckovou.

Dámy a pánové, budeme nyní hlasovat o ověřovatelích 22. schůze. Prosím, abyste zaujali svá místa, abych mohla hlasování zahájit. Zeptám se nejprve, zda má někdo jiný návrh na ověřovatele schůze. Nevidím nikoho.

 

Zahajuji hlasování číslo 1 a táži se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovatelkami 22. schůze Sněmovny se staly paní poslankyně Marta Semelová a paní poslankyně Gabriela Pecková. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přítomno 131, pro 114, proti 1. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami 22. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Martu Semelovou a paní poslankyni Gabrielu Peckovou.

 

Potvrzuji dále, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 21. schůzi, která byla přerušena.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 22. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomenu pouze, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 22. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2 a táži se, kdo souhlasí s pořadem 22. schůze. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2, přítomno 175, pro 103, proti 66. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

V tuto chvíli dle předchozích dohod opět oznamuji - přerušuji projednávání 22. schůze, a to na 10 minut. Sejdeme se v 15.15 hodin, kdy se vrátíme do schůze 21. a dokončíme projednání bodu č. 1. Po projednání bodu č. 1 bude opět přerušena schůze na 10 minut, kdy se vrátíme do schůze 22. a zahájíme projednávání jejího pořadu.

 

(Schůze přerušena v 15.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP