(Jednání pokračovalo v 11.50 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynul čas určený pro přestávku poslaneckého klubu ČSSD.

Ještě předtím, než budeme pokračovat v projednávání rozjednaného bodu, dostane slovo paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jenom, abych nezpochybnila hlasování 125, ale hlasovala jsem pro, a na sjetině mám křížek a prosím o opravu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, je to informace pro stenozáznam a my se nyní budeme věnovat dalšímu postupu v projednávání bodu č. 75, sněmovního tisku 204. Je před námi hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování, a potom jej požádám také, aby přednášel jednotlivé návrhy a spolu s panem navrhovatelem se k nim vyjádřil. Prosím o návrh procedury.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, dovoluji si navrhnout následující proceduru projednávání sněmovního tisku 204/4. Hlasovali bychom nejprve o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B, což je komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru. Pokud by tento návrh byl přijat, staly by se pozměňující návrhy uvedené pod písmenem A a pod písmenem G nehlasovatelnými. Poté bychom přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem C, a to současně o bodu jedna i dva. Dále bychom hlasovali o návrhu uvedeném pod písmenem E. Posléze o návrhu uvedeném pod písmenem F, a to jednotlivě o každém ze čtyř bodů pod tímto písmenem. A na závěr bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem G.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě zde byla ta legislativně technická úprava pana poslance Bublana, tu bychom možná mohli předřadit před všechny na samotný úvod, jestli to mohu takto doplnit.

Pan kolega Hulinský k proceduře? (Ano.)

 

Poslanec Petr Hulinský: Já bych hrozně rád k proceduře, protože mě mrzí, že tady nemohla vystoupit paní Kavalírová. Já bych hrozně rád, abychom jako první hlasovali o návrhu pod písmenem G, to znamená o návrhu, který jsem si osvojil jako návrh Konfederace politických vězňů. Takže nejprve návrh pod písmenem G a pak by pokračovala ta procedura tak, jak uvedl pan kolega Vidím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak pan zpravodaj slyšel. Pan kolega Böhnisch k proceduře.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Jestli jsem zaznamenal, tak moje pozměňovací návrhy jsou uvedeny pod písmenem C, a já bych požádal, aby byly hlasovány zvlášť, nikoli dohromady. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže i tuto úpravu pan zpravodaj slyšel. Prosím tedy, aby ještě seznámil Sněmovnu s těmito návrhy.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, paní předsedkyně, paní a pánové, akceptuji návrh pana kolegy Böhnische Čili o pozměňovacích uvedených pod písmenem C, které mají pořadová čísla jedna a dvě, budeme hlasovat odděleně.

Ale neakceptuji návrh pana kolegy Hulinského a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby schválila můj návrh procedury. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak s touto úpravou, která nám byla sdělena, budeme nyní hlasovat o návrhu procedury.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 126. Táži se, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 126, přítomno 183, pro 100, proti 24, návrh procedury jsme si schválili, a já tedy požádám pana zpravodaje o první návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B, což je -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O té legislativně technické úpravě.

 

Poslanec Jan Vidím: Omlouvám se, promiňte, budeme hlasovat o oné legislativně technické úpravě, kterou přednesl pan poslanec Bublan v rozpravě ve třetím čtení, která spočívá v tom, že se v jeho pozměňovacím návrhu F1 za slova "režimu v Československu bylo možno vyhnout" doplňují slova "vypouštějí". Jako zpravodaj doporučuji. (Navrhovatel rovněž doporučil.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 127, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 127, přítomno 185, pro 150, proti jeden, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Budeme hlasovat tedy v tuto chvíli o návrhu uvedeném pod písmenem B, což je usnesení ústavněprávního výboru, komplexní pozměňovací návrh. Doporučuji. (Předkladatel rovněž doporučil.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 128, ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 128, přítomno 185, pro 144, proti nikdo, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Tím se staly návrhy uvedené pod písmenem A nehlasovatelné. Můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem C, pořadové číslo 1. Nedoporučuji. (Navrhovatel rovněž nedoporučil.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 129. Kdo je pro tento návrh C1? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 129, přítomno 186, pro 50, proti 100, návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem C, pořadové číslo dva. Nedoporučuji. (Navrhovatel rovněž nedoporučil.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 130. Kdo je pro návrh C2? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 130, přítomno 185, pro 48, proti 100, návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem E. Nedoporučuji. (Předkladatel rovněž nesouhlasil.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování 131. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 131, přítomno 185, pro 47, proti 98, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Následuje hlasování o pozměňovacím návrhu F pořadové číslo jedna. Nedoporučuji. (Navrhovatel rovněž nedoporučil.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 132. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování 132, přítomno 185, pro 47, proti 100, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod písmenem F pořadové číslo dva. Doporučuji. (Stanovisko navrhovatele bylo neutrální, lehce pozitivní.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 133. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 133, přítomno 185, pro 150, proti nikdo, návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP