(18.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak často jsme školeni ze znalosti jednacího řádu, tak já bych poprosil předsedu klubu komunistů, aby to podal tak, aby to bylo hlasovatelné. Jeden poslanec to bohužel nemůže.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já se omlouvám, neměl jsem s sebou ten tahák, co s sebou pan kolega předseda klubu ODS občas nosí. Je to samozřejmě návrh jménem dvou klubů - klubu KSČM a ČSSD, celých.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 3. Kdo souhlasí s tím, aby dnes Poslanecká sněmovna jednala po 19. i 21. hodině? Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3. Přítomno 92, pro 88, proti nikdo. Tento procedurální návrh byl přijat.

 

Jsme v obecné rozpravě. Ptám se, kdo se do obecné rozpravy dále hlásí. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím. Je zde ještě rozprava podrobná. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí. Hlásí se pan poslanec Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, s odvoláním na své vystoupení v obecné rozpravě si dovoluji znovu přednést návrh na příslušné usnesení Poslanecké sněmovny, o jehož podporu bych vás rád všechny požádal.

Usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá předsedu vlády Petra Nečase, aby prezidentu republiky navrhl odvolání Alexandra Vondry z funkce člena vlády. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další návrh pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Já jen zopakuji svůj návrh, který jsem uvedl ve svém projevu v obecné rozpravě. Poslanecká sněmovna doporučuje panu Petru Nečasovi, aby podal demisi svou jako předsedy vlády, a tím demisi vlády České republiky jako celek.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím a jsou před námi závěrečná slova. Požádám pana ministra Alexandra Vondru, který chce vystoupit se závěrečným slovem, aby tak učinil. Nyní je k tomu ten správný prostor.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Zaznělo tu mnohé. K některým věcem, jako ke slovům komunistického prokurátora, se já vyjadřovat nebudu. Jenom opakuji, že kategoricky odmítám jakákoli tvrzení o jakémkoli úmyslu či podílu na zneužívání veřejných prostředků.

Zazněla tu slova o aroganci. Já jsem se ve svém úvodním vystoupení pokusil naprosto v klidu vysvětlit celý příběh, jak to bylo, svůj text jsem dal k dispozici médiím a nemám na nich co měnit. Na některé věci ale reagovat samozřejmě musím.

Jiří Paroubek myslím propásl dneska dobrou příležitost mlčet. Všichni si pamatujete, že ta největší ostuda byla uprostřed českého předsednictví v březnu roku 2009, kdy vaší vinou byla uprostřed tohoto předsednictví sesazena vláda. (Z lavice poslanec Jandák: Vašich členů, ne naší vinou!) To byla ta největší ostuda, kterou naše země utržila a -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane ministře, já požádám pana poslance Jandáka, aby nevykřikoval, nepřekřikoval. Chce-li cokoliv říci, má možnost se přihlásit v případě, že běží nějaká rozprava. Pokud se mu něco nelíbí, není přípustné, aby tímto způsobem vystupoval.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra A jen dobrá organizace českého předsednictví zachránila tehdy pověst naší země v zahraničí.

Slova o tom, že by někde zmizelo 350 milionů, to je absolutní nesmysl. I ten původní referátník s předpokladem, kolik budou konferenční služby a technika stát, jasně říkal, že to bude 80 mil. a že částka za služby bude nejméně tak veliká. Což je 160, 200 milionů. Proč se to nakonec vyšplhalo na 460, jsem se tu pokusil vysvětlit. A ještě jednou jasně říkám: Počet akcí byl nakonec dvakrát vyšší a mezi nimi byly čtyři summity. Byly větší nároky na zabezpečení médií v důsledku jejich zvýšeného zájmu, protože byla krize a protože nakonec navštívil naši zemi proti očekávání také americký prezident. A konečně, byly nutné některé stavební úpravy zejména v Kongresovém centru Praha a na zámku Hluboká.

Uvedl jsem tu srovnání za stejné služby: třídenní summit NATO 120 mil. České předsednictví: stejné práce, stejné služby za šest měsíců na daleko větší počet akcí 460 mil. Čili nic, co by se vymykalo.

Vítězslav Jandák se mě ptal, zda jsme si tehdy udělali marketingový průzkum. Jistě že jsme si ho udělali a koneckonců společnost ProMoPro - a teď se nechci pouštět do toho, jestli tady docházelo k nějakým daňovým únikům nebo optimalizacím či nezákonným operacím, to je samozřejmě povinností policie vyšetřit. Ale chci zdůraznit, že ani já, ani můj tým s tím nemá vůbec nic společného. Ale faktem je to, že společnost ProMoPro na rozdíl od jiných zabezpečovala všechny důležité akce včetně zasedání Mezinárodního měnového fondu, které organizovala vláda řízená ČSSD. A koneckonců také třeba summitu prezidentů Obamy a Medveděva, se kterým jsem já také nic společného neměl.

Četl jsem si někde v novinách, že jedna firma si vzlykala a tvrdila, že by to zvládla a že by si na českém předsednictví chtěla vyzkoušet, aby se pak mohla ucházet o zakázku v Maďarsku. Dámy a pánové, my jsme si nemohli dovolit jakékoli experimenty, aby docházelo k podobným excesům, jako dochází u toho předsednictví, které právě končí, kde několikrát tato technika zcela, ale zcela selhala.

Vítězslav Jandák se mě ptal na můj hendikep. Já ho můžu prozradit. Mám 37, není to nic moc, protože na to nemám čas a jdu si zahrát tak možná čtyřikrát za rok o víkendu. A s těmi pány, které vy jste tu jmenoval, já nehraju. Ale bylo by možná dobré, kdybyste se zeptal na hendikep vašich odborářských kamarádů, kteří chodí hrát v pracovní dny. Na to já rozhodně čas nemám.

A nyní na závěr mi dovolte malý souhrn z jiného soudku. Byla tu zpochybňována má kompetence, bylo řečeno, že být ministrem není sranda. Byly kladeny otázky pro Úřad pro dohled nad akvizicemi na Ministerstvu obrany a zpochybňováni někteří lidé, kteří v tomto úřadu pracují. A bylo také řečeno, nebo si tady někdo dělal srandu z věty, že něco se dá dělat lépe. Ano, něco se dá dělat lépe a já vám tady shrnu pět příkladů toho, co se dá dělat lépe.

Za poslední rok jsme za prvé na Ministerstvu obrany zastavili megalomanský projekt PPP v Ústřední vojenské nemocnici, který měl státní pokladu stát 2,6 mld. korun. A kdybychom počítali veškeré platby během pěti let, tak bychom zaplatili dokonce 6 mld. korun. Tento projekt byl schválen v roce 2005 a je pod ním podepsán váš premiér Stanislav Gross. Co ten projekt měl obsahovat. Malý hotel, bazén a parkoviště. Čili zastavili jsme tento nesmysl a uspořili jsme státu 2,6 miliardy korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP